Oddział Opolski


Siedzibą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich jest Opole. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa Opolskiego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU OPOLSKIEGO PTSE

 

Zarząd:

 

 • Prezes – prof. UO dr hab. Rafał Riedel – (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Wiceprezes – prof. UO dr hab. Krzysztof Zuba (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Sekretarz – mgr Bartosz Maziarz (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Skarbnik – mgr Grzegorz Haber (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Członek Zarządu – prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Przewodnicząca – mgr Katarzyna Konieczna (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Członek – mgr Magdalena Rajzer (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Członek – mgr Nikola Janusek-Krysińska (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)

 

Sąd Koleżeński:

 

 • Przewodniczący – dr Filip Tereszkiewicz (Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego, Politechnika Opolska)
 • Członek – dr Błażej Choroś (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)
 • Członek – mgr Ewa Kapuścińska-Księżek (Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski)