Konkursy


13.09.2019

Informujemy, że dnia 11 września 2019 roku rozstrzygnięto konkursy Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię i najlepszą rozprawę doktorską opublikowaną (w przypadku monografii) lub obronioną (w przypadku doktoratu) w 2018 roku. Do konkursów zgłoszono 8 monografii i 6 rozpraw doktorskich.

02.02.2019

Szanowni Państwo,

16.10.2018

Uprzejmie informujmy, iż Komisja Konkursowa (Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r.) wyróżniła pracę doktorską Pani Marty Rojewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego pt. Problem aktualności federalistycznych koncepcji integracji europejskiej na początku XXI wieku.

16.10.2018

Konkurs Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani dr hab. Irma Słomczyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę pt. Europejska polityka kosmiczna.

11.05.2018

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji Konkursu PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich z 2017 r. został przedłużony i mija 15 czerwca 2018 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

26.03.2018

Uprzejmie informujmy, iż Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza IV edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2018 roku. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

08.09.2017

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani dr Joanna Dyduch z Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę pt. Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego.

05.09.2017

Mam zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich wygrał dr Przemysław Tacik z UJ. Praca nosi tytuł Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Model teoretyczny a sposoby i konsekwencje jego realizacji. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Wszystkim osobom, które zgłosiły swoje prace w tym roku bardzo dziękujemy.

13.07.2017

Zarząd Główny PTSE podjął decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018. Wniosek tworzony będzie w ramach Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE - OASiS (dawniej Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń - CAES).

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza III edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs dotyczy osób, które obroniły swoje prace w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

12.10.2016

Z wielką radością informujemy, że konkurs na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani Małgorzata Michalewska-Pawlak za książkę "Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej".

31.03.2016

Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwa w Konkursie na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2016 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

31.03.2016

Komisja Konkursowa odwołuje Konkurs.

24.03.2016

 Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

15.11.2015

Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie badań, które zostały osiągnięte w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

06.07.2015

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich został dr Adam Kirpsza, autor pracy pt. „Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego”. Praca uzyskała łącznie 69 punktów. Recenzenci podkreślali m.in. bardzo wysoki poziom merytoryczny pracy, starannie przemyślane założenia badawcze, wykorzystanie bardzo obszernego materiału empirycznego i analityczno-problemowy charakter narracji.
Zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkie prace uzyskały bardzo pozytywne oceny ze strony recenzentów.
Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej “Europa - mit, marzenie, rzeczywistość, czy projekt wspólnoty” odbywającej się w dniach 18 – 19 września.

30.06.2015

Szanowni Państwo,
Z uwagi na przedłużającą się procedurę recenzji prac złożonych w konkursie PTSE na najlepszą pracę doktorską uprzejmie informujemy, że wyniki ww. konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny.

09.05.2015

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Do 22 czerwca przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 10 tys. zł.

24.02.2015

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15 kwietnia 2015 roku.