Oddział W​rocławski


Siedzibą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Wrocław. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Dolnośląskiego i Śląskiego

 

WŁADZE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTSE

 

Zarząd:
• Prof. nadzw. dr hab. Paweł Turczyński (Uniwersytet Wrocławski) – Prezes Zarządu Oddziału;
• Dr hab. Rafał Juchnowski (Uniwersytet Wrocławski) – Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału;
• Prof. Wiesław Bokajło (Wyższa Szkoła Bankowa) – Skarbnik Oddziału;
• Dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński) – Sekretarz Oddziału;
• Prof. dr hab. Ireneusz Karolewski (Uniwersytet Wrocławski) – Członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna:
• Prof. nadzw. dr hab. Radosław Kupczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
• Dr Maciej Cesarz (Uniwersytet Wrocławski) – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
• Dr Jakub Bornio (Uniwersytet Wrocławski) – Członek Komisji Rewizyjnej.