​Oddział S​zczeciński


Siedzibą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Szczecin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

  • Prezes – prof. USz dr hab. Marek Żurek (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
  • Wiceprezes – dr Luiza Wojnicz (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
  • Sekretarz – mgr Sylwia Serwońska (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
  • Skarbnik – dr Monika Potkańska (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
  • Członek Zarządu – prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)

 

Komisja Rewizyjna:

 

  • Przewodniczący – dr Artur Staszczyk (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
  • Wiceprzewodniczący – dr Dorota Rdzanek (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
  • Członek – dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)