Oddział Gdański


Siedzibą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gdańsk. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Pomorskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

  • Prezes – dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Sekretarz – prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Skarbnik – dr Jarosław Och (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Członek – prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Członek – dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Komisja Rewizyjna:

 

  • Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Wiceprzewodniczący – dr Krzysztof Piekarski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Członek – dr Konrad Ćwikliński (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)