Oddział Krakowski


Siedzibą Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Kraków. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Małopolskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – dr Mirosław Natanek (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • Wiceprezes – dr Agnieszka Nitszke (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński)
 • Sekretarz - mgr Marcin Zubek (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • Skarbnik - dr Natasza Styczyńska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek Zarządu - dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Zdzisław Mach (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Magdalena Zajączkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Adam Kirpsza (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Katarzyna Tarnawska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Marcin Rebes (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)