Kongresy Europeistyki


17.10.2019

III Ogólnopolski Kongres Europeistyki: Europa wielu prędkości

W dniach 14-16 września 2020 roku we Wrocławiu odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Europeistyki zatytułowany "Europa wielu prędkości". Tym razem głównym organizatorem będzie Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej tego wydarzenia:  http://kongres2020.uni.wroc.pl/

28.11.2016

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki: Państwo w Unii Europejskiej

Decyzją środowiska polskich naukowców, zajmujących się problematyką europejską, organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Januszowi Ruszkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu, wyboru na gospodarza tego Wydarzenia, co świadczy niewątpliwie o wadze Instytutu, dla środowiska badaczy problematyki europejskiej, jak i jego Dyrektora.

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki: Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń

Polskie środowisko naukowców zajmujących się badaniem problematyki europejskiej organizuje w dniach 18-20 września I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń. Głównym organizatorem jest Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

y>