​Oddział S​zczeciński


Siedzibą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Szczecin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd
Prezes: dr hab., prof. US Marek Żurek (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Wiceprezes: dr Luiza Wojnicz-Smal (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Sekretarz: mgr Sylwia Serwońska (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Skarbnik: dr Monika Potkańska (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Członek: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr Artur Staszczyk (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Zastępca przewodniczącego: dr Dorota Rdzanek (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)
Członek: dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)