Oddział Łódzki


Siedzibą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Łódź. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Łódzkiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

  • Prezes – dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)
  • Wiceprezes – dr hab. Edyta Pietrzak (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka)
  • Sekretarz i Skarbnik – dr Agata Włodarska-Frykowska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)
  • Członek – dr Magdalena Żakowska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)
  • Członek – prof. dr hab. Marian Broda (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)

 

Komisja Rewizyjna:

 

  • Dr Artur Niedźwiecki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)
  • Dr Anna Fligel (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)
  • Mgr Dobiesław Świerzawski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki)