Oddział P​oznański


Siedzibą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Poznań. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

.

WŁADZE ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd

 

  • Prezes – prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Wiceprezes - prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Członek Zarządu – prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Skarbnik – prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Sekretarz – dr Adam Jaskulski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

Komisja Rewizyjna

 

  • prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr hab. Alina Balczyńska-Kosman (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • mgr Arkadiusz Sójka (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)