O Towarzystwie


Siedziba PTSE
Siedziba PTSE

Witamy na stronie

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

 

 

 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków.
 • Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

 

Zarząd Główny:

 

 • Prezes Towarzystwa - prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • I Wiceprezes Towarzystwa - prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • II Wiceprezes Towarzystwa - prof. UJ dr hab. Dariusz Niedźwiedzki (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek Zarządu Głównego PTSE - prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • Członek Zarządu Głównego PTSE - prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot (Instytut Europeistyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Sekretarz PTSE - dr hab. Piotr Tosiek (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • Skarbnik PTSE - dr Kamil Ławniczak (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)

 

Główna Komisja Rewizyjna:

 

 • prof dr hab. Radosław Zenderowski (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Marta Jas-Koziarkiewicz (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Adam Jaskulski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Jacek Jaśkiewicz (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)

 

Rada Naukowa:

 

 • prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Paweł Borkowski (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Radosław Kupczyk (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Rafał Riedel (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)

 

Główny Sąd Koleżeński:

 

 • dr hab. Wojciech Gagatek (Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jacek Kołodziej (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Krystyna Rogaczewska (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski)

 

W chwili obecnej w ramach PTSE działa jedynaście oddziałów: – Gdański, Gorzowski, Kielecki, Krakowski, Lubelski, Łódzki, Opolski, Poznański, Szczeciński, Warszawski oraz Wrocławski.

 

Siedzibą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Warszawa. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Mazowieckiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego.

 

Siedzibą Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Kraków. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Małopolskiego.

 

Siedzibą Oddziału L​ubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Lublin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Podlaskiego.

 

Siedzibą Oddziału S​zczecińskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Szczecin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

 

Siedzibą Oddziału P​oznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Poznań. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

 

Siedzibą Oddziału W​rocławskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Wrocław. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Dolnośląskiego i Śląskiego.

 

Siedzibą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Opole. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Opolskiego.

 

Siedzibą Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gorzów Wielkopolski. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Lubuskiego.

 

Siedzibą Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich są Kielce. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Świętokrzyskiego.

 

Siedzibą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Łódź. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Łódzkiego.


Siedzibą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gdańsk. Terenem działania Oddziału jest obszar Województwa Pomorskiego.

[pobierz] 0.1 MB Statut PTSE tekst jednolity 01 2019