Oddział Warszawski


Siedziba Oddziału Warszawskiego PTSE
Siedziba Oddziału Warszawskiego PTSE

Siedzibą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Warszawa. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Mazowieckie, Łódzkie i Warmińsko-Mazurskie.

 

 

WŁADZE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – dr hab. Marta Witkowska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • Wiceprezes – dr hab. Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie)
 • Sekretarz – dr Piotr Burgoński (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Skarbnik – dr Jan Grzymski (Katedra Badań nad Polityką ,Uczelnia Łazarskiego)
 • Członek Zarządu – prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • dr hab. Justyna Miecznikowska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Adam Szymański (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Valentina Prudskaya (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)

ZESPOŁY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTSE:

 

Zespół PTSE ds. Newslettera:

 

 1. nadzór merytoryczny: dr hab. Marta Witkowska i dr hab. Anna Sroka
 2. dział „Konferencje, warsztaty, seminaria”: mgr Michał Szczegielniak
 3. dział „Nowości wydawnicze”: dr Kamil Ławniczak
 4. dział „Badania naukowe”: mgr Aleksandra Kułaga
 5. dział „Konkursy”: mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak
 6. dział „Zaproszenia do publikacji”: mgr Iwona Miedzińska
 7. członek: mgr Marta Makowska
 8. sekretarz: dr Paweł Stawarz

 

Zespół PTSE ds. Strony Internetowej:

 

 1. nadzór merytoryczny: dr hab. Marta Witkowska
 2. sekretarz: dr Paweł Stawarz

 

Zespół PTSE ds. aktualizacji profilu PTSE na Facebooku:

 

 1. mgr Marta Dobrzycka
 2. mgr Aleksandra Kułaga
 3. mgr Michał Szczegielniak
 4. mgr Iwona Miedzińska

 

Zespół PTSE ds. opracowania Logo PTSE:

 

 1. dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 2. mgr Marta Dobrzycka

 

Zespół PTSE ds. organizacji konferencji naukowej:

 

 1. nadzór merytoryczny: dr hab. Marta Witkowska
 2. sekretarz: dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 3. członek: mgr Aleksandra Daniluk
 4. członek: mgr Marta Dobrzycka
 5. członek: mgr Aleksandra Kułaga
 6. członek: mgr Małgorzata Smutek

 

y>