Sekcje


Sekcje Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

  • Sekcja metodologii badań europejskich – prof. Janusz Ruszkowski (janruoie@poczta.onet.pl)
  • Sekcja historii Europy – dr hab. Marek A. Cichocki (mcichocki@natolin.edu.pl)
  • Sekcja prawa i instytucji UE – prof. Artur Kuś (artkus@lazarski.pl)
  • Sekcja polityki UE – prof. Artur Nowak-Far (anowfar@gmail.com)
  • Sekcja europejskich studiów subregionalnych – prof. Magdalena Musiał-Karg (magdalena.musial-karg@amu.edu.pl)
  • Sekcja komunikowania i marketingu europejskiego – dr hab. Jacek Kołodziej (uwkolodz@cyf-kr.edu.pl)
  • Sekcja cywilizacji, kultury i filozofii europejskiej – prof. Zdzisław Mach (zdzislaw.mach@uj.edu.pl)
  • Sekcja gospodarki europejskiej – prof. Wiesław Bokajło (wieslaw.bokajlo@uwr.edu.pl)

 

Zapraszamy członków PTSE do zapisywania się do wybranych sekcji (zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail koordynatora odpowiedniej sekcji).