O Towarzystwie


Siedziba PTSE
Siedziba PTSE

Witamy na stronie

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

 

 

 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków.
 • Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

 

Zarząd Główny:

 

 • Prezes - prof. dr hab. Zbigniew D. Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Wiceprezes - dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Wiceprezes - dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Wiceprezes - dr hab. Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski)
 • Członek Zarządu Głównego - dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek Zarządu Głównego - dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Sekretarz - dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Sekretarz - dr Tomasz Marcinkowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Skarbnik - dr Piotr Burgoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Główna Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący - dr Jacek Jaśkiewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Zastępca Przewodniczącego - dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Członek - dr Andrzej Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Członek - dr Magdalena Góra (Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek - dr Adam Jaskulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

Rada Naukowa:

 

 • Członek - prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • Członek - prof. dr hab. Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek - dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Członek - prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Członek - dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski)
 • Członek - dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Członek - dr hab. Rafał Riedel, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Członek - prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Członek - prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Główny Sąd Koleżeński:

 

 • Czlonek - dr Justyna Bokajło (Uniwersytet Wrocławski)
 • Czlonek - dr Anna Chabasińska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Czlonek - dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Czlonek - dr Edyta Krzysztofik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Czlonek - dr hab. Radosław Kupczyk (Uniwersytet Wrocławski)
 • Czlonek - mgr Arkadiusz Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Czlonek - dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Czlonek - mgr Katarzyna Woch (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Czlonek - dr hab. Marek Żurek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

W chwili obecnej w ramach PTSE działa dwanaście oddziałów: – Gdański, Gorzowski, Kielecki, Krakowski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Łódzki, Opolski, Poznański, Szczeciński, Warszawski oraz Wrocławski.

 

Siedzibą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Warszawa. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Mazowieckiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego.

 

Siedzibą Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Kraków. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Małopolskiego.

 

Siedzibą Oddziału L​ubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Lublin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Podlaskiego.

 

Siedzibą Oddziału S​zczecińskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Szczecin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

 

Siedzibą Oddziału P​oznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Poznań. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

 

Siedzibą Oddziału W​rocławskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Wrocław. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Dolnośląskiego i Śląskiego.

 

Siedzibą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Opole. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Opolskiego.

 

Siedzibą Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gorzów Wielkopolski. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Lubuskiego.

 

Siedzibą Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich są Kielce. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Świętokrzyskiego.

 

Siedzibą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Łódź. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Łódzkiego.


Siedzibą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gdańsk. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Pomorskiego.

 

Siedzibą Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Bydgoszcz. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

[pobierz] 0.1 MB Statut PTSE tekst jednolity 01 2019
y>