Oddział Lubelski


Siedzibą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Lublin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Podlaskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

  • Prezes – prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Wiceprezes – dr hab. Beata Piskorska (Wydział Nauk Społecznych; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Sekretarz - dr Edyta Krzysztofik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Skarbnik - dr Damian Szacawa (Wydział Politologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Członek Zarządu - dr Andrzej Dumała (Wydział Politologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

Komisja Rewizyjna:

 

  • Przewodniczący - prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr Agnieszka Parol (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • dr Agnieszka Zaręba (Wydział Nauk Społecznych; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
y>