Badania naukowe, ekspertyzy, raporty


18.11.2016

W związku z powołaniem przez Zarząd Główny PTSE Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń (CAES) zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi CEAS (w zakładce CEAS PTSE) oraz nawiązania współpracy. W tym celu zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online, znajdującego się w powyższej zakładce, co umożliwi stworzenie bazy danych osób reprezentujących środowiska akademickie i eksperckie, które dysponują indywidualną wiedzą specjalistyczną w zakresie szeroko rozumianej integracji europejskiej.

29.12.2015

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

29.12.2015

V edycja konkursu CORE 2016

29.11.2015

Opus 10, Sonata 10, Preludium 10

31.10.2015

Do 30 listopada 2015 r. bedzie trwac nabór kandydatów do stypendiów dla Polaków chcących odbyć staże naukowe i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

31.10.2015

Nowym program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" adresowany jest do humanistów. Nabór do programu rozpocznie sie z poczatkiem listopada. Budżet programu wyniesie 5 000 000 zł.

31.10.2015

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.

09.09.2015

Staże w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka

09.09.2015

Stypendia rządu Szwajcarii dla Polaków

09.09.2015

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

29.01.2015

Narodowe Centrum Nauki - trwają konkursy na projekty badawcze / stypendia doktorskie / staże krajowe :
(wnioski można składać do 16 marca 2015.)

21.01.2015

Oferty grantów i stypendiów z Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS / Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: http://www.euraxess.pl/…/Aktualne%20oferty%20stypendialne_s…

Instytut Spraw Publicznych
Instytut Spraw Publicznych
21.01.2015

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na stypendium do Programu Polityki Migracyjnej "Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce”. Aplikować można do 22 stycznia br! Więcej informacji na stronie: http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1478.html