Oddział Krakowski


Siedzibą Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Kraków. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Małopolskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

  • Prezes – dr Mirosław Natanek (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
  • Wiceprezes – dr Agnieszka Nitszke (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński)
  • Sekretarz - dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki; Uniwersytet Jagielloński)
  • Skarbnik - dr Natasza Styczyńska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)
  • Członek Zarządu - dr Wojciech Burek (Instytut Europeistyki; Uniwersytet Jagielloński)

 

Komisja Rewizyjna:

 

  • Przewodniczący - dr Magdalena Zajączkowska (Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Wiceprzewodniczący - dr Marcin Zubek (Instytut Europeistyki; Uniwersytet Jagielloński)
  • dr Marcin Galent (Instytut Europeistyki; Uniwersytet Jagielloński)