​Oddział S​zczeciński


Siedzibą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Szczecin. Terenem działania Oddziału jest obszar województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – prof. USz dr hab. Marek Żurek (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Wiceprezes – dr Luiza Wojnicz (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Sekretarz – dr Janusz Jartyś (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Skarbnik – dr hab. Renata Podgórzańska (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Członek Zarządu – prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodniczący – dr Artur Staszczyk (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Wiceprzewodniczący – dr Dorota Rdzanek (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • Członek – dr Monika Potkańska (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • dr Tomasz Czapiewski (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Maciej Drzonek (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Dorota Kowalewska (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński)