Oddział P​oznański


Siedzibą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Poznań. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

.

WŁADZE ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd

 

  • Prezes – prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Wiceprezes - prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Członek Zarządu – dr Adam Jaskulski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Skarbnik – dr Elżbieta Lesiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Sekretarz mgr Joanna Jancz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

Komisja Rewizyjna

 

  • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr Mikołaj Tomaszyk (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

Sąd Koleżeński:

 

  • dr Beata Przybylska-Maszner (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr Alina Balczyńska-Kosman (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)