Oddział Gdański


Siedzibą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Gdańsk. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Pomorskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Sekretarz – prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Skarbnik – dr Jarosław Och (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Członek – prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Członek – dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Wiceprzewodniczący – dr Krzysztof Piekarski (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Członek – dr Konrad Ćwikliński (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • Przewodniczący – dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Wiceprzewodniczący – dr Tomasz Lenkiewicz (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Członek – dr Jarosław Och (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)