Oddział Lubelski


Siedzibą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Lublin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Podlaskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Wiceprezes – dr Monika Szkarłat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Sekretarz - dr Edyta Krzysztofik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Skarbnik - dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Członek Zarządu - dr hab. Piotr Tosiek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Sławomir Łukasiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Bartosz Bojarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Renata Pal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)