Aktualności


[Zaproszenie do publikacji]

Szanowni Państwo
Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych do publikacji w czasopiśmie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (SPUS). Nasz kwartalnik, obecnie afiliowany przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydawany jest od 2005 roku i zajmuje ważne miejsce na mapie polskich czasopism politologicznych.
W czasopiśmie publikujemy oryginalne i wcześniej nie złożone do innych periodyków artykuły w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach:
- nauki o polityce i administracji,
- nauki o komunikacji społecznej i mediach,
- nauki o bezpieczeństwie,
- nauki prawne.
Zgodnie z decyzją MNiSW, dyscypliny te są przypisane do „Studia Politicae Universitatis
Silesiensis”.
Redakcja czasopisma szczególnie preferuje problematykę polityk publicznych (Evidence Based Policy). Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja
czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny oraz podejmujące w sposób oryginalny problemy teoretyczne.

W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych
językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy.
SPUS jest indeksowane w następujących bazach: Arianta, BazHum, CEEOL (Central And Eastern Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, IC Journals Master List, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Polindex.
Wraz z całym zespołem systematycznie pracujemy nad podniesieniem rangi czasopisma; w marcu 2019 roku nasz periodyk otrzymał rekomendację w I edycji konkursu MNiSW Wsparcie dla czasopism naukowych i znalazł się na liście 500 czasopism dofinansowanych przez Ministerstwo. Wiąże się to przede wszystkim ze wsparciem procesu
aplikowania do bazy Scopus oraz punktacją za każdy złożony artykuł w wysokości 20 pkt.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www: http://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/index i przesyłania artykułów zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie czasopisma na adres e-mail:
studiapoliticae@us.edu.pl lub pawel.grzywna@us.edu.pl

 

Redaktor Naczelny SPUS

dr hab. Tomasz Kubin

 

Sekretarze SPUS

dr Paweł Grzywna

dr Zbigniew Kantyka

13.09.2019

 

Informujemy, że dnia 11 września 2019 roku rozstrzygnięto konkursy Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię i najlepszą rozprawę doktorską opublikowaną (w przypadku monografii) lub obronioną (w przypadku doktoratu) w 2018 roku. Do konkursów zgłoszono 8 monografii i 6 rozpraw doktorskich.

Zwycięzcą konkursu na najlepszą monografię został Pan dr hab. Piotr Bajda z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za książkę pt. "Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016".

Zwyciężczynią konkursu na najlepszy doktorat została Pani dr Aleksandra Daniluk za rozprawę pt. "Unia Europejska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś". Praca została obroniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy!

Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego Walnego Zjazdu PTSE w Krakowie, który odbędzie się dnia 20 września 2019 roku.

09.09.2019

 

Dnia 20 września 2019 roku o godz. 12.00 (pierwszy termin) lub 12.15 (drugi termin) odbędzie się wyborczy Walny Zjazd PTSE. Miejscem obrad będzie sala nr 213 Audytorium im. Bogdana Kamieńskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. Romana Ingardena 3). Poniżej znajduje się zaproszenie dla delegatów oraz porządek obrad zjazdu.

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie

25.06.2019

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w oparciu o §48 ust. 2 Statutu PTSE zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) na godz. 13.00 do Auli im. J. Baszkiewicza w budynku Collegium Politicum (Campus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

W sytuacji braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin planowany jest na godzinę 13.15 tego samego dnia.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez udzielenie odpowiedzi w formularzu pod adresem: https://forms.gle/eGAY5mVMncGT3raR6
Program Walnego Zgromadzenia Oddziału znajduje się poniżej.

[pobierz] 0.2 MB Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Oddzialu W.

12.05.2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zaprasza na konferencję poświęconą koncepcjom reform UE – przyszłemu kształtowi Unii Europejskiej. Wydarzenie inauguruje cykl spotkań (seminariów) poświęconych problematyce przyszłości Unii Europejskiej, w kontekście racji stanu Polski. Odbędzie się ona 27 maja 2019 r., w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza (parter). Udzial w planowanych panelach wezmą znaczące w środowisku naukowym i eksperckim osoby: europeiści, politolodzy, prawnicy, historycy, socjologowie, kulturoznawcy.
Wstęp na konferencję jest wolny. Koszty wydarzenia zostały pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z wygranym przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu pod nazwą "Dialog". Paneliści zostali wcześniej z organizatorami uzgodnieni. Pozostali uczestnicy mogą brać bierny lub czynny udział w prowadzonych dyskusjach (pytania, refleksje). Każdy z uczestników może się ubiegać o opublikowanie jego głosu w dyskusji, w postaci artykułów (od 0,5 do 1 ark. wyd.) w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, mającej dwie wersje językowe – polską i angielską (koszty tłumaczenia pokrywa organizator).

Termin rejestracji upływa 15 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje w poniższych plikach.

[pobierz] 0.8 MB Zaproszenie
[pobierz] 0.8 MB Program
[pobierz] 0.6 MB Formularz zgłoszeniowy

06.05.2019 r.

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej, które odbędzie się 30 maja 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wstęp wolny (po wcześniejszej rejestracji). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2019 r. 

Szczegółowe informacje w poniższych plikach.

[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszeniowy
[pobierz] 0.7 MB Wstepny program Seminarium
[pobierz] 0.8 MB Zaproszenie

31.03.2019

Zapraszamy na konferencję naukową Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna, organizowaną przez Instytut Europeistyki Uiwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w dniach 18-20 września 2019 r.

Konferencja będzie polączona z Walnym Zjazdem PTSE.

Szczegóły dotyczące konferencji w poniższym pliku:

[pobierz] 0.2 MB Post Europa call

31.03.2019 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich - jako współorganizator - zaprasza na cykliczną konferencję (w tym roku pt. "Polska w UE po wyborach do PE"), która odbędzie się w dniach 10-11.06 br. w Kielcach.

Szczegółowe informacje w poniższych plikach:

[pobierz] 1.3 MB Program
[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszeniowy
[pobierz] 0.7 MB Nota edytorska

25.03.2019

W imieniu prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Prezesa PTSE, zapraszamy do uczestnictwa w X Ogólnopolskich Warsztatach Metodologicznych dla Habilitantów i Doktorantów organizowanych przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 28-29 maja 2019 r. w Warszawie.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 100 PLN (dla członków PTSE niezalegających ze składką za 2019 r. - 80 PLN). Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Informacje szczegółowe w poniższych plikach:
a) zaproszenie;
b) program ramowy;
c) formularz rejestracyjny;
d) wymogi dotyczące abstraktów.

[pobierz] 0.1 MB Wymogi redakcyjne
[pobierz] 0.1 MB Formularz rejestracyjny
[pobierz] 0.1 MB Program ramowy
[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie

10.03.2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem fińskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy zapraszają do udziału w międzynarodowej Warszawskiej Konferencji na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych w Radzie Europy, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 marca 2019 r. W panelu wysokiego szczebla udział wezmą:

 • dr hab. Maciej Duszczyk Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • Prof. dr hab. Stanisław Sulowski Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz Minister Spraw Zagranicznych RP
 • Thornbjørn Jagland Sekretarz Generalny Rady Europy
 • Anne Sipiläinenthe Podsekretarz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii, pełniącej prezydencję w Komitecie Ministrów Rady Europy

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: coe70@msz.gov.pl do 15 marca 2019 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie oraz Program Wydarzenia do pobrania w poniższych plikach.

[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie
[pobierz] 0.2 MB Program

29.01.2019

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza V edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Mogą brać w nim udział prace obronione w 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2019 roku. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Ponadto Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwa w IV edycji konkursu na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich. Mogą brać w nim udział prace wydane w 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija również 15 maja 2019 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

Celem konkursów PTSE jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich, a w szczególności metodologii badań europejskich, historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu.

Regulaminy konkursów znajdą Państwo w poniższych plikach. Zgodnie z regulaminami zgłoszenia powinny być nadsyłane zarówno na fizyczny adres korespondencyjny PTSE (ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa), jak i w wersji elektronicznej na adres Zarządu Głównego PTSE: ptse.zarzad@gmail.com

[pobierz] 0.1 MB konkurs-ptse-monografia5
[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE - doktorat

28.01.2019

Mamy przyjemność powiadomić oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje w poniższym pliku.

[pobierz] 0.2 MB zaproszenie-na-konf

20.11.2018

Od kilku lat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowane są coroczne warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów. Dzięki takim spotkaniom zyskują oni okazję aby skonfrontować swoje zamierzenia naukowe z wiedzą czołowych polskich autorytetów naukowych. W tym roku pragniemy rozszerzyć formułę warsztatów o sesję naukową. Całość seminarium pt. „Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych” odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolski Oddział PTSE, a współorganizatorami: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz Politechnika Opolska.

Swój udział w seminarium potwierdzili już m.in.: prof. Andrzej Antoszewski, prof. Roman Bäcker, prof. Zbigniew Czachór, prof. Bogdan Góralczyk, prof. Ewa Latoszek, prof. Maria Marczewska-Rytko, prof. Artur Nowak-Far, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. Janusz Ruszkowski, prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik oraz prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Całość odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego oraz w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim.

Warsztaty adresowane są do wszystkich osób ze środowiska akademickiego, jak i spoza niego (w szczególności do doktorantów i habilitantów), którzy wyrażą chęć i gotowość konsultacji swoich zamierzeń badawczych pod względem metodologicznym i teoretycznym z uznanymi badaczami w tej dziedzinie. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilku-osobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści we wskazanych wyżej dziedzinach, zaś uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych. Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Osoby zainteresowane publikacją swoich materiałów, będą miały możliwość (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) złożyć je do druku w jednym z czasopism PTSE, w którymś z opolskich czasopism punktowanych lub w recenzowanej monografii która ukaże się w 2019 roku.

16.10.2018

Uprzejmie informujmy, iż Komisja Konkursowa (Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r.) wyróżniła pracę doktorską Pani Marty Rojewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego pt. Problem aktualności federalistycznych koncepcji integracji europejskiej na początku XXI wieku.

Wyróżnienie zostanie wręczone 19.10.2018 r. podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTSE w Warszawie.

W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca.

12.10.2018

Konkurs Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani dr hab. Irma Słomczyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę pt. Europejska polityka kosmiczna.

Wyróżniono także dwie inne książki: Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej dr hab. Magdaleny Bainczyk oraz Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej dr. Kamila Ławniczaka.

Na Konkurs PTSE w tym roku zgłoszono wyjątkowo dużą ilość monografii, dlatego tym bardziej gratulujemy Zwyciężczyni i Wyróżnionym.

Nagroda główna i wyróżnienia zostaną wręczone 19.10.2018 r. podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTSE w Warszawie.

22.09.2018

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA zapraszają na Panel pod tytułem Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej, organizowany w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

Opis Panelu:

Celem panelu jest zainicjowanie dyskusji w sprawach przyszłości głównego instrumentu polityki wschodniej Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Jest to podstawowy projekt współpracy Unii Europejskiej z państwami za jej wschodnią granicą zapoczątkowany w 2008 r. Od tego czasu sytuacja w Unii Europejskiej, ale i w państwach Europy Wschodniej, w szczególności na Ukrainie zaangażowanej w konflikt z Rosją, uległa zasadniczym przeobrażeniom. Przedmiotem dyskusji będzie zatem: ocena dotychczasowych osiągnięć inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, diagnoza problemów i wyzwań dotykających państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Unię Europejską jak też sformułowanie perspektyw instrumentów polityki wschodniej Unii Europejskiej, zwłaszcza powyższej inicjatywy.

Moderator:
dr hab. Beata Piskorska - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

DIALOG OBYWATELSKI Z Maciejem Popowskim - Z-ca Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli (DG NEAR)

Paneliści:
dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
dr Ostap Kushnir - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prof. Anatoliy Kruglashov - Chernivtsi Jury Fedkovych National University
Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

link do strony Kongresu: https://www.kongres.lublin.eu/program-wydarzenia

Plakat w poniższym pliku.

[pobierz] 0.3 MB Program KIEW

18.09.2018

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich oraz Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy i Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki zapraszają na międzynarodową konferencję inaugurującą pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, która odbędzie się 20-22 września 2018 r. Obrady pierwszego dnia konferencji będą miały miejsce w Collegium Iuridicum.

http://www.kul.pl/files/075/plakaty/2018/konferencje/przeobrazenia_instytucjonalne_ue-page-001.jpg

18.09.2018

Należy przede wszystkim docenić redaktorów i autorów recenzowanego dzieła [Zmierzch demokracji liberalnej?, red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak] za wybór tematu podjętych badań. W zasadzie z każdym dniem staje się on coraz bardziej aktualny. Potwierdzają to wyniki kolejnych wyborów, rozwój ruchów antysystemowych oraz inne procesy i wydarzenia we współczesnych państwach, które wyraźnie świadczą o kryzysie tytułowej formy demokracji. Pogłębiany jest on tym, co autorzy trafnie zauważają, że dotychczas rządzące elity raczej nie dostrzegają konsekwencji rosnącego niezadowolenia zwiększającej się grupy wyborców oraz nie modyfikują mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i medialnych w celu przywrócenia ich równowagi, a także zwiększenia efektywności.
Znaczącą zaletą opracowania, które trafia w ręce czytelników, jest również to, że prezentuje ono wyniki badań znanych i uznanych – nie tylko w środowisku naukowym – badaczy reprezentujących różne dyscypliny z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Pozwoliło to na interdyscyplinarne spojrzenie na obecną kondycję demokracji liberalnej i jej determinanty. Oceny i wnioski formułowane przez m.in. politologów, prawników, medioznawców, europeistów, ekonomistów i historyków pozwoliły na względnie całościowe zwrócenie uwagi na przyczyny i objawy badanego kryzysu. Większość autorów starała się też formułować prognozy, których najważniejszym celem jest ostrzeganie przed konsekwencjami braku antykryzysowych działań.
Z Recenzji dr. hab. Tadeusza Wallasa, prof. UAM.

Zapoznaj się z publikacją - pliki zamieszczone poniżej.

Wydanie monografii naukowej „Zmierzch demokracji liberalnej?” red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak – zadanie finansowane w ramach umowy 1030/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

[pobierz] 5.2 MB Okładka
[pobierz] 4.8 MB Zmierzch demokracji liberalnej?

11.08.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE "Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich", która odbędzie się 20 i 22.09.2018 r. w Lublinie i Lwowie.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa to 12.08.2018 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym pliku.

Osobą do kontaktu jest Koordynator Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE prof. Elżbieta Szczot (e-mail: eszczot@kul.pl).

[pobierz] 0.1 MB Program Konferencji

04.06.2018

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. "Reforma strefy euro - co jest źle i jak to naprawić", która odbędzie się w dniu 6 czerwca br. w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej celem jest ewaluacja założeń oraz potencjalnych skutków reformy strefy euro z perspektywy prawno-instytucjonalnej oraz ekonomicznej. Jednocześnie konferencja spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wpływ tej reformy na status Polski w Unii Europejskiej oraz jakie stanowisko wobec niej Polska powinna przyjąć.

Program w poniższym pliku.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS (European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Janusz Węc. Jest to już druga w tym roku akademickim konferencja realizowana pod auspicjami tego projektu. Poprzednia odbyła się w grudniu 2017 r. i dotyczyła oceny efektywności postanowień Traktatu z Lizbony w kontekście kryzysów UE. Relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj.

[pobierz] 0.6 MB Program Konferencji
[pobierz] 0.7 MB Plakat

11.05.2018

Uprzejmie informuję, iż termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji Konkursu PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich z 2017 r. został przedłużony i mija 15 czerwca 2018 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Ponadto Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwie w III edycji Konkursu PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń również mija 15 czerwca 2018 r. Nagroda pieniężna wynosi także 2000 zł.

Przypominamy, iż celem konkursów PTSE jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich w szczególności metodologii badań europejskich, historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu europejskiego.

Poniżej regulaminy konkursów.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE monografia
[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE doktorat

26.03.2018

Uprzejmie informujmy, iż Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza IV edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2018 roku. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Ponadto Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwie w III edycji Konkursu PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija również 15 maja 2018 r. Nagroda pieniężna wynosi również 2000 zł.

Celem konkursów PTSE jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich w szczególności metodologii badań europejskich, historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu europejskiego.

Regulaminy konkursów w poniższych plikach.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE monografia
[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE doktorat

04.03.2018

Zakład Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki WNPiSM UW zaprasza na seminarium naukowe "Teorie integracji europejskiej", które odbędzie się 5 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w s. 303 budynku Collegium Politicum (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji wokół nowej książki prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza, zatytułowanej "Teorie integracji europejskiej" (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018).

Seminarium poprowadzi prof. UW, dr hab. Stanisław Sulowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W spotkaniu wezmą również udział m.in.: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, dyrektor Instytutu Europeistyki i Prezes PTSE; prof. UW, dr hab. Tomasz G. Grosse, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki oraz prof. dr hab. Józef M. Fiszer, kierownik Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Uprzejmie prosimy o rejestrację obecności za pomocą formularza on-line: https://goo.gl/forms/O8xBK0KiuYZ0eusP2

Kontakt: metodologia.ie@uw.edu.pl

Zaproszenie w poniższym pliku.

[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie Seminarium

23.02.2018

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Europa napięć – prawnomiędzynarodowe aspekty ruchów separatystycznych”. Inicjatorem Wydarzenia jest Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa działające głównie przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku w sali A3 w Collegium Iuridiucum II przy ulicy Lipowej 4 w Warszawie. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich objęło Patronat nad Wydarzeniem.

Konferencja składać się będzie z kilku paneli poświęconych analizie bieżącej sytuacji geopolitycznej w kontekście ruchów separatystycznych w różnych częściach Europy. Prelekcje wygłoszą specjaliści i naukowcy z zakresu prawa oraz stosunków międzynarodowych. Głównymi adresatami Wydarzenia są studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą mogli zaprezentować swoje referaty.

15.02.2018

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji", która odbędzie się w Warszawie 22 lutego 2018 r. Konferencja jest organizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejską Siecią Migracyjną.

Zaproszenie oraz wstępny program konferencji w poniższych plikach. Językami konferencji są polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 16 lutego 2018 r. poprzez link: https://emn.gov.pl/esm/form/dodaj169,Konferencja-ESM-UW.html

 

 

[pobierz] 1.1 MB Zaproszenie
[pobierz] 0.2 MB Program

13.02.2018

Zapraszamy na coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z cyklu  "Wyzwania rozwojowe Polski w Europie" zatytułowaną: "Racja stanu Polski w Europie", która odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21, w dniach 28-29 maja 2018 roku (poniedziałek-wtorek).

Szczegółowe informacje w poniższym pliku.

[pobierz] 1.2 MB Racja stanu Polski w Europie 2018

09.01.2018

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata" organizowanej przez Katedrę Strategii Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), która odbędzie się 5 i 6 kwietnia 2018 r. w Krakowie. Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poniższych plikach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

[pobierz] 0.2 MB Prawa czlowieka wobec...
[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszeniowy

06.12.2017

[pobierz] 0.6 MB Program

11.11.2017

 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Migration Crisis as a Challenge for Democracy", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa.

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/151691275439229/159097071365316/?notif_t=plan_mall_activity&notif_id=1510324924559169

07.11.2017

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ambasady Republiki Korei w Polsce serdecznie zapraszamy na debatę ekspercką poświęconą wyzwaniom związanym z międzynarodowym bezpieczeństwem oraz aktywności krajów MIKTA.

The Role of Middle Powers in International Security: Focusing on Global Non-proliferation and Counter-terrorism.
27 listopada, w godz. 10:00-14:00 w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Rejestracja i agenda: http://csm.org.pl/pl/swiat-inspiracje?highlight=WyJyZWplc3RyYWNqYSJd

Spotkanie jest organizowane we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie w ramach cyklu „Świat – inspiracje”.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.

23.10.2017

[pobierz] 0.6 MB Konferencja - Program

12.10.2017

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt.: "Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów", organizowanej dnia 8 listopada 2017 r. w Warszawie wspólnie przez Instytuty Politologii UKSW i Uniwersytetu w Opolu we współpracy z Collegium Interethnicum.

Przedmiotem proponowanej konferencji jest funkcjonowanie granic politycznych w XXI wieku, a zwłaszcza zjawisko tzw. borderyzacji, czyli budowy barier i murów. Mury graniczne rozumiane dosłownie, jako wszelkiego rodzaju architektoniczne konstrukcje, jak i szerzej - w odniesieniu do wszelkich innych ograniczeń dostępu, towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Stanowią one symbol politycznej i militarnej demonstracji siły państwa czy wznoszącej go wspólnoty politycznej oraz przejaw jej wrogości i niechęci do tego co za murem. Dziś stają się swoistą manifestacją lęku przed obcymi i zagrożeniami związanymi z napływem imigrantów. Mury wyrastają na konkretnym podłożu politycznych i społecznych relacji oraz uprzedzeń, jak i założeń dotyczących interesu narodowego np. bezpieczeństwa.
Do udziału w dyskusji na tematy związne z tymi procesami zapraszamy przedstawicieli wielu dziedzin: politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, prawa, geografii politycznej, antropologii kulturowej.
Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień. Referat (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych) zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma "Pogranicze. Borderland Studies".

Więcej informacji w poniższych plikach.

[pobierz] 0.1 MB Formularz
[pobierz] 0.5 MB Mury Zaproszenie na Konferencje

10.10.2017

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
zaprasza do przedkładania referatów na następujące konferencje organizowane i współorgazniowane przez PTSM (szczegółowe informacje w załącznikach)

 

1. VII Konwencja PTSM pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 9-10 listopada 2017 roku. Zgłoszenia referatów do 4 października 2017 roku więcej informacji w załączeniu oraz na http://krakow.ptsm.edu.pl/konwencja-ptsm-2017/

 

2. III Międzynarodowa Konferencja pt. Arab and Muslim World in international relations, która odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zgłoszenia referatów można przesyłać do 4 października 2017 roku. Więcej informacji w załączeniu oraz na www.arabconference.eu

 

3. IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Łodzi pt. Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim - szczegóły w załączeniu

[pobierz] 0.7 MB CFP VII Konwencja PTSM
[pobierz] 1.6 MB Arab world 2017
[pobierz] 0.1 MB PTSM Łódź 2017

16.09.2017

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję EU-ASEAN. Models of Integration, której współorganizatorem jest m.in. Oddział Lubelski PTSE.

 

Poniżej Program Konferencji.

[pobierz] 0.3 MB EU-ASEAN

08.09.2017

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani dr Joanna Dyduch z Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę pt. Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego.

Serdecznie gratulujemy.

 

Monografią, która zdaniem Komisji Konkursowej zasłużyła na wyróżnienie jest książka autorstwa Pana dr. Jana Grzymskiego z Uczelni Łazarskiego pt. Powrót do Europy – Polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej.

Również serdecznie gratulujemy.

 

Raz jeszcze uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły swoje monografie na Konkurs.

08.09.2017

05.09.2017

 

Mam zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich wygrał dr Przemysław Tacik z UJ. Praca nosi tytuł Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Model teoretyczny a sposoby i konsekwencje jego realizacji. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Wszystkim osobom, które zgłosiły swoje prace w tym roku bardzo dziękujemy.

 

Nagroda ma zostać wręczona na Kongresie Europeistyki w Szczecinie 26.09.2017 r. ok. godziny 11:00 w Auli Wydziału Humanistycznego USz (ul. Krakowska 71/79).

30.08.2017

Zachęcamy do zakupu publikacji "Integracja europejska. Główne obszary badawcze" pod red. naukową K.A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego oraz P. Stawarza. Książka jest efektem I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Składa się z kilkudziesięciu artykułów jego uczestników, zgrupowanych w 9 częściach, odpowiadających najistotniejszym obszarom badawczym, procesów integracyjnych zachodzących w Europie.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze Spisem treści oraz Recenzją, zamieszczoną w Czasopiśmie Naukowym "Studia Europejskie" 2016, nr 4.

 

Koszt publikacji "Integracja europejska. Główne obszary badawcze" zakupionej od PTSE, to 80 zł.

 

W celu zakupu książki należy wpłacić wskazaną kwotę na konto nr:

56203000451110000003998310

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

W rubryce "Tytuł przelewu" prosimy wpisać "Opłata za publikację po I OKE", oraz imię i nazwisko kupującego.

Potwierdzenie przelewu prosimy wysłać na adres e-mail: pstawarz9@wp.pl w treści e-maila wskazując czy chcą Państwo odebrać publikację osobiście, czy otrzymać pocztą - wówczas prosimy o podanie adresu korespondencyjnego.

13.07.2017

 

Zarząd Główny PTSE podjął decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018. Wniosek tworzony będzie w ramach Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE - OASiS (dawniej Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń - CAES).

 

Zarząd i Koordynator działalności OASiS - dr hab. Piotr Tosiek, zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie do 15 września 2017 r. propozycji dotyczących tematyki wniosku, a także o aktywne włączenie się w prace zespołu przygotowującego projekt.

 

Korespondencję prosimy kierować na jeden z dwóch adresów:
(1) piotr.tosiek@umcs.edu.pl,
(2) oasis.ptse@gmail.com.

Poniżej pismo ws. grantu NCN z większą ilością informacji.

[pobierz] 0.3 MB OASiS-pismo do czlonkow PTSE w sprawie grantu NCN

14.06.2017

 

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską? Czy spełni się któryś z pięciu scenariuszy przedstawionych w Białej Księdze Komisji Europejskiej? A może nastąpi jeszcze inny rozwój wydarzeń lub rozpad UE? Centrum Stosunków

Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają 22 czerwca 2017, 9:00 – 13:00, do Podchorążówki w Łazienkach Królewskich w Warszawie na debatę Quo vadis, Europo? Wykład wprowadzający wygłosi ambasador Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejska w Polsce.

 

W angażującej uczestników warsztatowej formule w gronie młodych liderów: przedstawicieli młodzieżówek partii politycznych, działaczy NGO, środowiska startupów, pracowników think tanków, ośrodków akademickich i studentów zastanowimy się, który z 5 scenariuszy przedstawionych w marcu tego roku przez Komisję Europejską jest najbardziej prawdopodobny, a który – najlepszy dla Polski.

 

Przeanalizujemy, jakie inne scenariusze przyszłości UE można zarysować. Rozpętamy burzę mózgów na temat, jak budować komunikację wokół projektu „Unia Europejska”, aby nie był on obojętny dla młodych ludzi, budził pozytywne emocje i chęć działania na rzecz Wspólnot.

 

Formularz rejestracyjny i agenda spotkania dostępne są tutaj: https://goo.gl/lMq94N

06.06.2017

[pobierz] 0.8 MB Zaproszenie i Program

20.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

Zapraszamy na Konferencję naukowa z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI W EUROPIE PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ oraz Dialog Obywatelski z udziałem dr MARKA PRAWDY, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które odbędą się 30 maja 2017 roku (wtorek), 10:00-17:45 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, sala I/18 przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21,

kontakt: kubickirad@wp.pl
WSTĘP WOLNY

Szczegóły w poniższym pliku:

[pobierz] 1.5 MB Program Konferencji UJK

05.04.2017

W Polsce przebywa obecnie kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy. Ich motywacje do przyjazdu były zróżnicowane. Jedni przyjechali na studia, inni do pracy; część traktuje nasz kraj tranzytowo, inni docelowo – po jakimś czasie osiedlają się, zakładają rodziny. Wielu z nich wykonuje słabo płatne, dorywcze prace, często z pogwałceniem prawa pracy. Pomimo tego Ukraińcy cały czas są grupą dosyć przeźroczystą dla Polaków, a problematyka ukraińskiego ruchu migracyjnego oraz jego znaczenie dla sytuacji społeczno-politycznej w Polsce rzadko jest przepracowywana w debacie publicznej. W związku z tym podczas naszej dyskusji chcielibyśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kim są Ukraińcy w Polsce i jakie mają potrzeby?
 • Co im przeszkadza i jak możemy im pomóc?
 • Jak powinniśmy ze sobą i o sobie rozmawiać z korzyścią dla obu stron?
 • Co nas łączy, a co dzieli?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć Państwu podczas dyskusji panelowej pt. "Nic o Was bez Was. Ukraińcy w Polsce" organizowanej przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Zapraszamy w piątek 7 kwietnia do Domu Związków Zawodowych w Opolu.

Szczegółowy program w zaproszeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia na adres centrum@cid.org.pl

[pobierz] 5.0 MB Nic o was bez was

03.04.2017

 

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza III edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs dotyczy osób, które obroniły swoje prace w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE doktorat

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE - monografia

13.03.2017

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej, która odbędzie się 24.03.2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Organizatorzy: Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE oraz Ośrodek Analiz Politologicznych UW
 • Partner Wydarzenia: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Konferencja z udziałem dr. Marka Prawdy (Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) i prof. Krzysztofa Szczerskiego (Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP)

 • Panele:

- Rozwój integracji europejskiej z perspektywy Traktatów Rzymskich

- Cele traktatowe integracji europejskiej

- Racja stanu Polski a perspektywa przeobrażeń UE – okrągły stół

W panelach wystąpią profesorowie: Jan Barcz, Wiesław Bokajło, Paweł J. Borkowski, Zbigniew Czachór, Jacek Czaputowicz, Wojciech Gagatek, Tomasz G. Grosse, Janusz Ruszkowski, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Artur Nowak-Far, Konstanty A. Wojtaszczyk i Katarzyna Żukrowska oraz reprezentanci głównych opcji politycznych.

Podczas Wydarzenia zostanie wręczona nagroda Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich 2015 r.

Wstęp wolny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.03.2017 r. na adres mailowy: konferencjaie@gmail.com

Dla uczestników przewidujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji pokonferencyjnej.

[pobierz] 0.3 MB Program Traktaty Rzymskie
[pobierz] 0.8 MB Plakat Konferencji

22.02.2017

 

23 lutego 2016 r., w Opolu odbędzie się seminarium zorganizowane przez opolski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Celem seminarium jest podsumowanie aktywności naukowej członków oddziału w 2016 r., oraz dyskusja nt. European Studies in East and West. Gościem specjalnym będzie prof. Yuusuke Matsuzawa (Tokio, Japonia), specjalista z zakresu polityki monetarnej, autor licznych publikacji na temat unii walutowej, polityki gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej. Prof. Matsuzawa wygłosi wykład pt. Japan-Poland relations. Ties in fistorical, political, economic and academic area.”

18.02.2017

13.02.2017

 

Institute of European Studies WNPiSM at the University of Warsaw
and PhD. candidate's Circle of Social Studies
are pleased to invite you to

The Scientific Conference:
"Global Consequences of One Belt, One Road"

 

The conference will be held on June 7th, 2017 at the University of Warsaw in The Ball Room of Tyszkiewicz-Potocki Palace (32 Krakowskie Przedmieście Street, 00-927 Warsaw)

 • Conference language: English
 • Deadline for abstracts submission: April 9th, 2017
 • Deadline for confirmation of participation for free listener: June 6th, 2017
 • Free listeners are invited to send information to organisers at the following adress: dknsuw@gmail.com
 • Contact: PhD. candidate's Circle of Social Studies WNPISM at the University of Warsaw - dknsuw@gmail.com

 

 

Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Doktoranckie Koło Nauk Społecznych
mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję Naukową
"Global Consequences of One Belt, One Road"

 

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim
w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa).

 • Językiem konferencji: język angielski.
 • Zgłoszenia propozycji referatów do 9 kwietnia 2017 r.
 • Zgłoszenia uczestnictwa jako słuchacz do 6 czerwca 2017 r. na adres: dknsuw@gmail.com
 • Kontakt: Doktoranckie Koło Nauk Społecznych WNPiSM UW, dknsuw@gmail.com

Materiały konferencyjne do pobrania poniżej:

 

 

[pobierz] 2.7 MB Global Consequences
[pobierz] 4.4 MB Conference registration form
[pobierz] 0.6 MB Call for paper Global Consequences...
[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie Warsztaty
[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszeniowy
[pobierz] 0.1 MB VIII EWM struktura konspekt

02.02.2017

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu władz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych przedkładam zaproszenie do udziału w konferencji pod tytułem "Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie załączonego zaproszenia do członków i sympatyków.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia można dokonać przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/UuR6CPx1rsf3esAp2.

Szczegóły wydarzenia w załączonym zaproszeniu.

 

Z poważaniem,

 

prof. dr hab. Edward Haliżak
Przewodniczący PTSM

[pobierz] 0.5 MB Cyberbezpieczeństwo-Zaproszenie

16.01.2017

 

Dear All,

 

We are pleased to invite You to attend the conference “EU-ASEAN. Models of integration” to be held in Lublin, Poland, September 18-20, 2017.

 

The main organiser is the Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland.

 

The conference seeks to bring together the academia and practitioners focused on integration processes in the EU and/or ASEAN. Scholars researching both organisations from different angles – i.a. legal, political, economic, cultural – as well as their inner circle.

 

The year 2017 is the 60th anniversary of the Treaty of Rome that established the European Economic Community and the 50th anniversary of the Bangkok Declaration that established the Association of South-East Asia Nations (ASEAN). ASEAN serves as an example of non-European integration success, while the European Union is a lonely leader advancing integration processes. It is noteworthy, however, that in both regions institutionalised integration processes have become the source of mutual, longstanding cooperation.

 

The main aim of the “EU – ASEAN: Models of Integration” conference will be the analysis of integration processes in the EEC/EU and ASEAN organisations with special emphasis on their characteristics and distinctiveness. The discussion will be focused on the normative, institutional, and functional dimensions of both organisations. We will also seek to explore the broader issue of an optimal model for integration that would be able to defend itself on a practical level. The conference language is English.

 

The Conference Organising Committee seeks panel and paper proposals dealing with several key areas of discussion like:
• theories of integration from European and Asian perspective;
• systems-level integration: dimensions and parameters of integration processes in the EU and ASEAN;
• EU and ASEAN interaction and cooperation;
• challenges to EU integration;
• challenges to ASEAN integration;
• national approaches to integration within the EU and ASEAN;
• other countries’ attitudes towards integration processes in the EU and ASEAN.

 

Details on registration

 

Registration at: http://eu-asean.umcs.pl/
• deadline for submission of panels is February 28, 2017;
• deadline for paper proposals is May 31, 2017;
• the conference fee is 150 EUR; participation fee for PhD candidates is 100 EUR.

 

For further details see the registration website as mentioned above: http://eu-asean.umcs.pl/

 

We hope to see You in Lublin!

The Organising Committee

11.01.2017

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w corocznym wydarzeniu organizowanym przez Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich przy współpracy z Komisją Europejską i Team Europe. Będzie to debata deliberatywna połączona z warsztatami dla młodych badaczy pt. „Reload Europe”. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2017 r.

 

Dwugodzinna debata zgromadzi ekspertów z ośrodków akademickich, think-thanków, administracji publicznej oraz z innych podmiotów, zaangażowanych w dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi związanych m.in. z poprawą życia ludzi w obszarach pobudzania inwestycji i zatrudnienia, zarządzania migracją oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i zwalczania terroryzmu – priorytetami działania Unii Europejskiej na 2017 rok. Debata ma na celu zachęcenie do przemyśleń i wyrażania swoich sugestii dotyczących współczesnych problemów Unii Europejskiej, zwłaszcza kwestii przeszłości/przyszłości Europy w rocznicowe obchody 60 lat od podpisania Traktatów Rzymskich.

 

Uzupełnieniem debaty będzie towarzyszący jej warsztat dla młodych badaczy. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do udziału w jego panelach. W utworzonych na podstawie zgłoszeń panelach tematycznych odbywać się będzie dyskusja skoncentrowana na aspekcie teoretycznym i metodologicznym oraz związanym z warsztatem badacza, służąca ugruntowaniu umiejętności i kompetencji. W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania podczas warsztatów zostaną utworzone panele w jęz. polskim lub angielskim. Przedmiotem debaty deliberatywnej oraz warsztatów dla młodych badaczy będą m.in.:

 • przekształcenia systemu Unii Europejskiej w kierunku tworzenia nowych idei i wprowadzenia ich do praktyki życia gospodarczego i społecznego,
 • innowacyjne działania podejmowane przez UE,
 • rola państw członkowskich w kształtowaniu unijnej polityki innowacyjnej,
 • wpływ europeizacji, regionalizacji i globalizacji na realizację celów UE,
 • procesy dezintegracyjne a przyszłość UE,
 • kryzys migracyjny i zwalczanie terroryzmu.

 

Osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających tytuł oraz krótki opis problemu badawczego poprzez formularz on-line do dnia 31 stycznia 2017 r. Opłata dla przyjętych uczestników wynosi 100,- zł (dla członków PTSE 80,- zł). Wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres: zpie.ie@gmail.com.
Z wyrazami szacunku

 

                      (-) dr hab. Marta Witkowska                                                    (-) prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich, IE WNPiSM UW                 Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW
                         członek TEAM EUROPE                                                                  Prezes Polskiego Towarzystwa
                                                                                                                                    Studiów Europejskich

02.12.2016

Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich pragną zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową „Przyszłość integracji europejskiej”.

Konferencja odbędzie się 18 stycznia 2017 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej (ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, Budynek C) w godzinach 9:30– 15:00.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.przyszlosc.ue@gmail.com do dnia 15 stycznia 2017 r. ​

Pobierz Zaproszenie i Program

29.11.2016

Decyzją środowiska polskich naukowców, zajmujących się problematyką europejską, organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Januszowi Ruszkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu, wyboru na gospodarza tego Wydarzenia, co świadczy niewątpliwie o wadze Instytutu, dla środowiska badaczy problematyki europejskiej, jak i jego Dyrektora.

 

Bardzo dziękujemy za podjęcie się tego dużego wyzwania i życzymy powodzenia!

 

Poniżej przekazujemy Zaproszenie od Pana prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego, Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, na II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

 

Unia Europejska nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie.
Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także pozycję państwa członkowskiego w tej jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zamierzamy poruszyć podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem przewodnim, wokół którego będą toczyć się obrady jest „Państwo w Unii Europejskiej”.
Chciałbym tą drogą zwrócić się do Państwa z prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia oraz o podzielenie się swoimi ustaleniami naukowymi. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Szczecinie.

 

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 • Rejestracja paneli trwa do 15 stycznia 2017 roku.
 • W okresie między 1 lutego a 15 maja 2017 roku otwarta będzie rejestracja uczestników i możliwość zgłaszania referatów do paneli.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu znajdują się na oficjalnej stronie Wydarzenia

18.11.2016

W związku z powołaniem przez Zarząd Główny PTSE Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń (CAES) zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi CEAS (w zakładce CEAS PTSE) oraz nawiązania współpracy. W tym celu zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online, znajdującego się w powyższej zakładce, co umożliwi stworzenie bazy danych osób reprezentujących środowiska akademickie i eksperckie, które dysponują indywidualną wiedzą specjalistyczną w zakresie szeroko rozumianej integracji europejskiej.

17.11.2016

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (Zakład Stosunków Międzynarodowych) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na konferencję naukową pt. "Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy", która odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) na terenie kampusu UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, aula im. Roberta Schumana (bud. nr 21) w godz. 10:45-15:20. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Sven Biscop (Royal Institute for International Relations w Brukseli), który wygłosi wykład pt. The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie proszone sa o potwierdzenie obecności do dnia 18.11.2016 r. na adres a.skolimowska@uksw.edu.pl

01.11.2016

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość? organizowaną przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, przy współpracy z Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w dniu 16 listopada 2016 r.
Celem Konferencji jest diagnoza obecnych stosunków niemiecko-polskich, oraz perspektywy ich rozwoju w płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i europejskim.
Udział w Wydarzeniu, dla słuchaczy jest bezpłatny. Każdy uczestnik Konferencji może brać udział w dyskusji, zadając pytania w ostatniej części panelu.
Zgłoszenia (zawierające afiliację oraz stopień/tytuł naukowy) prosimy nadsyłać na adres e-mail: pstawarz9@wp.pl

 

Zaproszenie i Program znajdują się w poniższych plikach:

[pobierz] 0.6 MB Zaproszenie
[pobierz] 0.4 MB Program Konferencji

13.10.2016

Informujemy, że działalność rozpoczął think tank Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, który jest współorganizatorem Debaty eksperckiej Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość? przygotowywanej wraz z Instytutem Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickim Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 16 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje w poniższym pliku.

[pobierz] 0.2 MB CAES

11.10.1016

 Z wielką radością informujemy, że konkurs na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani Małgorzata Michalewska-Pawlak za książkę "Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej".

Komisja Konkursowa wyróżniła także książkę Pani Agnieszki Grzelak "Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego".

28.09.2016

 

11.09.2016

Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na organizowaną w dniach 29-30 września 2016 r. Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Bezpieczeństwo europejskie – po szczycie NATO w Warszawie”.

 

Spotkanie to ma stanowić forum merytorycznej analizy i profesjonalnego opiniowania szczytu Paktu Północnoatlantyckiego, który w dniach 8-9 lipca 2016 r. po raz pierwszy odbył się w Polsce. Szczyt ten był poświęcony bezpieczeństwu euroatlantyckiemu, jego ewolucji po 2014 r. i określił działania, jakie w zmienionej sytuacji międzynarodowej podejmą państwa członkowskie.Już w momencie jego zamknięcia został uznany za kluczowe spotkanie dla przyszłości Polski i Europy Środkowej.

 

Obrady konferencji „Bezpieczeństwo europejskie – po szczycie NATO w Warszawie” odbędą się w siedzibie Katedry Studiów Europejskich WNS UWr, przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

 

Wszystkich zainteresowanych, również słuchaczy biernych, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 15 września 2016 roku.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/1687350951584345/

oraz pod adresem: http://www.europeistyka.uni.wroc.pl/

02.07.2016

[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie i Program

09.06.2016

07.06.2016

07.05.2016

 

 

WYJAZD NAUKOWO-INTEGRACYJNY CZŁONKÓW PTSE NA UKRAINĘ
TERMIN: 9-11 WRZEŚNIA 2016 R.

Program:
9 września (piątek) godz. 8.15 wyjazd autokarem z Placu Zamkowego w Lublinie przez Chełm, Dorohusk-Jagodzin (granica).

Przejazd ze zwiedzaniem przez:
Ostrówki, Kowel, Łuck (obiad), Ołykę, Równe (kolacja, nocleg w hotelu).
10 września (sobota) – Ostróg, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Akademii Ostrogskiej z cyklu „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”.

Po południu zwiedzanie Ostroga, przejazd do hotelu w Kościuchnówce.
11 września (niedziela) – zwiedzanie: Kościuchnówka (100. rocznica bitwy Legionów Polskich 4-6 lipca 1916 r. pod Kościuchnówką), Wołczeck, Maniewicze i inne miejsca pamięci. Po obiedzie (g. 16-17) powrót do Polski.

Szczegóły w poniższym pliku.

[pobierz] 0.1 MB Ukraina - wyjazd integracja 2016

07.05.2016

Redakcja półrocznika „Preferencje Polityczne” zaprasza do składania artykułów w języku angielskim do numeru grudniowego. Teksty można przesyłać do 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/index).

07.05.2016

Redakcja czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” zaprasza do nadsyłania artykułów poświęconych tematowi „Imigracja a przyszłość Europy”. Termin: 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.chsp.waw.pl/)

07.05.2016

Redakcja kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe” zaprasza do składania artykułów na następujące tematy: różne oblicza islamu na świecie; rola Niemiec w Europie; wyzwania strategiczne; pozycja USA, UE, Rosji; strategia UE; prawicowy zwrot w Europie; działania Rosji i sytuacja w Europie Wschodniej; równowaga nuklearna; CSBM; konkurencja w kosmosie. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Sprawy_Miedzynarodowe)

07.05.2016

Serdecznie zapraszamy na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej". Równocześnie zapraszamy na VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne, które są organizowane pod patronatem PTSE i prosimy o przekazanie informacji (zainteresowanym doktorantom oraz habilitantom) o możliwości uczestniczenia.

Oba wydarzenia odbędą się w Centrum Naukowo-Konferencyjnym Leonardo da Vinci koło Kielc.

- Warsztaty - 21-22 czerwca 2016

- Konferencja - 22-23 czerwca 2016

Koszt udziału w Warsztatach dla doktorantów wynosi 250 zł a habilitantów 350 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://konferencjakkep.weebly.com/

Poniżej formularz zgłoszeniowy i zaproszenie na Warsztaty.

W razie pytań prosimy o kontakt: konferencjakkep@gmail.com

[pobierz] 0.1 MB Formularz
[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie

04.05.2016

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie - Konf.

04.05.2016

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową: „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”, 16-17 czerwca 2016 r.

Szczegóły w poniższych plikach.

[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszeniowy
[pobierz] 1.1 MB Zaproszenie na II MKN Polska i Bialoruś...

03.05.2016

WYZWANIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do książki konferencyjnej.

Wydarzenie realizowane w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest to kolejna konferencja organizowana w ramach ogólnopolskiego, cyklicznego projektu "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro".

Konferencja będzie okazją do prezentacji referatów oraz dyskusji na temat aktualnych wyzwań integracji ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej oraz problematyki związanej ze strefą euro.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji artykułów naukowych przygotowanych w języku polskim lub angielskim. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną zakwalifikowane do publikacji w książce konferencyjnej, która planowo ukaże się w czasie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia chęci wygłoszenia referatu i opublikowania artykułu naukowego będą przyjmowane na podstawie formularza do 6 maja 2016 r.

Szczegóły: http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/

[pobierz] 0.1 MB Formularz zgloszenia
[pobierz] 0.8 MB Wskazówki dla autorów
[pobierz] 0.6 MB Zaproszenie

21.04.2016

W monografii "Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej" przedstawiono zakaz dyskryminacji jako konstrukcję normatywną, podstawy prawne zwalczania nieusprawiedliwionego nierównego traktowania, środki prawne służące ochronie osób dyskryminowanych oraz obszary objęte zastosowaniem norm antydyskryminacyjnych.

Szczegóły

21.04.2016

Monografia „Prawo administracyjne Unii Europejskiej” stanowić ma w zamyśle autorek i autorów, głos nauki i doktryny polskiej w dyskusji na temat złożoności systemu i prawa administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływu na krajowe porządki prawne.

Szczegóły

17.04.2016

 

 

Instytut Prawa

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

oraz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

zapraszają na konferencję

„Wadliwe kody pamięci - nowe spojrzenie”

19 kwietnia, godz. 9.30-15.00

Aula I, budynek C

Al. Niepodległości 128/róg ul. Madalińskiego

Warszawa

Wstęp wolny

Szczegóły: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ipr/konferencje/Strony/wadliwe_kody_pamieci_ponowne_spojrzenie.aspx

15.04.2016

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w siódmych Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2016 r.

Szczegóły w poniższym pliku.

[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie

14.04.2016

Nowa Europa: Jaka będzie Unia przyszłości? Cele, problemy i pytania – to temat konferencji, jaką w piątek 22 kwietnia organizuje Uniwersytet Warszawski. Wśród zaproszonych panelistów będą m.in. politycy, dyplomaci, eksperci ds. bezpieczeństwa i ekonomiści. Komisja Europejska objęła wydarzenie swoim patronatem.

Szczegóły: http://ec.europa.eu/polska/news/events/160413_nowa_europa_pl.htm

14.04.2016

 

 

EU Legitimacy in Time of Crisis:

How to Overcome the Legitimacy and Democracy Deficit of the EU?

 

International Conference
Warsaw, June 20–21, 2016

 

CALL FOR PAPERS

The conference is organised within the Jean Monnet Network MoreEU: More Europe to Overcome the Crisis, constituted by the Scuola Superiore Sant’Anna; the University of Warsaw; CEU-San Pablo University; Nova Universidad de Lisboa; and Notre Europe – Jacques Delors Institute;

in partnership with: The Research Committee 14: Ethnicity and Politics, IPSA; The Collaborative Research Network on Euroscepcticism, UACES; and The Polish Association of European Studies (PTSE).

The conference is to be held at the Institute of European Studies, University of Warsaw on June 20-21, 2016.

More information

14.04.2016

Department of Law and European Institutions of the Institute of European Studies, University of Warsaw in cooperation with Polish Association of European Studies (PTSE) have the pleasure to invite you to the workshop titled: Overtaking crisis: How can we do it?, which is going to be organised on the 21th of June, 2016. The workshop will take place at the University of Warsaw.

[pobierz] 0.8 MB Invitation workshop

14.04.2016

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Instytutu Europeistyki UW zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej dyskusji na temat ciekawych książek z zakresu nauk społecznych. Na najbliższym spotkaniu będziemy dyskutować o przyszłości relacji UE i USA. Czy USA wycofują się z Europy, czy odwrotnie chcą pogłębić współpracę transatlantycką? Czy nowa administracja w USA zrewiduje relacje z Europą?

Szczegóły: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/u/files/Debata%20Europeistyki_TTIP-1.pdf

14.04.2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i PTSE serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Polityki europejskie w dobie kryzysu". Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2016 r. (środa) w godz. 10.00-14.00 w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Na konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

 • Zarządzanie gospodarcze w UE i Unia Gospodarczo-Walutowa,
 • Polityka spójności, polityka rolna, polityka innowacyjna UE,
 • Polityka zagraniczna i polityka obronna,
 • Polityka energetyczna i klimatyczna,
 • Polityka migracyjna i polityka społeczna UE.

Wystąpią m.in.: prof. A. Nowak-Far, prof. M. Cichocki, prof. A. Dylus, prof. K. Żukrowska, prof. J. Czaputowicz, prof. T.G. Grosse i dr hab. P. Borkowski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8.05.2016 r. na adres e-mail: ptse.zarzad@gmail.com . W tytule należy wpisać hasło: „Konferencja 11 maja”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączniku znajduje się zaproszenie i harmonogram wydarzenia.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Wiśniewska-Grzelak

Sekretarz PTSE

[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie - Konferencja 11 maja 2016

14.04.2016

Instytut Europeistyki UW oraz Zakład Europeistyki ISP PAN mają zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe poświęcone relacjom Unia Europejska - Chiny. Seminarium odbędzie się 19 kwietnia br. o 11:30, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 1.
Kontakt: Zakład Historii Europy IE UW, historia.europy.ie.uw@gmail.com​

13.04.2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie konferencji międzynarodowej pod hasłem: „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2016 r. w Krakowie.

Celem konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań podejmujących kwestię zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego. Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie bez wątpienia skłaniają do rozważań na temat kulturowych, politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych aspektów tych obszarów. Dzięki wymianie poglądów będzie możliwa próba znalezienia odpowiedzi na pytania: Czy w XXI wieku pojawiły się nowe zagrożenia bezpieczeństwa? Jak przeciwdziałać współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa?
Planujemy wydanie recenzowanej monografii, która ukaże się drukiem przed początkiem konferencji oraz drugiej pokonferencyjnej.
Będziemy zaszczyceni Państwa udziałem w organizowanej przez nasz Instytut Konferencji.
Osoby zainteresowane prosimy o odwiedzenie strony konferencji:

http://konferencja-upkrakow.wix.com/security
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy konferencji

12.04.2016

Instytut Politologii UKSW wraz z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Collegium Interethnicum zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce granic zewnętrznych Unii Europejskiej pt. „Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE”. Konferencja odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016 r. w Instytucie Politologii UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja br. Opis konferencji i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: http://politologia.uksw.edu.pl/zapraszamy-na-konferencje-2/

11.04.2016

Zapraszamy do obejrzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Konferencji (kliknij na powyższy obrazek).

 

31.03.2016

Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwa w Konkursie na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2016 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Poniżej plik zawierający Regulamin.

[pobierz] 0.2 MB Regulamin Konkursu PTSE na najlepszą monografię...

31.03.2016

Komisja Konkursowa odwołuje Konkurs.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs dotyczy osób, które obroniły swoje prace w 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2016 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

Poniżej plik zawierający Regulamin.

[pobierz] 0.3 MB Regulamin Konkursu PTSE na najlepszą pracę dok...

24.03.2016

 

 

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

 

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

ogłasza

 

Konkurs o nagrodę im. Józefa Retingera
na najlepszą książkę anglojęzyczną w dziedzinie europeistyki

 

 

Konkurs obejmuje książki w języku angielskim, dotyczące tematyki europejskiej, w szczególności w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zgłaszać można książki opublikowane w 2015 roku i 2016 roku. Nie można ponawiać zgłoszeń książek przyjętych do konkursu w poprzednich latach.

 

Zgłoszenia do konkursu może dokonać każda osoba fizyczna lub instytucja w terminie do 31 maja.

Szczegóły w pliku poniżej.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs im Retingera ogloszenie

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka"

zapraszają na konferencję naukową pt. Dynamika zmian systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Wymiar aksjologiczny i praktyczny.  Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 maja 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Będzie ona sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów. W programie konferencji przewidziano również wyjazd studyjny do Poczdamu.

Zgłoszenia wraz z abstraktem referatu należy przesyłać na adres: partycypacja@wnpid.amu.edu.pl do 15. kwietnia 2016 r.

24.03.2016

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska" wraz ze współorganizatorami, patronami honorowymi, medialnymi oraz partnerami pragną serdecznie zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, która w dniach 12-13 maja 2016 roku odbędzie się we Lwowie pod tytułem: "II Polsko - Ukraińskie Forum Naukowe. Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości"

Więcej szczegółów na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/1737372456493789/ i na stronie P-UFN na Facebooku https://www.facebook.com/PUFN2015/ Zgłoszenia można wysyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: http://goo.gl/forms/N5Bki4EpRF zaś wszelkie pytania należy kierować pod adresem: naukoweforumplua@gmail.com lub kamil.sygidus@uwm.edu.pl.

11.03.2016

Szanowni Państwo,
Z dumą informujemy, że Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku oraz Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera Centrum Badań nad Prawem Europejskim i Polityką Migracyjną oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział lubelski zamierza zorganizować w dniu 8 kwietnia 2016 roku międzynarodową konferencję pt. „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”.

Planowane przedsięwzięcie ma stanowić forum, na którym zostaną poddane naukowej dyskusji relacje pomiędzy polityką migracyjną Unii Europejskiej a bezpieczeństwem wewnętrznym jej państw członkowskich. Bezsprzecznym bowiem jest fakt, że państwa członkowskie Unii Europejskiej pozostają pod wpływem międzynarodowej migracji, która w ostatnim czasie przybrała na sile. Mobilność migrantów w poszukiwaniu lepszej przyszłości prowadzi z jednej strony do rozwoju wielu państw, z drugiej zaś wymusza odpowiednie działania ich władz, zmierzające do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co powoduje, że odpowiedzialna polityka w tym zakresie staje się dla nich priorytetem. W kontekście powyższego, nie ulega wątpliwości, że zachodzące aktualnie zjawisko migracji i prowadzone w tej materii przez Unię Europejską działania, powinny stać się, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich, przedmiotem dogłębnej analizy prawnej, a organizowana konferencja zmierza do urzeczywistnienia powyższego celu na międzynarodowej płaszczyźnie naukowej.

W zamierzeniu Organizatorów spotkanie powinno składać się z trzech części, z których pierwsza część powinna prezentować stanowisko Unii Europejskiej wobec problemu uchodźców, druga część powinna przedstawiać stanowiska wybranych państw członkowskich, takich jak Polska, Niemcy, Austria, Szwecja, Słowacja, Włochy oraz Hiszpania, wobec problemu uchodźców, trzecią zaś część powinny stanowić dyskusje panelowe, takie jak: a) status uchodźcy na terytorium państwa przyjmującego, b) problem migrantów ze Wschodu, c) ograniczenia praw pobytowych uchodźców. Po konferencji planowane jest również wydanie monografii dotyczącej omawianego zagadnienia.    Program i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Wygłoszone i zgłoszone do druku referaty opublikowane zostaną w formie monografii recenzowanej.

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do aktywnego udziału w Konferencji został przedłużony do dnia 13.03.2016 r.

Artykuły do publikacji należy nadsyłać do dnia 25 marca 2016 r.

Zapraszamy również do uczestnictwa w charakterze słuchacza.

Program i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Edyta Krzysztofik
Katedra Prawa Unii Europejskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

[pobierz] 0.2 MB Program wlasciwy
[pobierz] 0.1 MB Karta zgloszenia

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”, która odbędzie się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu 22 kwietnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający proponowany tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 1000 znaków) drogą elektroniczną na adres: natalia.gburzynska@op.pl do 20.03.2016 r.

19.02.2016

W wersji elektronicznej jest już dostępna recenzowana praca zbiorowa pt. Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu pod redakcją dr Anny Skolimowskiej i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej, będąca efektem pracy zespołu pracowników Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Książka powstała z myślą o uczniach szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Podejmowana jest w niej problematyka kryzysu, jakiego doświadcza w ostatnim czasie Europa w wymiarze politycznym, społeczno-demograficznym oraz tożsamości w relacjach międzynarodowych. Książka przygotowana została w ramach Warszawskich Warsztatów Politologicznych, jakie w dniach 18-20.11.2015 r. zorganizowano w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. Zapraszamy do lektury

Poniżej znajduje się wersja elektroniczna publikacji.

[pobierz] 1.5 MB Dlaczego europeistyka
[pobierz] 0.1 MB Okladka

17.02.2016

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo: WIEDZA PRAKTYCZNA – DYSCYPLINA NAUKI – KIERUNKI STUDIÓW”, która odbędzie się w dn. 9-10 czerwca 2016 r. w Białymstoku. Termin nadsyłania artykułów do publikacji upływa 30 czerwca 2016, a opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji: konferencja.uwb.uam@gmail.com

17.02.2016

Zakład Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki UW zaprasza na konferencję naukową „Konstruktywizm w studiach europejskich”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2016 r. Celem konferencji jest określenie potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej. Przedyskutowane zostaną różnice między konstruktywizmem, a wyjaśnieniami alternatywnymi, silne i słabe strony konstruktywizmu w stosunku do innych teorii oraz zastosowania konstruktywizmu do badania różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Zastosowania konstruktywizmu w studiach europejskich, opublikowana w styczniu 2016 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie do dnia 22 lutego 2016 r. formularza rejestracyjnego on-line: http://goo.gl/forms/wO0suoOysW.
Osobą, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z konferencją jest dr Kamil Ławniczak, sekretarz Zakładu Metodologii Badań Europejskich, adres e-mail: k.lawniczak@uw.edu.pl

17.02.2016

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zmieniło logo.

Poniżej zamieszczona została prezentacja nowego logo PTSE.

13.02.2016

Szanowni Państwo,

w dniu 25 lutego 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja naukowa pt. "Konstruktywizm w studiach europejskich".

Celem konferencji jest określenie potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej. Przedyskutowane zostaną różnice między konstruktywizmem a wyjaśnieniami alternatywnymi, silne i słabe strony konstruktywizmu w stosunku do innych teorii oraz zastosowania konstruktywizmu do badania różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Zastosowania konstruktywizmu w studiach europejskich, opublikowana w styczniu 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej znajduje się zaproszenie oraz szczegółowy program wydarzenia.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów
Marta Witkowska

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie Konferencja Konstruktywizm w ...

06.02.2016

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku , która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. na ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 1 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: refugees@whus.pl

05.02.2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Poczdamie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Fundacja im. Róży Luksemburg organizują w dniach 12-13.05 2016 r. w Pile dwudniową międzynarodową konferencją naukową pt. Zagrożenia dla integracji europejskiej w XXI wieku. W konferencji wezmą udział naukowcy z Polski, Niemiec i Słowacji. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z referatem, komunikatem naukowym lub głosem w dyskusji. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać do dnia 15.kwietnia 2016 r. na adres: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, lub e-mailem na adres sekretariatu konferencji: jhan@pwsz.pila.pl
tel. kontaktowy: + 48 67 35 22 625; +48 67 35 22 607;

31.01.2016

Redakcja czasopisma „Polish Journal of Political Science” zaprasza do nadsyłania artykułów w języku angielskim do kolejnych numerów working papers oraz research papers. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma (http://www.pjps.pl)

31.01.2016

Redakcja czasopisma „O Bezpieczeństwie i Obronności. De Securitate et Defensione”, zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących dowolnego tematu związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością. Szczegółowe wymogi edytorskie dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
(http://www.desecuritate.uph.edu.pl)

31.01.2016

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie do Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.europejczycy.uni.opole.pl)

19.01.2016

 

 

Kurs

„Praca w instytucjach Unii Europejskiej”


Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Europea zapraszają do uczestnictwa w trzydniowym kursie (piątek-niedziela) poświęconym głównie procesowi rekrutacji prowadzonej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).


Termin: 19.-21.02.2016 r.


Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych


Cena kursu: 990 PLN


Promocyjny koszt kursu: 790 PLN (dla osób, które zgłoszą się i opłacą kurs przed 1.02.2016 r. i są studentami, doktorantami lub pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego).


Promocyjny koszt kursu: 890 PLN (dla osób, które zgłoszą się i opłacą kurs przed 1.02.2016 r. lub są studentami, doktorantami lub pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego i zgłoszą się po 31.01.2016 r.).


Prowadzący: m.in. prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prof. Jolanta Itrch-Drabarek, dr Ewa Hartman, dr Bartosz Żukowski i mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak


Tematyka kursu:


- przebieg konkursu EPSO
- prawo i instytucje Unii Europejskiej
- status prawny i socjalny urzędnika UE
- zatrudnienie w UE bez rekrutacji EPSO
- zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres: justyna.wisniewska@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy poniżej


Dane do przelewu:
Fundacja Europea
ul. Głogowska 12
01-743 Warszawa
Tytuł przelewu: „kurs Praca w instytucjach UE + imię + nazwisko”
Konto: 39 1060 0076 0000 3300 0061 7068

[pobierz] 0.1 MB Formularz zgłoszeniowy kurs Praca w instytucjach

31.12.2015

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zjeździe Delegatów PTSE, który odbędzie się 4 lutego 2016 r. w Słubicach o 14:30 w Collegium Polonicum.

Poniżej znajduje się proponowany porządek posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów PTSE:

 

Porządek posiedzenia
Walnego Zjazdu Delegatów PTSE 4.02.2015 r.

 

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa PTSE prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego.
4. Zmiany statutowe.
5. Rozszerzenie składu Zarządu Głównego PTSE.
6. Przedstawienie przez Zarząd Główny planowanych działań PTSE w roku 2016.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
8. Regulamin wydatkowania środków na cele statutowe.
9. Sekcje naukowe PTSE.
10. Konkurs PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu europeistyki w 2015 r.
11. Konkurs PTSE na najlepszą monografię z zakresu europeistyki w 2015 r.
12. Konkurs o nagrodę im. Józefa Retingera za najlepszą książkę anglojęzyczną w dziedzinie europeistyki organizowany przez Instytut Europeistyki UJ oraz Krakowski Oddział PTSE.
13. Czasopismo naukowe PTSE.
14. Członkostwo PTSE w UACES.
15. Wniosek PTSE do programu Jean Monnet.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

[pobierz] 0.1 MB Porządek posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów PTSE

29.12.2015

Redakcja czasopisma „Studia Wschodnioeuropejskie” zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących zagadnień związanych z Europą Wschodnią (polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura).
Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma.

www.swe.uw.edu.pl

29.12.2015

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie do Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. http://www.europejczycy.uni.opole.pl

29.12.2015

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Nagroda Premiera zostanie przyznana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wybitne osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Nazwiska kandydatów do nagrody można zgłaszać do 31 stycznia

Szczegóły:

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

29.12.2015

V edycja konkursu CORE 2016

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze realizowane wspólnie przez polskie i luksemburskie ośrodki naukowe.
Termin aplikacji: do 21 kwietnia 2016 r.
Nabór wniosków w Polsce prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłaszane projekty badawcze muszą swoją tematyka wpisywać się w hasło "Innovation in Services"

Szczegóły

http://www.fnr.lu/funding-instruments/core/core-2016-call-for-proposals

29.12.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI międzynarodowej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, która odbędzie się 4-5 lutego 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Więcej informacji: http://europa21.edu.pl/

Debata o współpracy biznesu i nauki, współorganizowana wraz z Samorządem Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

27.12.2015

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, która odbędzie się w terminie 14-16.04.2016 r. w Bydgoszczy. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki zainteresowanych zagadnieniem współczesnych wartości: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków, prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/

Termin nadsyłania streszczeń referatów i plakatów: 20 stycznia 2016.

 

26.12.2015

Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015

Inspiracją do przygotowania niniejszej publikacji było pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” – inicjatywa zrealizowana w ramach cyklu „10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w UE”. Honorowego patronatu temu przedsięwzięciu udzielili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Grono autorów wywodzi się spośród uczestników seminarium. Monografię rozpoczyna artykuł Z. Czachóra, stawiający 10 hipotez wyjściowych dla niniejszej publikacji. W następnej kolejności zamieszczono analizy prowadzone w ujęciu teoretycznym i o charakterze ogólnym. T. G. Grosse porusza takie aspekty, jak m.in. sukcesy w wymiarze geopolitycznym, przy wdrażaniu europejskich środków pomocowych, dotyczące impulsów kształtujących model rozwoju polskiej gospodarki, wzmacniających instytucje demokratyczne oraz modernizujące polską administrację. M. Cichocki analizuje model rozwoju Polski po pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej w układzie centrum-peryferie. Następnie J. Sielski wnioskując w oparciu o koncepcję przywództwa politycznego poszukuje przyczyn słabości partycypacji politycznej w Unii Europejskiej. W kolejnym artykule J. Czaputowicz weryfikuje przydatność podejść liberalnych i realistycznych do wyjaśniania obecnych stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. W drugiej kolejności zamieszczono teksty dokonujące weryfikacji wcześniej zakreślonych problemów badawczych. Artykuł M. Witkowskiej bada potencjalny wpływ i możliwości jego wykorzystania przez reprezentantów Polski w instytucjach, organach i innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej na podejmowane decyzje w UE. Następnie I. Kraś dokonuje porównania stanu rozwoju polskiej gospodarki na tle pozostałych państw kontynentu w ciągu ostatnich ponad dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Monografię zamyka artykuł A. Daniluk dotyczący wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej poprzez realizację programu Partnerstwa Wschodniego.

Wersja elektroniczna.

22.12.2015

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Collegium Interethnicum oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?, która odbędzie się dnia 21 stycznia 2016 r. na terenie UKSW w Warszawie.

Rejestracja:

http://wspolpraca-rozwojowa.evenea.pl/

[pobierz] 0.4 MB Plakat Save...

10.12.2015

Debata "Nauki Humanistyczne i Społeczne we współpracy z biznesem" - 12.12.2015 SGH

Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich serdecznie zapraszają na debatę pt.: "Nauki Humanistyczne i Społeczne we współpracy z biznesem".

 

Konieczność współpracy nauki i biznesu jest niezaprzeczalna i wydaje się być już uświadomiona zarówno w jednym, jak i w drugim środowisku. Istnieje wiele programów, projektów, mechanizmów dzięki którym można dokonywać transferu innowacji, technologii i wiedzy. Jednak wciąż jest to domeną nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.

 

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych współpraca nauki z biznesem nie jest tak powszechna i skuteczna, dlatego reprezentując środowisko doktorantów - młodych naukowców tych dyscyplin postanowiliśmy zorganizować panel dyskusyjny pt.: "Nauki Humanistyczne i Społeczne we współpracy z biznesem", aby poznawać możliwości i sposoby nawiązywania takiej współpracy.

 

Debata odbędzie się 12 grudnia 2015 roku (sobota), w godz. 16.30 - 19.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, budynek C, sala 2B.

 

Szczegółowe informacje, w tym lista zaproszonych gości, znajdują się poniżej

.

Informacje o spotkaniu znajdują się także na stronie internetowej PDNHiS: http://www.pdnhis.edu.pl/?p=141 oraz na profilu PDNHiS na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1506311669697204/

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie

29.11.2015

Opus 10, Sonata 10, Preludium 10

Na stonie NCN pojawiła się instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie grantów na badania, rozstrzyganych w ramach konkursów Opus, Sonata i Preludium.

Szczegóły

29.11.2015

Centre for Direct Democracy Studies (Uniwersytet w Białymstoku) zaprasza do nadsyłania abstraktów do publikacji, która ukaże się w 2016 r. nakładem belgijskiego wydawnictwa Intersentia. Tytuł publikacji: Transatlantic data privacy relationships as a challenge for democracy. Termin nadsyłania abstraktów: 30 listopada 2015 r.

Szczegóły

25.11.2015

 

Patronat Medialny Polskiego Radia

(Relacja z Konferencji na antenie Polskiego Radia)

 Patronat Medialny TVP INFO

(Relacja z Konferencji na antenie TVP INFO)

 

NOWY TERMIN REJESTRACJI NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

UCHODŹCY: KRYZYS PRZERASTA UNIĘ

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI DO DNIA 2 GRUDNIA 2015 R.

MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA CZYNNEGO - JAKO PANELISTA, TAKŻE DLA STUDENTÓW ORAZ PUBLIKACJI PRZEZ PANELISTÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W PUNKTOWANEJ PRACY ZBIOROWEJ

ZMIANIE ULEGA TAKŻE TERMIN UISZCZENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ NA  DZIEŃ 3 GRUDNIA 2015 R. (NA DZIEŃ 4 GRUDNIA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA W TYM DNIU POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZELEWU)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 4 POZYCJE NIŻEJ

25.11.2015

R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom 2, Wydawnictwie UKSW. Tom ten został poświęcony kwestiom narodowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu historycznym (procesy narodowotwórcze w XIX i XX wieku aż do Jesieni Narodów 1989). Następny (trzeci) tom dotyczyć będzie przekrojowej i porównawczej analizy współczesnych kwestii narodowościowych w regionie.

25.11.2015

A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Warszawa 2015,

Recenzowana praca zbiorowa pt. Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu pod redakcją dr Anny Skolimowskiej i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej jest efektem pracy zespołu pracowników Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Książka powstała z myślą o uczniach szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Podejmowana jest w niej problematyka zjawiska kryzysu, jakiego doświadcza w ostatnim czasie Europa w wymiarze: politycznym, społeczno-demograficznym oraz tożsamości w relacjach międzynarodowych. Książka przygotowana została w ramach Warszawskich Warsztatów Politologicznych, jakie w dniach 18-20.11.2015 r. zorganizowano w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie.

[pobierz] 2.5 MB Europa w kryzysie - spis treści

17.11.2015

 

 

 

 

ZAPROSZENIE
na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata
11.XII.2015
Aula w Starym BUWie, Krakowskie Przedmieście 26/28
Uniwersytet Warszawski
Patronat honorowy:
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 

Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.
W konferencji wezmą udział naukowcy z Kazachstanu: dr Alua Ibrajewa, doc. Saltanata Jesetowa.

 

Cel i tematyka konferencji:


Celem konferencji jest określenie roli i znaczenia Kazachstanu oraz Polski we współczesnym świecie. Kazachstan ze względu na swoje geopolityczne znaczenie jest przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej a także USA i Chin. Dotychczasowa polityka równoważenia wpływów USA, Rosji i Chin powoduje stabilność Kazachstanu. Istotne jest dokonanie analizy dotychczasowej współpracy Polska – Kazachstan oraz określenie możliwości jej rozwoju.


Przedmiotem dyskusji i wymiany poglądów będą następujące problemy badawcze:

 

 • Znaczenie integracji europejskiej i euroazjatyckiej dla rozwoju stosunków Polska- Kazachstan,
 • Polska i Kazachstan wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku,
 • Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy bilateralnej,
 • Kulturowo- społeczne uwarunkowania współpracy Polska- Kazachstan,
 • Polska i Kazachstan wobec procesów przemian bezpieczeństwa europejskiego.

Realizowane przedsięwzięcie ma przynieść ożywienie w relacjach polsko- kazachstańskich, umożliwić nawiązanie kontaktów branżowych między stronami oraz stworzyć przyjazny grunt na organizowanie podobnych wydarzeń w przyszłości. Pozwoli również scalić środowiska naukowe wokół niezwykle istotnych kwestii współpracy bilateralnej między państwami.


Informacje organizacyjne:
Język konferencji: polski, rosyjski
Publikacja i certyfikaty uczestnictwa:
Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji.
Organizatorzy zapewniają również wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej artykuły uczestników.

Możliwość aktywnego udziału w Konferencji jako panelista

 

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny w poniższym pliku

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie i form. rejest. Konferencja Kazachstan
[pobierz] 0.2 MB Program Konferencji Kazachstan
[pobierz] 0.6 MB Plakat Kazachstan

15.11.2015

 

 

ZAPRASZAMY

na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Uchodźcy: kryzys przerasta Unię?

7-8 grudnia 2015
Centrum Ukraiński Świat, ul. Nowy Świat 63, Warszawa

 

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Uchodźcy: kryzys przerasta Unię?

 

Cel i tematyka konferencji:

 

 • Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji nad problemem kryzysu uchodźczego, jaki jest obserwowany w ostatnim czasie w Unii Europejskiej. Istotne jest wskazanie przyczyn wskazanego zjawiska przybierającego coraz większe rozmiary. Kwestią kluczową jest, czy Unia Europejska sprosta temu wyzwaniu zwłaszcza w takich dziedzinach jak polityki unijne, bezpieczeństwo i system Schengen oraz model ustrojowy UE. Z punktu widzenia Polski istotnymi kwestiami są: polityka polska wobec zjawiska uchodźstwa, alokacja uchodźców w Polsce, rola organizacji pozarządowych wobec wyzwań migracyjnych oraz wyzwania integracyjne uchodźców w Polsce.
 • Konferencja jest wydarzeniem angażującym zarówno środowisko polskich naukowców jak i praktyków zajmujących się problematyką uchodźstwa.
 • W celu możliwie wnikliwej analizy wskazanej problematyki, podczas paneli plenarnych (II dzień) nie przewiduje się wygłaszania referatów lecz dyskusję pomiędzy panelistami. Słuchacze będą mieli możliwość zadawania pytań uczestnikom panelu. Panele te mają formułę zamkniętą – w otwartej rejestracji nie jest możliwe zgłaszanie się jako ich panelista – przewidziane jest uczestnictwo jedynie jako słuchacz i dyskutant. Panele otwarte odbędą się w pierwszym dniu Konferencji. Ich panelistami mogą być osoby rejestrujące się w otwartej rejestracji. Wszyscy uczestnicy mogą być słuchaczami i dyskutantami w tych panelach.
 • Trwałym efektem Konferencji będzie publikacja składająca się z artykułów panelistów.

 

Termin zgłaszania uczestnictwa - 25.11.2015 r.

Program i formularz rejestracyjny w plikach zamieszczonych poniżej

 

                   Przewodniczący                                                                                       Sekretarz
            Komitetu Organizacyjnego                                                                Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk                                                         Mgr Paweł Stawarz

 

[pobierz] 0.6 MB Zaproszenie - Konferencja "Uchodźcy..."
[pobierz] 0.6 MB Konferencja Uchodzcy
[pobierz] 0.3 MB Formularz rejestracyjny Konf. "Uchodźcy..."

15.11.2015

Zapraszamy serdecznie na wykład im. Bronisława Geremka, który odbędzie się 18 listopada o godz. 16:00 w Auli Starej Biblioteki. Prelekcję wygłosi b. premier RP Włodzimierz Cimoszewicz nt. EUROPA. CZY JESTEŚMY W PUNKCIE ZWROTNYM?

Szczegóły na stronie internetowej

15.11.2015

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS) oraz Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH zapraszają na III Seminarium Europejskie pt. „Europejska Inicjatywa Obywatelska - Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 9.50 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, bud. G aula VII.

W ramach Seminarium zaplanowano panel ekspercki z debatą, którego uczestnikami będą specjaliści z zakresu studiów europejskich z SGH i innych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

05.11.2015

Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015.
Publikacja dotyczy procesów europeizacji w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie mają oficjalnie sformułowanej perspektywy akcesji lub taka perspektywa formalnie istnieje, ale politycznie jest mało wiarygodna. Kluczowe jest pytanie o granice europeizacji oraz przekształcanie jej impulsów przez krajowych aktorów, pragnących wykorzystać dostarczane zasoby unijne do budowy własnej pozycji i realizacji partykularnych interesów politycznych i gospodarczych, oraz poszukujących w procesie europeizacji dodatkowych źródeł legitymizacji swoich działań na arenie wewnętrznej i międzynarodowej.

31.10.2015

Do 30 listopada 2015 r. bedzie trwac nabór kandydatów do stypendiów dla Polaków chcących odbyć staże naukowe i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

Osoby ubiegająca się o stypendium muszą spełniać następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie;
 • wiek do 35 lat;
 • minimum stopień licencjata;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

Szczegóły na stronie internetowej.

31.10.2015

Nowym program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" adresowany jest do humanistów. Nabór do programu rozpocznie sie z poczatkiem listopada. Budżet programu wyniesie 5 000 000 zł.

Celem programu jest finansowanie badań związanych z najnowszymi osiągnięciami polskiej humanistyki. Możliwe będzie prowadzenie badań przez zespoly interdyscyplinarne nad wyszczególnionymi obszarami polskiej humanistyki oraz ich związkami z myślą europejską i światową.

Szczegóły na stronie internetowej

31.10.2015

Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie badań, które zostały osiągnięte w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

Wysokość nagrody wynosi 5 000 dolarów dla każdego z laureatów.

Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science.

Szczegóły na stronie internetowej

31.10.1015

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy.

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:

 • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie;
 • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie.

Szczegóły na stronie internetowej

12.10.2015

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Badań Integracji Europejskiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) oraz Wydawnictwo Adam Marszałek organizują konferencję Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwania, która odbędzie się w dniach 20-21.10.2015r. w Pałacu Biedermanna oraz w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy konferencji zamierzają podjąć analizę stanu i perspektyw rozwoju Unii Europejskiej i kontynentu europejskiego, określić rolę Europy w gospodarce światowej i polityce globalnej, zanalizować wpływ wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na procesy modernizacji w regionie i na kontynencie europejskim.

Szczegóły

12.10.2015

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i siecią informacyjną Team Europe zapraszają na konferencję: Na drodze do „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej UE. Aspekty polityczno-prawne, która odbędzie się 16 października 2015 r. w godz. 13.45 – 16.00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona - osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału na adres: ivanna.kolisnyk@gmail.com

Szczegóły

"Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny" (PPSR) zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.
PPSR to anglojęzyczne czasopismo recenzowane, wydawane dwa razy w roku w postaci elektronicznej. Artykuły przyjmowane są w sposób ciągły.

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru (vol. 4) serii "European Integration and Democracy", poświęconego transatlantyckiej ochronie danych jako wyzwaniu dla demokracji. Zgłoszenia abstraktów będą przyjmowane do 30 października 2015 r. Szczegóły na stronie internetowej.

06.10.2015

Redakcja kwartalnika "ETE Working Paper" zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie - Nr 4: Europejska polityka Niemiec (grudzień 2015); Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma

06.10.2015

Konstanty A. Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Paweł Stawarz, Anna Biernacka-Rygiel (red.), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej. Wymiar teoretyczno-metodologiczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015

Przedmiotem zainteresowania autorów przedmiotowej publikacji są instytucje Unii Europejskiej. Wielość opracowań dotyczących instytucji unijnych doprowadziła ich do wniosku, że w kwestiach merytorycznych powinni przekazać tylko krótką informację o poszczególnych instytucjach, natomiast więcej uwagi poświęcić problemom normatywnym, strukturalnym, funkcjonalnym i kontrowersjom ich funkcjonowania oraz scenariuszom rozwoju.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

06.10.2015

Konstanty A. Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak (red.), Teorie i metody w studiach europejskich. V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów , Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015

Przedmiotowa publikacja obejmuje refleksje o pracy naukowej prof. dr. hab. Tomasza G. Grosse oraz 15 pakietów warsztatowych składających się ze wstępnej propozycji rozwiązania problemu badawczego (doktoratu bądź habilitacji), uwag profesorskich (dwóch lub trzech opinii ekspertów) oraz ostatecznego tekstu doktoranta/habilitanta.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

06.10.2015

Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak trudne. "Chiński smok" jest asertywny, a Unia Europejska utraciła możliwości skutecznego wpływania na jego zachowanie. Brakuje jej do tego instrumentów, politycznej siły, a przede wszystkim wizji. Dlaczego tak się stało? Jak przeformułować założenia polityki wobec Chin? Czy w tym trudnym związku jesteśmy skazani na porażkę?
Książka stanowi analizę polityki UE wobec Chin zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. W ośmiu rozdziałach zaprezentowano najważniejsze zagadnienia niezbędne do zrozumienia relacji europejsko-chińskich.

06.10.2015

Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015

Niniejsza książka stanowi analizę polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych i studiów europejskich i mieści się w szerszym nurcie badań z obszaru socjologii nauki. Autorzy przeprowadzili analizę ilościową i jakościową artykułów naukowych oraz doktoratów z zakresu obu subdyscyplin. Jej celem było określenie m.in. obszarów tematycznych i regionów geograficznych, będących przedmiotem zainteresowania polskich badaczy oraz stosowanych przez nich metod badawczych i teorii, a następnie porównanie tych danych z danymi dotyczącymi publikacji na Zachodzie.

06.10.2015

Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur (red.),Unia Europejska 2014+ , Warszawa: Diffin, 2015

Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014-2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE oraz jej struktury instytucjonalnej. Każdy rozdział podręcznika zawiera pytania kontrolne oraz literaturę dla osób poszukujących szerszych informacji na dany temat.

06.10.2015

Agnieszka K. Cianciara, Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014

Problematyka polskiej i unijnej polityki wschodniej znajduje w naszym kraju wielu propagatorów, osób, które zajmują się tym zagadnieniem naukowo i publicystycznie. Niniejsza książka wpisuje się w ów dyskurs, jednak wyróżnia się krytycznym spojrzeniem na politykę wschodnią Unii Europejskiej. Autorka w sposób przejrzysty i systematyzujący prezentuje pięć lat doświadczeń polsko-szwedzkiego projektu Partnerstwa Wschodniego w latach 2009-2014.

06.10.2015

Szanowni Państwo
W imieniu Komiteu Organizacyjnego zapraszam na III Transgraniczną Konferencję Naukową "Rozwój na peryferiach?", która odbędzie się w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 25-26 listopada 2015 roku.
Szczegóły na stronie internetowej www.konferencja-rnp.pwsz.pl

05.10.2015

Jaka jest przyszłość projektu integracyjnego, który wciąż jest najbardziej zaawansowaną formułą współpracy państw na całym świecie? Czy w obliczu nowych potęg Unia będzie mogła być skuteczna na globalnej szachownicy?
Na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas seminarium The Future of Europe, na które w imieniu Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula oraz Heinrich Böll Stiftung chcieliśmy serdecznie zaprosić!

Szczegóły

22.09.2015

Nowość!

Już wkrótce!

W najbliższych dniach ukaże się publikacja, na którą składają się artykuły uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, pt. Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. naukową K.A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza.

Szczegóły dotyczące nabycia: pawel.stawarz@uw.edu.pl

04.09.2015

Zakład Stosunków Międzynarodowych (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na konferencję naukową: Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych. Zastosowanie na przykładzie badań międzynarodowej roli Unii Europejskiej, która odbędzie się dnia 13 października 2015 r. (wtorek) w godz. 10:00-14:00 w sali nr 201, ul. Wóycickiego 1/3 bud. nr 23.

W spotkaniu udział wezmą badacze specyfiki oraz znaczenia normatywnego wymiaru stosunków międzynarodowych oraz polityki zewnętrznej Unii Europejskiej.

Kanwą dyskusji będzie prezentacja wyników badań, prowadzonych przez pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych, które ukazały się w postaci recenzowanej monografii naukowej pt. Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych pod redakcją dr Anny Skolimowskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji, proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 30.09.2015 r. na adres dr Anny Skolimowskiej, sekretarza konferencji: a.skolimowska@uksw.edu.pl.

04.09.2015

Anna Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

Recenzowana publikacja jest autorską próbą weryfikacji teoretycznej koncepcji roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych jako potęgi normatywnej. Przybliżenie specyfiki oraz głównych cech potęgi normatywnej zostało dokonane w odniesieniu do pojawiających się kryzysów politycznych, jakimi są umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne na terenie: Ukrainy, Mołdawii oraz Kosowa.

Fragment recenzji dr hab. Marty Witkowskiej.

Poniżej okładka i spis treści.

[pobierz] 0.6 MB Okladka

Okładka

 

[pobierz] 5.4 MB Spis tresci

Spis treści

04.09.2015

Szanowni Państwo!
W sobotę 19 września br. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju, której organizatorami są Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Uprzejmie zapraszamy do partycypacji we wzmiankowanym wydarzeniu. Osoby chętne do końca listopada br. mogą przesłać artykuł naukowy, który po procedurze recenzyjnej ukaże się w czasopiśmie z listy ministerialnej B: Kultura i Polityka lub Przedsiębiorczość-Edukacja.

Szczegółowe informacje w poniższym pliku:

[pobierz] 1.5 MB Konferencja

Konferencja - plakat

 

25.07.2015

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat "Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach", która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 29 września 2015 r. Patronat honorowy nad Konferencją objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. Patron medialny - Polskie Radio S.A., TVP INFO. Aktywny udział w Konferencji (jako członek jednego z paneli) można zgłaszać do 10 września 2015 r. Bierny udział jest bezpłatny.

Poniżej zamieszczone zostały: Zaproszenie i formularz rejestracyjny

[pobierz] 0.2 MB Program Konferencji Procesy...
[pobierz] 0.4 MB Zaproszenie na Konferencję
[pobierz] 0.1 MB Formularz-rejestracyjny
[pobierz] 0.3 MB Plakat

17.07.2015

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Katedra Prawa Administracyjnego WAiNS - zaprasza na Konferencję naukową na temat: „ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE”. Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 19-20 listopada 2015 r.

Szczegóły:

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/badania-naukowe/konferencje-naukowe/Strony/konferencja-sdministracja-a-strategie-i-polityki-publiczne-2015.aspx

07.07.2015

Informujemy, że wakacyjny numer Newslettera PTSE ukaże się we wrześniu 2015 r.

06.07.2015

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich został dr Adam Kirpsza, autor pracy pt. „Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego”. Praca uzyskała łącznie 69 punktów. Recenzenci podkreślali m.in. bardzo wysoki poziom merytoryczny pracy, starannie przemyślane założenia badawcze, wykorzystanie bardzo obszernego materiału empirycznego i analityczno-problemowy charakter narracji.
Zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkie prace uzyskały bardzo pozytywne oceny ze strony recenzentów.
Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej “Europa - mit, marzenie, rzeczywistość, czy projekt wspólnoty” odbywającej się w dniach 18 – 19 września.

30.06.2015

Redakcja czasopisma „Yearbook of Polish European Studies” zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru (vol. 18/2015) poświęconego Differentiated Integration in the European Union. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. Więcej informacji w pliku poniżej oraz na stronie http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/rocznik/

[pobierz] 0.1 MB ypes_18-2015-call-for-papers_final-1

30.06.2015

Szanowni Państwo,
Z uwagi na przedłużającą się procedurę recenzji prac złożonych w konkursie PTSE na najlepszą pracę doktorską uprzejmie informujemy, że wyniki ww. konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny.

24.06.2015

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Polsko-Niemiecka Izbą Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zapraszają na konferencję
„Polityczny i gospodarczy wpływ konfliktu Rosja - Ukraina na Polskę i Niemcy”,
która odbędzie się 26 czerwca 2015 roku w godz. 9.00 - 12.15 w siedzibie FWPN przy ul. Zielnej 37 (wejście C, V p.) w Warszawie. Konferencja jest częścią projektu „Rozmowy o przyszłości Europy”.

24.06.2015

Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS serdecznie zaprasza do składania artykułów do anglojęzycznego numeru Czasopisma Naukowego Annales UMCS, Sectio K, Politologia poświęconego 25-leciu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz do recenzowanej anglojęzycznej monografii naukowej.

14.06.2015

Samorząd Doktorantów SGH zaprasza w piątek 19.06 o 16.00 na spotkanie informacyjne na temat grantów NCN dla doktorantów. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich doktorantów. O swoich doświadczeniach opowiadać będzie m.in. członek OW PTSE dr Kamil Ławniczak . Gorąco polecamy!

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/674110616022036/

13.06.2015

W dniu 11 czerwca br. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z Konferencji.

Otwarcie Konferencji
Panel ekspercki
Pozostałe panele
Organizatorzy i uczestnicy Konferencji

13.06.2015

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z obrad nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTSE, który miał miejsce 11 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Otwarcie obrad nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTSE oraz jego uczestnicy

04.06.2015

Serdecznie zapraszamy na Konferencję ekspercką "Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski 2015-2019. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia", pod patronatem Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pani poseł Agnieszki Pomaskiej z udziałem Zespołu Społecznych Doradców Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Konferencja odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w Gmachu Sejmu RP.
Potwierdzenie udziału należy zgłosić w terminie do 22 czerwca 2015 r. na adres e-mail: konferencjaekspercka@sejm.gov.pl.

Poniżej Program Konferencji

[pobierz] 0.4 MB Program-

Program Konferencji

 

30.05.2015

Redakcja czasopisma „Polish Journal of Political Science” zaprasza do nadsyłania artykułów w języku angielskim do kolejnych numerów working papers oraz research papers. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pjps.pl

30.05.2015

Redakcja Zeszytów Naukowych WSE „Kultura i Polityka” zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu zeszytów poświęconego pamięci instytucjonalnej. Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem zapisane w formacie DOC lub RTF (max. 1800 znaków) przyjmowane są do 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/call-for-papers

30.05.2015

Przy Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego powstaje nowe czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej tematyce europejskiej – „Rocznik Europeistyczny”. Redakcja zaprasza do składania artykułów do II numeru „Rocznika”. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt sekretarzem redakcji: dr hab. Pawłem Turczyńskim (pawel.turczynski@uni.wroc.pl).

30.05.2015

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie – Nr 2: Europejska polityka Francji (lipiec 2015); Nr 3: Europejska Polityka Szwajcarii (wrzesień 2015) i Nr 4: Europejska Polityka Niemiec (grudzień 2015). Więcej informacji na stronie internetowej http://www.europejczycy.uni.opole.pl

24.05.2015

Zapraszamy do udziału w symulacji organizowanej przez Stowarzyszenie BETA Polska i Koło Naukowe Polskiej Służby Zagranicznej w dniach 27 lipca - 1 sierpnia 2015 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/428589573981845/

24.05.2015

Zapraszamy na dyskusję pt. JOW'y szansa czy zagrożenie? Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. w godz. 13:15-14:45 w audytorium im. S. Czarnowskiego w bud. przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Szczegóły w poniższym pliku:

[pobierz] 0.1 MB Plakat

Plakat

 

19.05.2015

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ma zaszczyt zaprosić do udziału w: XXIII międzynarodowej krakowskiej konferencji bezpieczeństwa “NATO – Rosja”, która odbędzie się 22 maja 2015 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25, Kraków). Współorganizatorami konferencji są Kwatera Główna NATO, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Więcej informacji:

http://www.iss.krakow.pl/

[pobierz] 0.3 MB Agenda-NATO-Rosja_pl

Agenda-NATO-Rosja

 

16.05.2015

Niedawno ukazał się w PDF I nr Newslettera PTSE. Kolejne numery będą ukazywać się pierwszego dnia, każdego miesiąca. Będą one jednak dostarczane jedynie tym osobom (już w tradycyjnej wersji), które subskrybują kolejne wydania za pośrednictwem okna rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej PTSE (po prawej stronie) na podany przez Państwa adres mailowy (po podaniu adresu konieczne jest też potwierdzenie subskrypcji otwierając automatycznie wygenerowanego maila, który zostanie przesłany na podany przez Państwa adres mailowy i klikając na zamieszczony w nim link). Nie trzeba zamawiać Newslettera co miesiąc, wystarczy jedno zamówienie - kolejne wydania będą wysyłany do momentu Państwa rezygnacji - za pośrednictwem tego samego okna rejestracji.  Zapraszamy też Państwa do nadsyłania informacji, w celu zamieszczenia ich w kolejnych wydaniach (na adres e-mail: newsletter.ptse@gmail.com)

Więcej informacji o Newsletterze (oraz informacje do jakich działów można nadsyłać wiadomości) a także I i kolejne jego numery do pobrania znajdują się w zakładce Newsletter

 

Zespół ds. Newslettera
dr hab. Marta Witkowska
mgr Marta Rojewska
dr Kamil Ławniczak
mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak
mgr Iwona Miedzińska
mgr Aleksandra Kułaga
mgr Michał Szczegielniak
mgr Paweł Stawarz

09.05.2015

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Do 22 czerwca przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 10 tys. zł.

Więcej informacji:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

08.05.2015

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zmieniło logo.

 

Poniżej zamieszczona została prezentacja nowego wzoru.

08.05.2015

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję pt. Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji:Stan, Diagnoza, Rozwiązania, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b.

 

Patronat nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Szczegółowe informacje w poniższych plikach:

[pobierz] 0.6 MB Prospekt-informacyjny-Konferencji

Prospekt informacyjny Konferencji

 

[pobierz] 0.3 MB Notka-medialna-w-skrocie-o-Konferencji

Notka medialna

 

[pobierz] 0.4 MB Program-Konferencji-pdf_28

Program Konferencji

 

08.05.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. Czy Unia Europejska przetrwa kolejny kryzys? który wygłosi: prof. Jan Zielonka St Antony's College, University of Oxford

 

Wykład odbędzie się:
w piątek 15 maja o godz. 13.15
w auli nr 105, gmachu UKSW nr 23
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Zaproszenie w poniższym pliku:

[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie-na-wyklad

Zaproszenie

 

03.05.2015

VI Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

16-17 września 2015 r. Uniwersytet Wrocławski

 

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na VI Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 16-17 września 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Warsztaty adresowane są do doktorantów i habilitantów, którzy chcieliby w gronie najwybitniejszych ekspertów konsultować swoje badania pod kątem metodologicznym i teoretycznym. Serdecznie zapraszamy wszystkich reprezentantów europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, administracji, socjologii, ekonomii, antropologii oraz innych dyscyplin naukowych, realizujących swoje badania w obszarze studiów europejskich.

 

Dwudniowe przedsięwzięcie składać się będzie z wykładów dotyczących badań z zakresu studiów europejskich i zagadnień metodologicznych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilkuosobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści, podczas gdy uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych. Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Efektem warsztatów metodologicznych będzie publikacja, zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzami profesorskimi.

 

Zgłoszenia wraz z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi swojej pracy badawczej należy złożyć na formularzu znajdującym się poniżej.

 

Wymogi redakcyjne dotyczące nadsyłanych zgłoszeń.

 

 • imię i nazwisko Autora, pod nazwiskiem afiliacja autora (czcionka Times New Roman 12 pkt., kursywa, wyrównanie do lewej);
 • tytuł (czcionka Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany);
 • śródtytuły: maksymalnie dwa poziomy śródtytułów: śródtytuł pierwszego poziomu – czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; śródtytuł drugiego poziomu – czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewej);
 • tekst i bibliografia: czcionka Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5;
 • przypisy: czcionka Times New Roman 10 pkt., 1,5 odstępu między wierszami;
 • bibliografia, umieszczona na końcu artykułu, sortowana alfabetycznie, bez podziału na typu źródeł;
 • objętość do 5 stron.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 30.06.2015 r. na adres e-mail: monika.klimowicz@uni.wroc.pl

Do formularza zgłoszeniowego prosimy o dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej.

 

Koszt udziału w Warsztatach (bez noclegu) wynosi 250 zł. Opłatę obejmującą koszty poczęstunków w czasie przerw kawowych, obiadu, uroczystej kolacji oraz punktowanej publikacji prosimy wpłacać na konto:

 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

nr konta: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: warsztaty 7/n2015, Imię Nazwisko

 

UWAGA: Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, iż faktura VAT zostanie wystawiona przez Uniwersytet Wrocławski na instytucję/osobę, która widnieje jako nadawca przelewu. PROSIMY ZATEM O NIE WYKONYWANIE PRZELEWÓW Z OBCEGO KONTA.

 

Organizatorzy służą także pomocą w znalezieniu noclegu.

 

Uczestników Warsztatów serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?”, która odbędzie się w dniach 17-18.09 2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

[pobierz] 0.1 MB Formularz_Warsztaty-Metodologiczne

Formularz - Warsztaty Metodologiczne

 

03.05.2015

Ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, przy Katedrze Studiów Europejskich UWr. zaprasza wszystkie Oddziały PTSE na ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, który odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, we Wrocławiu, przy ulicy Koszarowej 3. Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 17 września 2015 r.

 

Program (UWAGA ZMIANY!):

 

 • 14.00-14.30 - Otwarcie zebrania i powitanie Delegatów, wystąpienie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • 14.30-14.45 - Wybór Prezydium (Przewodniczącego Zebrania, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dwóch Sekretarzy) i zatwierdzenie porządku obrad
 • 14.45-15.15 - Sprawozdanie i informacje dotychczasowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dotyczące kwestii organizacyjnych, finansowych, merytorycznych, dokonań programowych etc.
 • 15.15-15.30 - Przerwa na kawę i dyskusję w kuluarach
 • 15.30-16.30 - Wybory: wybór komisji skrutacyjnej; wybór nowych władz Towarzystwa:

     Zarządu Głównego,

     Głównej Komisji Rewizyjnej,

     Rady Naukowej,

     Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 • 16.30-17.30 - Prezentacja założeń programu PTSE na kolejną kadencję i pożegnanie kandydatów

 

O ewentualnych dalszych zmianach poinformujemy przy okazji Walnego Zjazdu PTSE w Warszawie 11 czerwca.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy Zarządy poszczególnych Oddziałów PTSE o przesłanie do końca czerwca 2015r. listy kandydatów-delegatów do wiadomości:

 • Prezesa Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTSE - dr hab. Pawła Turczyńskiego,

e-mail pawel.turczynski@uni.wroc.pl, tel. 695 424 989

 • Sekretarza Wrocławskiego Oddziału PTSE - dr hab. Krystyny Rogaczewskiej,

e-mail krystyna.rogaczewska@uni.wroc.pl, tel. 607 339 495

03.05.2015

W imieniu Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacji Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej", którą odbędzie się 19.10.2015 r. w Warszawie. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać na adres e-mail:

b.jankowski@uksw.edu.pl do dnia 15.06.2015 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (250 zł dla doktorantów).

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załączonych plikach.

[pobierz] 0.7 MB Ogloszenie

Ogłoszenie - Konferencja

 

[pobierz] 0.2 MB Formularz

Formularz rejestracyjny

 

[pobierz] 0.2 MB Wymogi-edytorskie---publ

Wymogi edytorskie - publikacja

 

18.04.2015

Interdyscyplinarne Koło Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawnej, Fundacja Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW zapraszają na debatę:
"Niemieckie uregulowania dotyczące płacy minimalnej w świetle prawa UE"
Czas i miejsce:
22 kwietnia (środa), godz. 18:30
Collegium Iuridicum II (sala A 3), ul. Lipowa 4 WPiA UW
Szczegóły: http://www.knpe.wpia.uw.edu.pl/

10.04.2015

Zakład Europeistyki ISP PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Federalizm szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej?", która odbędzie się 21 maja 2015 roku w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, aula nr 130). Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach.

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie_na_Konferencje_21_maja_2015_o_federali
[pobierz] 0.1 MB Konferencja_21_maja_2015_-_informacje_ogolne-1
[pobierz] 0.1 MB Karta_zgloszenia_udzialu-1

04.04.2015

Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. "Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?", która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 18-19 września 2015 roku

Szczegóły w poniższych dokumentach.

[pobierz] 0.1 MB call-for-papers_pl_ost_4-1
[pobierz] 0.1 MB call-for-papers_en_ost_firm_1-1
[pobierz] 0.1 MB application_form_pl_ost_1
[pobierz] 0.1 MB application_form_en_1_ost_1

04.04.2015

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Samorząd Doktorantów SGH - "Naukowiec w sieci" - prowadzone przez dr Emanuela Kulczyckiego znanego z bloga "Warsztat badacza komunikacji".
Polecamy nie tylko doktorantom.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1574071859543509/

04.04.2015

Zapraszamy na wykład Ambasadora Francji w SGH pt. "Polska pierwszoplanowanym partnerem Francji?"

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/861362057242941/

01.04.2015

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTSE za rok 2014 Zarząd Główny PTSE zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów na 11 czerwca (czwartek) br. na godzinę 13.00. Zjazd odbędzie się w Instytucie Europeistyki UW. Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie.
Jest to Walny Zjazd Delegatów oznacza to, że zgodnie ze Statutem PTSE powinniście Państwo wybrać w swoich Oddziałach delegatów uwzględniając zasadę – „Dwóch delegatów przypada na każdych dziesięciu członków Oddziału, zaczęta dziesiątka liczy się za całą.” Delegaci Ci, będą reprezentować Oddziały także w trakcie Walnego Zjazdu zaplanowanego na 19 września br. we Wrocławiu, gdzie wybierane będą władze PTSE.
W trakcie czerwcowego Zjazdu Instytut Europeistyki UW organizować będzie konferencję zamykającą realizację projektu finansowanego ze środków NCN „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania”. Konferencja odbywać się będzie bezpośrednio przed Walnym Zjazdem. Serdecznie Państwa na nią zapraszamy.
Poza zatwierdzeniem sprawozdania Zarząd Główny będzie chciał również przedyskutować plany działań Towarzystwa (m.in. stworzenie legitymacji PTSE) oraz przedstawić bieżącą aktywność (m.in. konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich).

 

Z poważaniem,
Prezes PTSE
Sekretarz PTSE

 

[pobierz] 0.2 MB PTSE---Walny-Zjazd

Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

 

19.03.2015

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy”.

Data: 11 czerwca 2015 r., godz. 10:00-18:30
Miejsce: Sala im. S. Czarnowskiego, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Więcej informacji: w poniższym dokumencie, w zakładce Konferencje, seminaria i warsztaty oraz https://www.facebook.com/events/797864910299573/

[pobierz] 0.3 MB Konferencja-wyzwania-dla-Europy

Zaproszenie i Informacje o Konferencji

19.03.2015

„Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" pod redakcją prof. dr hab. Jana Galstera i dr Aleksandry Szczerby Zawady.
Monografia stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących procedur. Rozwój procesu integracji europejskiej implikuje konieczność zmian nie tylko w instrumentach, ale również metodach sprawowania skutecznych rządów w Unii Europejskiej. Niniejsza książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi złożoną problematykę poszukiwania kompromisu pomiędzy technokratycznym i demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

http://www.iwep.pl/1114_procedury-decyzyjne-unii-europejskiej-p-427.html

17.03.2015

Uprzejmie informujemy, iż 13 kwietnia 2015 r.w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Priorytety prezydencji Łotwy w Radzie UE: przyszłość rozwoju polityk UE”.

Szczegóły w zakładce Konferencje, seminaria i warsztaty

09.03.2015

Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” zaprasza autorów specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce integracji europejskiej do nadsyłania rozpraw, artykułów, przeglądów i komentarzy do numeru 9/2015 „Rocznika Integracji Europejskiej” w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Mile widziane debiuty naukowe i artykuły w językach kongresowych.
Więcej informacji, w tym na temat wymogów dla autorów nadsyłanych materiałów, na stronie internetowej czasopisma: http://www.rie.amu.edu.pl.

09.03.2015

Redakcja „Nowych Mediów” zaprasza do przesyłania tekstów do 6 numeru czasopisma. Nadesłane materiały grupowane będą w następujących działach: Polityka, Kultura, Społeczeństwo, Recenzje, Varia (rozmowy, sprawozdania, raporty badawcze i inne). Nabór tekstów trwa do 31 maja 2015 r. Więcej informacji, w tym na temat wymaganń technicznych dla autorów, na stronie internetowej czasopisma: http://www.nowemedia.umk.pl.

07.03.2015

do 30 marca przesyłać można abstrakty wystąpień na konferencji naukowej Młodzi KES organizowanej przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne w Warszawie.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza rejestracji, dostępnego pod adresem: http://goo.gl/tjJvL7 oraz na stronie internetowej konferencji

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Strony/mlodzi_kes.aspx

Zgłoszenia udziału czynnego powinny zawierać:
- proponowany tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
- abstrakt (do 2 tys. znaków),
- słowa kluczowe (do 5) w języku polskim i angielskim

07.03.2015

The International Conference “Priorities of Latvian Presidency in the EU: future developments of EU policies”

https://www.facebook.com/events/822260827847604/

07.03.2015

Regionalny Ośrodek Debaty Europejskiej oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zapraszają na międzynarodową konferencję Europejskie narracje - Europa i Unia Europejska w XI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

[pobierz] 0.1 MB europejskie-narracje_call

Zaproszenie na Konferencję.

 

[pobierz] 0.1 MB european-narratives_call_ii

Invitation

 

07.03.2015

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTSE nr 9/2015 od dnia 1 marca 2015 r. rozpoczyna się pobieranie składek członkowskich.

Szczegóły dot. opłat w zakładce Członkostwo.

06.03.2015

Anna Pacześniak, Monika Klimowicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wyd. OTO, Wrocław 2014

Pobierz:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58899/Procesy_integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf

06.03.2015

Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014. ss. 214

 

Przedmiotem analiz zawartych w książce jest relacja między funkcjonowaniem systemu Schengen a imigracją do Unii Europejskiej widzianą z perspektywy polityk Polski i Niemiec, a także dyskurs prasowy, prowadzony w tych krajach. Centralnym punktem rozważań jest analiza porównawcza stanowisk Polski i Niemiec w kwestiach reformy systemu Schengen oraz przyjęcia do niego Bułgarii i Rumunii, ukazująca imigracyjne tło czynników różnicujących oba kraje. Pierwsze zagadnienie stanowiło przedmiot szerszej europejskiej debaty nad reformą wewnętrzną Schengen, prowadzoną od marca 2011 r. do czerwca 2013 r., w wyniku której zweryfikowano obowiązujące wcześniej zasady przywracania kontroli na granicach wewnętrznych Schengen oraz ustanowiono mechanizm oceny działania tego systemu. Z kolei przyjęcie w poczet państw członkowskich Schengen Bułgarii i Rumunii rozważane jest już od kilku lat. Pierwotnie zakładano, że kraje te dołączą do strefy w okresie polskiej prezydencji w Radzie, tj. w drugiej połowie 2011 r. Tak się jednak nie stało, a z każdym kolejnym miesiącem perspektywa ich członkostwa w Schengen, zamiast się przybliżać, zdaje się oddalać.

 

Autorami zawartych w książce analiz są: Piotr Burgoński, Karolina Grot, Piotr Kaźmierkiewicz, Katarzyna Kącka, Magdalena Lesińska, Anna Szachoń-Pszenny, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Marcin Zaborski.

 

Spis treści i wstęp: http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/str_3-13.pdf

06.03.2015

Anna Skolimowska, Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 164.

 

Traktat z Lizbony wprowadził wiele zmian do funkcjonowania Unii Europejskiej. W ich wyniku instytucja ta de iure uzyskała status organizacji międzyna­rodowej, de facto wykracza jednak poza klasyczną jej definicję. Łączy w sobie elementy organizacji międzynarodowej, w ramach której zachodzą proce­sy ponadnarodowego oraz międzyrządowego zarządzania. Cechy te, pomimo założeń reformy lizbońskiej o uczynieniu jej spójną instytucją o charakte­rze klasycznej organizacji międzynarodowej, zostały wzmocnione, a nie osłabione.

 

W publikacji poruszono następujące zagadnienia:
• zmian, jakie dla funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony w kontekście jej: instytucji, procesu decyzyjnego oraz obecności w rela­cjach międzynarodowych;
• specyfiki instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka wyłoniła się po wejściu w życie ostatniego traktatu reformującego;
• sposobu wyjaśnienia zmian traktatowych przez współczesne teorie studiów europejskich.

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o specyfice instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka zachodzi na podstawie zapisów Traktatu z Lizbony. Adresowana jest do zainteresowanych analizą kierunku ewolucji procesu integracji europejskiej, jak również badaniem współczesnych form instytucjo­nalizacji w ramach stosunków międzynarodowych.

 

Link do strony wydawnictwa: http://cedewu.pl/Unia-Europejska-jako-organizacja-miedzynarodowa,p,680

04.03.2015

Ośrodek Analiz Politologicznych UW zaprasza na seminarium naukowe: Grecja, Ukraina, Węgry: Czy to koniec UE? Spotkanie z prof. Janem Zielonką z Uniwersytetu w Oksfordzie, 10 marca 2015, Uniwersytet Warszawski sala S. Czarnowskiego, Krakowskie Przedmieście 3

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/636295819847916

04.03.2015

Studium Generale Europa, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład Jego Ekscelencji Lukasa Beglingera Ambasadora Szwajcarii w Polsce, pt. Switzerland Democracy. Model of the Future?

Szczegóły w poniższym dokumencie.

[pobierz] 0.1 MB papier-sge-2015---beglinger-ii

Zaproszenie na Wykład

 

27.02.2015

Międzynarodowa konferencja naukowa Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA "Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)" #EuInteg 14-15 maja 2015 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://www.facebook.com/events/1374240202885132

24.02.2015

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji w poniższych dokumentach.

[pobierz] 0.4 MB zaproszenie---konkurs-ptse-na-najl

Zaproszenie na Konkurs

 

[pobierz] 0.4 MB regulamin-konkursu-ptse-

Regulamin Konkursu

 

[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszeniowy---konkurs-ptse

Formularz zgłoszeniowy

 

10.02.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysputach Naukowych, które odbędą się w dn. 27-29 maja 2015 r. Konferencja pt. "Niepaństwowi uczestnicy relacji międzynarodowych", jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy współudziale m.in. Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sądecko-Lubelskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

[pobierz] 0.3 MB zaproszenie-ix-isdyn
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-ix-isdyn

10.02.2015

Dyrekcja Instytutu Europeistyki UW zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej dyskusji na temat ciekawych książek z zakresu nauk społecznych. Kanwą dla najbliższej debaty będzie książka „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?”pod redakcją prof. Bogdana Góralczyka. Spotkanie poprowadzi prof. Tomasz G. Grosse (Instytut Europeistyki UW), natomiast do wspólnej dyskusji wprowadzą nas prof. Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie UW) oraz dr Wojciech Gagatek (Centrum Europejskie UW). Seminarium odbędzie się w środę 4 marca 2015 roku o godz. 18.00 na Uniwersytecie Warszawskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 1).

Poniżej Zaproszenie:

[pobierz] 0.2 MB zaproszenie-debaty-europeistyki-4-marca-2015

10.02.2015

Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem Pogranicza wielokulturowe a lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5, w sercu Lasku Bielańskiego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

 

Do 28 lutego 2015 roku można zgłaszać referaty konferencyjne. Zapraszamy zarówno kadrę naukową, jak i specjalistów, ekspertów, reprezentantów organizacji pozarządowych!

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://uksw.edu.pl/node/3654

05.02.2015

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Białostocki Odział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski”,która odbędzie się 28-29 maja 2015 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 63. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych materiałach:

[pobierz] 0.2 MB ulotka-konferencyjna
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-uczestnictwa
[pobierz] 0.1 MB wymagania-redakcyjne
[pobierz] 0.1 MB szablon-wydawniczy

05.02.2015

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Szanownych Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt. ,,Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 maja 2015 roku w Zamościu. Jej organizatorem jest Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Badań Etnicznych), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu (Zakład Politologii) oraz Uniwersytet Narodowy ,,Akademia Ostrogska" w Ostrogu (Wydział Menedżmentu Polityczno-Informacyjnego). Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załączonym pliku.

[pobierz] 1.2 MB zaproszenie-1

05.02.2015

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty”, która odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy. Termin nadsyłania propozycji zgłoszeń został przedłużony do dnia 15.02.2015 r. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://ikd.edu.pl/ oraz w poniższym pliku:

[pobierz] 0.3 MB zaproszenie

05.02.2015

Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://mpkonferencja.whus.pl/ oraz w poniższych plikach:

[pobierz] 0.2 MB ogloszenie-1
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeniowa
[pobierz] 0.4 MB wymogi-edytorskie

05.02.2015

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję ,,Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych", która odbędzie się 13 marca 2015 roku w Gdańsku. Szczegółowe informację znadują się w poniższym pliku:

[pobierz] 0.2 MB informacja-o-konferencji-1

04.02.2015

Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Polska i Białoruś we współczesnej Europie".

Więcej w poniższych materiałach:

[pobierz] 1.1 MB Zaproszenie-i-podstawowe-informacje-Polska-i-Biało
[pobierz] 0.1 MB formularz-rejestracyjny-Polska-i-Bialorus-we-wspol
[pobierz] 2.0 MB plakat-na-konferencje-Polska-Bialorus-we-wspolczes
[pobierz] 1.5 MB Program-MKN-Polska-i-Bialorus-we-wspolczesnej-Euro

29.01.2015

Narodowe Centrum Nauki - trwają konkursy na projekty badawcze / stypendia doktorskie / staże krajowe :
(wnioski można składać do 16 marca 2015.)

 

SYMFONIA 3 - konkurs na międzydziedzinowy projekt badawczy, wnioskodawcą jest jednostka lub konsorcjum naukowe, http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-12-2014

 

ETIUDA 3 (stypendia doktorskie dla osób nieposiadających tytułu doktora ale mających wszczęty lub otworzą przewód doktorski do 30.06.2015), http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2014

 

FUGA 4 (konkurs na krajowy staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora < 5 lat), http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2014

29.01.2015

Komitet redakcyjny zaprasza wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów do pierwszego tomu periodyku naukowego pt. „Lubelskie Studia Wschodnioeuropejskie” wydawanego przez Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS. Więcej informacji w dziale Zaproszenia do publikacji

29.01.2015

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania materiałów przeznaczonych do publikacji w numerach pisma zaplanowanych na 2015 r. Więcej informacji w dziale Zaproszenia do publikacji

26.01.2015

Zapraszamy młodych badaczy i doktorantów na interdyscyplinarną konferencję naukową organizowaną przez zaprzyjaźnionych doktorantów "Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki" - Elbląg 8 maja 2015 r.

Więcej informacji

23.01.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. "Administracja bez biurokracji?" który wygłosi: Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Wykład odbędzie się w środę 28 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w auli 107 w gmachu UKSW nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

[pobierz] 0.1 MB zaproszenie-na-wyklad-min

Zaproszenie na wykład Min. Andrzeja Halickiego w SGE UKSW

 

23.01.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. "Dokąd zmierza Rosja Putina?" który wygłosi: prof. Roman Bäcker Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład odbędzie się:w czwartek 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w auli nr 201, gmachu UKSW nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

[pobierz] 0.2 MB zaproszenie-na-wyklad-prof

Zaproszenie na wykład prof. Romana Backera w SGE UKSW.

 

16.01.2015

Na spotkaniu liderów PTSE, które odbyło się 16 stycznia 2015 r. w Warszawie, podjęto decyzję o reorganizacji podziału terytorialnego Towarzystwa.

Z Oddziału Wschodniego wyłoniły się:
- Oddział Warszawski obejmujący województwa: Mazowieckie, Łódzkie i Warmińsko-Mazurskie
- Oddział Krakowski obejmujący województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie

​- ​Oddział L​ubelski obejmujący​ województwa: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie
​Z Oddziału Zachodniego wyłoniły się:
- ​Oddział S​zczeciński obejmujący województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie
- ​Oddział P​oznański obejmujący​ województwa: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie
​- Oddział W​rocławski obejmujący​ województwa: Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie

15.01.2015

Dnia 18 marca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju", współorganizowana przez Instytut Europeistyki UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich, Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Central and East European International Studies Association.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji do 4 marca 2015 r. przy pomocy formularza online.

Więcej informacji: http://metodologia-ie.uw.edu.pl/stansmise

Serdecznie zapraszamy!

10.12.2014

Dnia 27 listopada 2014 r. w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Europeizacja: Polski czy Europy? Kulturowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Wydarzenie to było kolejnym z serii seminariów poświęconych 10. rocznicy akcesji Polski do UE. Cykl takich debat objęty został patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektorów uczelni będących organizatorami seminariów oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Partnerem konferencji było Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Z ramienia Instytutu Politologii UKSW w konferencję zorganizował Zakład Kulturowych Podstaw Polityki działający w ramach Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej.

 

Konferencja składała się z sześciu sesji, w tym trzech paneli równoległych. Spotkanie otworzyli: prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki (Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), dr Ewa Synowiec (Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) oraz prof. zw. dr hab Radosław Zenderowski (Dyrektor Instytutu Politologii UKSW).

Wykład wprowadzający pt. Hope of Europe wygłosił prof. Rocco Buttiglione (włoski polityk, nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich). Moderatorem dyskusji był prof. zw. dr hab. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.

 

W trakcie pierwszej części konferencji, poświęconej pytaniu, czy Europa: potrzebuje europeizacji? głos zabrali: prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki (UKSW), który wygłosił referat pt.„Europejski alpinizm bez asekuracji”, dotyczący zagrożeń związanych z odejściem od wartości kulturowych w Europie. Wystąpienie prof. SWPS dra hab. Marka Piechowiaka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) dotyczyło Metaaksjologicznych problemów Europejczyków. Prelegent pokazał m.in. różnice w zakorzenieniu podstawowych wartości w unijnych traktatach.

 

W dalszej części konferencji referat pt. Jak rozumieć europejskość Unii Europejskiej? wygłosił prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski. Przedstawił on tutaj zmiany zachodzące w europejskiej aksjologii. Dr hab. Piotr Grabowiec (Uniwersytet Wrocławski) w swoim wystąpieniu Zanik sumienia jako przejaw kondycji współczesnej cywilizacji zachodniej ukazał proces odchodzenia współczesnego Europejczyka od duchowych źródeł kultury europejskiej. Po wystąpieniach rozpoczęto dyskusję z udziałem gości, którą moderował prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski.

 

Trzecia część konferencji odnosiła się do problematyki Polska: wymiary Europeizacji. Głos zabrali: prof. UW dr hab. Tomasz Grosse, który w wystąpieniu O dwóch obliczach konstruktywizmu w Europie wskazał m.in. na teorie społeczne, które realizowane są w praktyce europejskiej integracji. Ks. prof. zw. dr hab Piotr Mazurkiewicz (UKSW) wygłosił referat pt. Modernizacja a prawo pamięci według Jana Pawła II, w którym ukazał rolę i znaczenie pamięci i tradycji dla prawidłowego rozwoju Unii Europejskiej. Dr hab. Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) w referacie Opinia publiczna w Polsce wobec wybranych problemów integracji europejskiej, 10 lat doświadczeń wskazał na postawy Polaków wobec wyzwań związanych z integracją z UE. Moderatorem dyskusji był dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW).

 

Kolejne sesje odbyły się w formie trzech paneli równoległych, poświęconych: europeizacji (teorii, wymiarom, perspektywom), kwestiom aksjologicznym i kulturowym, zagadnieniom społecznym.

 

Konferencję podsumował dr Michał Gierycz (UKSW), a jej zamknięcia dokonał Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II.

y>