Konferencje, seminaria i warsztaty


Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
12.05.2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zaprasza na konferencję poświęconą koncepcjom reform UE – przyszłemu kształtowi Unii Europejskiej. Wydarzenie inauguruje cykl spotkań (seminariów) poświęconych problematyce przyszłości Unii Europejskiej, w kontekście racji stanu Polski. Odbędzie się ona 27 maja 2019 r., w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza (parter). Udzial w planowanych panelach wezmą znaczące w środowisku naukowym i eksperckim osoby: europeiści, politolodzy, prawnicy, historycy, socjologowie, kulturoznawcy.
Wstęp na konferencję jest wolny. Koszty wydarzenia zostały pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z wygranym przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu pod nazwą "Dialog". Paneliści zostali wcześniej z organizatorami uzgodnieni. Pozostali uczestnicy mogą brać bierny lub czynny udział w prowadzonych dyskusjach (pytania, refleksje). Każdy z uczestników może się ubiegać o opublikowanie jego głosu w dyskusji, w postaci artykułów (od 0,5 do 1 ark. wyd.) w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, mającej dwie wersje językowe – polską i angielską (koszty tłumaczenia pokrywa organizator).

Termin rejestracji upływa 15 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje w zakładce Aktualności

06.05.2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej, które odbędzie się 30 maja 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wstęp wolny (po wcześniejszej rejestracji). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2019 r.

10.03.2019

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem fińskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy zapraszają do udziału w międzynarodowej Warszawskiej Konferencji na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych w Radzie Europy, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 marca 2019 r. W panelu wysokiego szczebla udział wezmą:

29.01.2019

Mamy przyjemność powiadomić oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

20.11.2018

Od kilku lat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowane są coroczne warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów. Dzięki takim spotkaniom zyskują oni okazję aby skonfrontować swoje zamierzenia naukowe z wiedzą czołowych polskich autorytetów naukowych. W tym roku pragniemy rozszerzyć formułę warsztatów o sesję naukową. Całość seminarium pt. „Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych” odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolski Oddział PTSE, a współorganizatorami: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz Politechnika Opolska.

22.09.2018

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA zapraszają na Panel pod tytułem Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej, organizowany w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

18.09.2018

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich oraz Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy i Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki zapraszają na międzynarodową konferencję inaugurującą pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, która odbędzie się 20-22 września 2018 r. Obrady pierwszego dnia konferencji będą miały miejsce w Collegium Iuridicum.

11.08.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE "Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich", która odbędzie się 20 i 22.09.2018 r. w Lublinie i Lwowie.

04.03.2018

Zakład Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki WNPiSM UW zaprasza na seminarium naukowe "Teorie integracji europejskiej", które odbędzie się 5 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w s. 303 budynku Collegium Politicum (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

23.02.2018

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Europa napięć – prawnomiędzynarodowe aspekty ruchów separatystycznych”. Inicjatorem Wydarzenia jest Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa działające głównie przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku w sali A3 w Collegium Iuridiucum II przy ulicy Lipowej 4 w Warszawie. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich objęło Patronat nad Wydarzeniem.

23.02.2018

Zapraszamy na coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z cyklu "Wyzwania rozwojowe Polski w Europie" zatytułowaną: "Racja stanu Polski w Europie", która odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21, w dniach 28-29 maja 2018 roku (poniedziałek-wtorek).

09.01.2018

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata" organizowanej przez Katedrę Strategii Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), która odbędzie się 5 i 6 kwietnia 2018 r. w Krakowie. Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce "Aktualności" .

11.11.2017

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Migration Crisis as a Challenge for Democracy", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa.

08.11.2017

Szanowni Państwo,

23.10.2017

12.10.2017

Aktualności

Szanowni Państwo,

10.10.2017

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
zaprasza do przedkładania referatów na następujące konferencje organizowane i współorgazniowane przez PTSM (szczegółowe informacje w zakładce Aktualności)

16.09.2017

Serdecznie zapraszamy na Konferencję EU-ASEAN. Models of Integration, której współorganizatorem jest m.in. Oddział Lubelski PTSE.

08.09.2017

14.06.2017

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską? Czy spełni się któryś z pięciu scenariuszy przedstawionych w Białej Księdze Komisji Europejskiej? A może nastąpi jeszcze inny rozwój wydarzeń lub rozpad UE? Centrum Stosunków

06.06.2017

Zaproszenie i Program do pobrania w zakładce Aktualności.

20.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

Zapraszamy na Konferencję naukowa z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI W EUROPIE PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ oraz Dialog Obywatelski z udziałem dr MARKA PRAWDY, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które odbędą się 30 maja 2017 roku (wtorek), 10:00-17:45 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, sala I/18 przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21,

05.04.2017

W Polsce przebywa obecnie kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy. Ich motywacje do przyjazdu były zróżnicowane. Jedni przyjechali na studia, inni do pracy; część traktuje nasz kraj tranzytowo, inni docelowo – po jakimś czasie osiedlają się, zakładają rodziny. Wielu z nich wykonuje słabo płatne, dorywcze prace, często z pogwałceniem prawa pracy. Pomimo tego Ukraińcy cały czas są grupą dosyć przeźroczystą dla Polaków, a problematyka ukraińskiego ruchu migracyjnego oraz jego znaczenie dla sytuacji społeczno-politycznej w Polsce rzadko jest przepracowywana w debacie publicznej. W związku z tym podczas naszej dyskusji chcielibyśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

03.04.2017

13.03.2017

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej, która odbędzie się 24.03.2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 na Uniwersytecie Warszawskim.

22.02.2017

„23 lutego 2016 r., w Opolu odbędzie się seminarium zorganizowane przez opolski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Celem seminarium jest podsumowanie aktywności naukowej członków oddziału w 2016 r., oraz dyskusja nt. European Studies in East and West. Gościem specjalnym będzie prof. Yuusuke Matsuzawa (Tokio, Japonia), specjalista z zakresu polityki monetarnej, autor licznych publikacji na temat unii walutowej, polityki gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej. Prof. Matsuzawa wygłosi wykład pt. Japan-Poland relations. Ties in fistorical, political, economic and academic area.”

18.02.2017

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
13.02.2017

Institute of European Studies WNPiSM at the University of Warsaw
and PhD. candidate's Circle of Social Studies
are pleased to invite you to

09.02.2017

09.02.2017

02.02.2017

Szanowni Państwo,

16.01.2017

Dear All,

11.01.2017

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w corocznym wydarzeniu organizowanym przez Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich przy współpracy z Komisją Europejską i Team Europe. Będzie to debata deliberatywna połączona z warsztatami dla młodych badaczy pt. „Reload Europe”. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2017 r.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
02.12.2016

Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich pragną zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową „Przyszłość integracji europejskiej”.

29.11.2016

Decyzją środowiska polskich naukowców, zajmujących się problematyką europejską, organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Januszowi Ruszkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu, wyboru na gospodarza tego Wydarzenia, co świadczy niewątpliwie o wadze Instytutu, dla środowiska badaczy problematyki europejskiej, jak i jego Dyrektora.

17.11.2016

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (Zakład Stosunków Międzynarodowych) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na konferencję naukową pt. "Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy", która odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) na terenie kampusu UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, aula im. Roberta Schumana (bud. nr 21) w godz. 10:45-15:20. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Sven Biscop (Royal Institute for International Relations w Brukseli), który wygłosi wykład pt. The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie proszone sa o potwierdzenie obecności do dnia 18.11.2016 r. na adres a.skolimowska@uksw.edu.pl

01.11.2016

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość? organizowaną przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, przy współpracy z Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w dniu 16 listopada 2016 r.
Celem Konferencji jest diagnoza obecnych stosunków niemiecko-polskich, oraz perspektywy ich rozwoju w płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i europejskim.
Udział w Wydarzeniu, dla słuchaczy jest bezpłatny. Każdy uczestnik Konferencji może brać udział w dyskusji, zadając pytania w ostatniej części panelu.
Zgłoszenia (zawierające afiliację oraz stopień/tytuł naukowy) prosimy nadsyłać na adres e-mail: pstawarz9@wp.pl

28.09.2016

11.09.2016

Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na organizowaną w dniach 29-30 września 2016 r. Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Bezpieczeństwo europejskie – po szczycie NATO w Warszawie”.

02.07.2016

09.06.2016

07.06.2016

07.05.2016

WYJAZD NAUKOWO-INTEGRACYJNY CZŁONKÓW PTSE NA UKRAINĘ
TERMIN: 9-11 WRZEŚNIA 2016 R.

07.05.2016

Serdecznie zapraszamy na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej". Równocześnie zapraszamy na VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne, które są organizowane pod patronatem PTSE i prosimy o przekazanie informacji (zainteresowanym doktorantom oraz habilitantom) o możliwości uczestniczenia.

04.05.2016

Szczegóły w zakładce Aktualności

04.05.2016

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową: „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”, 16-17 czerwca 2016 r.

03.05.2016

WYZWANIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

17.04.2016

 Instytut Prawa

15.04.2016

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w siódmych Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2016 r.

14.04.2016

Nowa Europa: Jaka będzie Unia przyszłości? Cele, problemy i pytania – to temat konferencji, jaką w piątek 22 kwietnia organizuje Uniwersytet Warszawski. Wśród zaproszonych panelistów będą m.in. politycy, dyplomaci, eksperci ds. bezpieczeństwa i ekonomiści. Komisja Europejska objęła wydarzenie swoim patronatem.

14.04.2016

EU Legitimacy in Time of Crisis:

14.04.2016

Department of Law and European Institutions of the Institute of European Studies, University of Warsaw in cooperation with Polish Association of European Studies (PTSE) have the pleasure to invite you to the workshop titled: Overtaking crisis: How can we do it?, which is going to be organised on the 21th of June, 2016. The workshop will take place at the University of Warsaw.

14.04.2016

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Instytutu Europeistyki UW zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej dyskusji na temat ciekawych książek z zakresu nauk społecznych. Na najbliższym spotkaniu będziemy dyskutować o przyszłości relacji UE i USA. Czy USA wycofują się z Europy, czy odwrotnie chcą pogłębić współpracę transatlantycką? Czy nowa administracja w USA zrewiduje relacje z Europą?

14.04.2016

Szanowni Państwo,

14.04.2016

Instytut Europeistyki UW oraz Zakład Europeistyki ISP PAN mają zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe poświęcone relacjom Unia Europejska - Chiny. Seminarium odbędzie się 19 kwietnia br. o 11:30, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 1.
Kontakt: Zakład Historii Europy IE UW, historia.europy.ie.uw@gmail.com​

13.04.2016

Szanowni Państwo,

12.04.2016

Instytut Politologii UKSW wraz z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Collegium Interethnicum zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce granic zewnętrznych Unii Europejskiej pt. „Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE”. Konferencja odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016 r. w Instytucie Politologii UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja br. Opis konferencji i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: http://politologia.uksw.edu.pl/zapraszamy-na-konferencje-2/

11.04.2016

 Zapraszamy do obejrzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Konferencji (kliknij na powyższy obrazek).

24.03.2016

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka"

24.03.2016

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska" wraz ze współorganizatorami, patronami honorowymi, medialnymi oraz partnerami pragną serdecznie zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, która w dniach 12-13 maja 2016 roku odbędzie się we Lwowie pod tytułem: "II Polsko - Ukraińskie Forum Naukowe. Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości".

11.03.2016

Szanowni Państwo,
Z dumą informujemy, że Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku oraz Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera Centrum Badań nad Prawem Europejskim i Polityką Migracyjną oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział lubelski zamierza zorganizować w dniu 8 kwietnia 2016 roku międzynarodową konferencję pt. „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”.

23.02.2016

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”, która odbędzie się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu 22 kwietnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający proponowany tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 1000 znaków) drogą elektroniczną na adres: natalia.gburzynska@op.pl do 20.03.2016 r.

17.02.2016

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo: WIEDZA PRAKTYCZNA – DYSCYPLINA NAUKI – KIERUNKI STUDIÓW”, która odbędzie się w dn. 9-10 czerwca 2016 r. w Białymstoku. Termin nadsyłania artykułów do publikacji upływa 30 czerwca 2016, a opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji: konferencja.uwb.uam@gmail.com

17.02.2016

Zakład Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki UW zaprasza na konferencję naukową „Konstruktywizm w studiach europejskich”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2016 r. Celem konferencji jest określenie potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej. Przedyskutowane zostaną różnice między konstruktywizmem, a wyjaśnieniami alternatywnymi, silne i słabe strony konstruktywizmu w stosunku do innych teorii oraz zastosowania konstruktywizmu do badania różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Zastosowania konstruktywizmu w studiach europejskich, opublikowana w styczniu 2016 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

13.02.2016

Szanowni Państwo,

06.02.2016

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. na ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 1 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: refugees@whus.pl

06.02.2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Poczdamie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Fundacja im. Róży Luksemburg organizują w dniach 12-13.05 2016 r. w Pile dwudniową międzynarodową konferencją naukową pt. Zagrożenia dla integracji europejskiej w XXI wieku. W konferencji wezmą udział naukowcy z Polski, Niemiec i Słowacji. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z referatem, komunikatem naukowym lub głosem w dyskusji. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać do dnia 15.kwietnia 2016 r. na adres: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, lub e-mailem na adres sekretariatu konferencji: jhan@pwsz.pila.pl
tel. kontaktowy: + 48 67 35 22 625; +48 67 35 22 607;

19.01.2016

29.12.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI międzynarodowej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, która odbędzie się 4-5 lutego 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Więcej informacji: http://europa21.edu.pl/

27.12.2015

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, która odbędzie się w terminie 14-16.04.2016 r. w Bydgoszczy. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki zainteresowanych zagadnieniem współczesnych wartości: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków, prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/

22.12.2015

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Collegium Interethnicum oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?, która odbędzie się dnia 21 stycznia 2016 r. na terenie UKSW w Warszawie.

10.12.2015

Debata "Nauki Humanistyczne i Społeczne we współpracy z biznesem" - 12.12.2015 SGH

25.11.2015

NOWY TERMIN REJESTRACJI NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

17.11.2015

15.11.2015

15.11.2015

Zapraszamy serdecznie na wykład im. Bronisława Geremka, który odbędzie się 18 listopada o godz. 16:00 w Auli Starej Biblioteki. Prelekcję wygłosi b. premier RP Włodzimierz Cimoszewicz nt. EUROPA. CZY JESTEŚMY W PUNKCIE ZWROTNYM?

15.11.2015

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS) oraz Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH zapraszają na III Seminarium Europejskie pt. „Europejska Inicjatywa Obywatelska - Ty też możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 9.50 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, bud. G aula VII.

12.10.2015

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Badań Integracji Europejskiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) oraz Wydawnictwo Adam Marszałek organizują konferencję Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwania, która odbędzie się w dniach 20-21.10.2015r. w Pałacu Biedermanna oraz w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy konferencji zamierzają podjąć analizę stanu i perspektyw rozwoju Unii Europejskiej i kontynentu europejskiego, określić rolę Europy w gospodarce światowej i polityce globalnej, zanalizować wpływ wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na procesy modernizacji w regionie i na kontynencie europejskim.

12.10.2015

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i siecią informacyjną Team Europe zapraszają na konferencję: Na drodze do „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej UE. Aspekty polityczno-prawne, która odbędzie się 16 października 2015 r. w godz. 13.45 – 16.00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona - osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału na adres: ivanna.kolisnyk@gmail.com

06.10.2015

Szanowni Państwo
W imieniu Komiteu Organizacyjnego zapraszam na III Transgraniczną Konferencję Naukową "Rozwój na peryferiach?", która odbędzie się w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 25-26 listopada 2015 roku.
Szczegóły na stronie internetowej www.konferencja-rnp.pwsz.pl

05.10.2015

Jaka jest przyszłość projektu integracyjnego, który wciąż jest najbardziej zaawansowaną formułą współpracy państw na całym świecie? Czy w obliczu nowych potęg Unia będzie mogła być skuteczna na globalnej szachownicy?
Na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas seminarium The Future of Europe, na które w imieniu Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula oraz Heinrich Böll Stiftung chcieliśmy serdecznie zaprosić!

13.09.2015

Zakład Stosunków Międzynarodowych (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na konferencję naukową: Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych. Zastosowanie na przykładzie badań międzynarodowej roli Unii Europejskiej, która odbędzie się dnia 13 października 2015 r. (wtorek) w godz. 10:00-14:00 w sali nr 201, ul. Wóycickiego 1/3 bud. nr 23.

04.09.2015

Szanowni Państwo!
W sobotę 19 września br. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju, której organizatorami są Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Uprzejmie zapraszamy do partycypacji we wzmiankowanym wydarzeniu. Osoby chętne do końca listopada br. mogą przesłać artykuł naukowy, który po procedurze recenzyjnej ukaże się w czasopiśmie z listy ministerialnej B: Kultura i Polityka lub Przedsiębiorczość-Edukacja.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
25.07.2015

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat "Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach", która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 29 września 2015 r. Patronat honorowy nad Konferencją objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. Patron medialny - Polskie Radio S.A., TVP INFO. Aktywny udział w Konferencji (jako członek jednego z paneli) można zgłaszać do 10 września 2015 r. Bierny udział jest bezpłatny.

17.07.2015

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Katedra Prawa Administracyjnego WAiNS - zaprasza na Konferencję naukową na temat: „ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE”. Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 19-20 listopada 2015 r.

24.06.2015

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Polsko-Niemiecka Izbą Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zapraszają na konferencję
„Polityczny i gospodarczy wpływ konfliktu Rosja - Ukraina na Polskę i Niemcy”,
która odbędzie się 26 czerwca 2015 roku w godz. 9.00 - 12.15 w siedzibie FWPN przy ul. Zielnej 37 (wejście C, V p.) w Warszawie. Konferencja jest częścią projektu „Rozmowy o przyszłości Europy”.

14.06.2015

Samorząd Doktorantów SGH zaprasza w piątek 19.06 o 16.00 na spotkanie informacyjne na temat grantów NCN dla doktorantów. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich doktorantów. O swoich doświadczeniach opowiadać będzie m.in. członek OW PTSE dr Kamil Ławniczak . Gorąco polecamy!

04.06.2015

Serdecznie zapraszamy na Konferencję ekspercką "Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski 2015-2019. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia", pod patronatem Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pani poseł Agnieszki Pomaskiej z udziałem Zespołu Społecznych Doradców Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Konferencja odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w Gmachu Sejmu RP.
Potwierdzenie udziału należy zgłosić w terminie do 22 czerwca 2015 r. na adres e-mail: konferencjaekspercka@sejm.gov.pl.

24.05.2015

Zapraszamy do udziału w symulacji organizowanej przez Stowarzyszenie BETA Polska i Koło Naukowe Polskiej Służby Zagranicznej w dniach 27 lipca - 1 sierpnia 2015 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

24.05.2015

Zapraszamy na dyskusję pt. JOW'y szansa czy zagrożenie? Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. w godz. 13:15-14:45 w audytorium im. S. Czarnowskiego w bud. przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

19.05.2015

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ma zaszczyt zaprosić do udziału w: XXIII międzynarodowej krakowskiej konferencji bezpieczeństwa “NATO – Rosja”, która odbędzie się 22 maja 2015 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25, Kraków). Współorganizatorami konferencji są Kwatera Główna NATO, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

08.05.2015

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

08.05.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. Czy Unia Europejska przetrwa kolejny kryzys? który wygłosi: prof. Jan Zielonka St Antony's College, University of Oxford

03.05.2015

VI Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

03.05.2015

W imieniu Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacji Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej", którą odbędzie się 19.10.2015 r. w Warszawie. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać na adres e-mail:

18.04.2015

Interdyscyplinarne Koło Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawnej, Fundacja Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW zapraszają na debatę:
"Niemieckie uregulowania dotyczące płacy minimalnej w świetle prawa UE"
Czas i miejsce:
22 kwietnia (środa), godz. 18:30
Collegium Iuridicum II (sala A 3), ul. Lipowa 4 WPiA UW
Szczegóły: http://www.knpe.wpia.uw.edu.pl/

10.04.2015

Zakład Europeistyki ISP PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Federalizm szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej?", która odbędzie się 21 maja 2015 roku w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, aula nr 130). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Aktualności.

04.04.2015

Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. "Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?", która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 18-19 września 2015 roku.

04.04.2015

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Samorząd Doktorantów SGH - "Naukowiec w sieci" - prowadzone przez dr Emanuela Kulczyckiego znanego z bloga "Warsztat badacza komunikacji".
Polecamy nie tylko doktorantom.

04.04.2015

Zapraszamy na wykład Ambasadora Francji w SGH pt. "Polska pierwszoplanowanym partnerem Francji?"

19.03.2015

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy”.

17.03.2015

Uprzejmie informujemy, iż 13 kwietnia 2015 r.w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Priorytety prezydencji Łotwy w Radzie UE: przyszłość rozwoju polityk UE”.

07.03.2015

do 30 marca przesyłać można abstrakty wystąpień na konferencji naukowej Młodzi KES organizowanej przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne w Warszawie.

07.03.2015

The International Conference “Priorities of Latvian Presidency in the EU: future developments of EU policies”

07.03.2015

Regionalny Ośrodek Debaty Europejskiej oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zapraszają na międzynarodową konferencję Europejskie narracje - Europa i Unia Europejska w XI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji.

04.03.2015

Ośrodek Analiz Politologicznych UW zaprasza na seminarium naukowe: Grecja, Ukraina, Węgry: Czy to koniec UE? Spotkanie z prof. Janem Zielonką z Uniwersytetu w Oksfordzie, 10 marca 2015, Uniwersytet Warszawski sala S. Czarnowskiego, Krakowskie Przedmieście 3

04.03.2015

Studium Generale Europa, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład Jego Ekscelencji Lukasa Beglingera Ambasadora Szwajcarii w Polsce, pt. Switzerland Democracy. Model of the Future?

27.02.2015

Międzynarodowa konferencja naukowa Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA "Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)" #EuInteg 14-15 maja 2015 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://www.facebook.com/events/1374240202885132

10.02.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysputach Naukowych, które odbędą się w dn. 27-29 maja 2015 r. Konferencja pt. "Niepaństwowi uczestnicy relacji międzynarodowych", jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy współudziale m.in. Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sądecko-Lubelskiego.

10.02.2015

Dyrekcja Instytutu Europeistyki UW zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej dyskusji na temat ciekawych książek z zakresu nauk społecznych. Kanwą dla najbliższej debaty będzie książka „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?”pod redakcją prof. Bogdana Góralczyka. Spotkanie poprowadzi prof. Tomasz G. Grosse (Instytut Europeistyki UW), natomiast do wspólnej dyskusji wprowadzą nas prof. Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie UW) oraz dr Wojciech Gagatek (Centrum Europejskie UW). Seminarium odbędzie się w środę 4 marca 2015 roku o godz. 18.00 na Uniwersytecie Warszawskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 1).

10.02.2015

Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem Pogranicza wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5, w sercu Lasku Bielańskiego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

05.02.2015

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Białostocki Odział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski”,która odbędzie się 28-29 maja 2015 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 63. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Aktualności

05.02.2015

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Szanownych Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt. ,Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa. Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 maja 2015 roku w Zamościu. Jej organizatorem jest Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Badań Etnicznych), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu (Zakład Politologii) oraz Uniwersytet Narodowy ,,Akademia Ostrogska" w Ostrogu (Wydział Menedżmentu Polityczno-Informacyjnego). Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w zakładce Aktualności

05.02.2015

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty”, która odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy. Termin nadsyłania propozycji zgłoszeń został przedłużony do dnia 15.02.2015r. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://ikd.edu.pl/ oraz w zakładce Aktualności

05.02.2015

Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://mpkonferencja.whus.pl/ oraz w zakładce Aktualności.

05.02.2015

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję ,,Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych", która odbędzie się 13 marca 2015 roku w Gdańsku. Więcej informacji w zakładce Aktualności

04.02.2015

Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Polska i Białoruś we współczesnej Europie".

26.01.2015

Zapraszamy młodych badaczy i doktorantów na interdyscyplinarną konferencję naukową organizowaną przez zaprzyjaźnionych doktorantów "Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki" - Elbląg 8 maja 2015 r.

23.01.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. "Administracja bez biurokracji?" który wygłosi: Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Wykład odbędzie się w środę 28 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w auli 107 w gmachu UKSW nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

23.01.2015

Studium Generale EUROPA, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład pt. "Dokąd zmierza Rosja Putina?" który wygłosi: prof. Roman Bäcker Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład odbędzie się:w czwartek 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w auli nr 201, gmachu UKSW nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
21.01.2015

18 marca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju", współorganizowana przez Instytut Europeistyki UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich, Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Central and East European International Studies Association.