Oddział Kielecki


Siedzibą Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich są Kielce. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Świętokrzyskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU KIELECKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

Prezes - dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wiceprezes - dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sekretarz - dr Adrian Mitręga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Skarbnik - dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Członek Zarządu - dr Hubert Kaczmarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - dr hab. Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wiceprzewodniczący - dr Paweł Ramiączek (Społeczna Akademia Nauk)
mgr Bartosz Żmuda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

Sąd Koleżeński:

 

Przewodniczący - prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wiceprzewodnicząca - dr Magdalena Tomala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr Beata Rogowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)