Oddział Opolski


Siedzibą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Opole. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Opolskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU OPOLSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 
• prof. UO dr hab. Rafał Riedel, Przewodniczący Zarządu Oddziału, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
• dr Barbara Curyło, Wiceprzewodnicząca Oddziału, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
• dr Błażej Choroś, skarbnik, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
• dr Filip Tereszkiewicz, sekretarz Zarządu, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
• prof. dr hab. Krzysztof Zuba, członek Zarządu, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski

Komisja Rewizyjna
• prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
• mgr Michał Fiałkowski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
• mgr Iryna Shvets, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski