Newsletter


NEWSLETTER POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW EUROPEJSKICH

 

Zespół PTSE ds. Newslettera

 

Nadzór merytoryczny: dr hab. Marta Witkowska i dr hab. Anna Sroka
Dział „Konferencje, warsztaty, seminaria”: mgr Weronika Garbacz
Dział „Nowości wydawnicze”: dr Kamil Ławniczak
Dział „Badania naukowe”: mgr Aleksandra Kułaga
Dział „Konkursy”: mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak
Dział „Zaproszenia do publikacji”: mgr Iwona Miedzińska
Członek: mgr Marta Makowska
Sekretarz: mgr Paweł Stawarz

 

Aktualny numer Newslettera:

[pobierz] 0.8 MB Newsletter PTSE 7,8-2015, 9-2016

Archiwalne numery Newslettera znajdują się na dole zakładki

W imieniu Zarządu Głównego PTSE chciałam poinformować Państwa o utworzeniu Newslettera PTSE, którego celem będzie wymiana informacji o ważnych wydarzeniach w środowisku naukowym związanym ze studiami europejskimi.


Newsletter będzie wydawany periodycznie, a pierwsze wydanie planujemy na wiosnę 2015 r.

 

Chcielibyśmy, aby każdy Odział PTSE lub każdy ośrodek akademicki przesyłał nam informacje na adres mailowy (newsletter.ptse@gmail.com). Informacje te będą publikowane zarówno w kolejnych wydaniach Newslettera, na bieżąco na stronie Towarzystwa (www.ptse.eu) w zakładce „Aktualności”, jak i na Facebooku (https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Studi%C3%B3w-Europejskich/907554922610738?fref=ts).

 

Informacje będą pogrupowane w pięć działów - poniżej zamieszczamy ich listę wraz z opisem zawartości i określeniem, jakich informacji będziemy od Państwa potrzebować.
   1. Konferencje, seminaria i warsztaty

  • w tym dziale znajdą się zaproszenia i informacje na temat konferencji, seminariów i warsztatów
  • potrzebne informacje: data, miejsce, termin nadsyłania zgłoszeń, link do strony internetowej wydarzenia, tematyka i krótki opis.

   2. Zaproszenia do publikacji

  • wszelkie zaproszenia do nadsyłania tekstów do czasopism, opracowań zwartych, itp.
  • potrzebne informacje: tematyka, termin nadsyłania tekstów, zasady dotyczące np. objętości lub link do strony internetowej.

   3. Nowości wydawnicze

  • dział poświęcony wszystkim nowościom wydawniczym - publikacje zwarte, opracowania zbiorowe, podręczniki, ciekawe artykuły;
  • potrzebne informacje: autor/autorzy/redakcja, tytuł, data wydania, krótki opis, link do strony wydawnictwa, w miarę możliwości także plik graficzny z okładką.

   4. Badania naukowe, ekspertyzy, raporty

  • w tym miejscu znajdą się informacje o rozpoczęciu projektów badawczych, tworzeniu ekspertyz, raportów (w tym także zaproszenia do współpracy w ramach projektów badawczych, tworzenia ekspertyz i raportów);
  • potrzebne informacje: tematyka, wykonawcy, instytucja udzielająca wsparcia/ogłaszająca konkurs.

   5. Konkursy

  • sekcja prezentująca informacje o konkursach na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i inne;
  • potrzebne informacje: termin nadsyłania, organizator, zasady/krótki opis, link do strony internetowej.

 

Prosimy przekazać powyższą wiadomość ośrodkom akademickim z rejonu funkcjonowania Państwa Oddziału z prośbą o przesyłanie na bieżąco informacji na adres mailowy newsletter.ptse@gmail.com.

                                 

 

                                                                                 Koordynator Zespołu ds. Newslettera

                                                                                         dr hab. Marta Witkowska

[pobierz] 0.4 MB Newsletter PTSE

Archiwalne numery Newslettera:

[pobierz] 1.0 MB Newsletter PTSE 6 2015
[pobierz] 1.4 MB Newsletter PTSE nr 6 2015
[pobierz] 1.6 MB Newsletter PTSE nr 3, 4, 5 2015

Newslettera PTSE, nr 3, 4, 5, 2015.

 

[pobierz] 2.3 MB Newsletter PTSE nr 3, 4, 5, 2015

Newslettera PTSE, nr 3, 4, 5, 2015.

 

[pobierz] 1.5 MB Newsletter PTSE nr 2 2015

Newslettera PTSE, nr 2, 2015.

 

[pobierz] 1.0 MB Newsletter PTSE nr 1 2015

Newslettera PTSE, nr 1, 2015.