Oddział W​rocławski


Siedzibą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Wrocław. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Dolnośląskiego i Śląskiego

 

WŁADZE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – dr hab. Paweł Turczyński (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiceprezes – dr hab. Krzysztof Kuciubiński (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski)
 • Sekretarz – dr hab. Krystyna Rogaczewska (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Skarbnik – dr Rafał Juchnowski (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Członek Zarządu – prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący – dr Maciej Bachryj-Krzywaźnia (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiceprzewodniczący – dr hab. Radosław Kupczyk (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Członek – mgr Barbara Panciszko (Uniwersytet Wrocławski)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • Przewodniczący – dr Renata Kunert-Milcarz (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiceprzewodniczący – dr hab. Ireneusz Kraś (Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Członek – dr Małgorzata Michalewska-Pawlak (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)