Wydarzenia PTSE


25.06.2019

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w oparciu o §48 ust. 2 Statutu PTSE zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) na godz. 13.00 do Auli im. J. Baszkiewicza w budynku Collegium Politicum (Campus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

W sytuacji braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin planowany jest na godzinę 13.15 tego samego dnia.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez udzielenie odpowiedzi w formularzu pod adresem: https://forms.gle/eGAY5mVMncGT3raR6
Program Walnego Zgromadzenia Oddziału znajduje się poniżej.

[pobierz] 0.2 MB Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Oddzialu W.

22.09.2018

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA zapraszają na Panel pod tytułem Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej, organizowany w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

Opis Panelu:

Celem panelu jest zainicjowanie dyskusji w sprawach przyszłości głównego instrumentu polityki wschodniej Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Jest to podstawowy projekt współpracy Unii Europejskiej z państwami za jej wschodnią granicą zapoczątkowany w 2008 r. Od tego czasu sytuacja w Unii Europejskiej, ale i w państwach Europy Wschodniej, w szczególności na Ukrainie zaangażowanej w konflikt z Rosją, uległa zasadniczym przeobrażeniom. Przedmiotem dyskusji będzie zatem: ocena dotychczasowych osiągnięć inicjatywy

Partnerstwa Wschodniego, diagnoza problemów i wyzwań dotykających państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Unię Europejską jak też sformułowanie perspektyw instrumentów polityki wschodniej Unii Europejskiej, zwłaszcza powyższej inicjatywy.

Moderator:
dr hab. Beata Piskorska - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

DIALOG OBYWATELSKI Z Maciejem Popowskim - Z-ca Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli (DG NEAR)

Paneliści:
dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
dr Ostap Kushnir - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prof. Anatoliy Kruglashov - Chernivtsi Jury Fedkovych National University
Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

link do strony Kongresu: https://www.kongres.lublin.eu/program-wydarzenia

Plakat w poniższym pliku.

[pobierz] 0.3 MB Program KIEW

18.09.2018

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich oraz Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy i Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki zapraszają na międzynarodową konferencję inaugurującą pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, która odbędzie się 20-22 września 2018 r. Obrady pierwszego dnia konferencji będą miały miejsce w Collegium Iuridicum.

http://www.kul.pl/files/075/plakaty/2018/konferencje/przeobrazenia_instytucjonalne_ue-page-001.jpg

11.08.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE "Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich", która odbędzie się 20 i 22.09.2018 r. w Lublinie i Lwowie.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa to 12.08.2018 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym pliku.

Osobą do kontaktu jest Koordynator Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE prof. Elżbieta Szczot (e-mail: eszczot@kul.pl).

[pobierz] 0.1 MB Program Konferencji

11.05.2018

11.06.2018Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji Konkursu PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich z 2017 r. został przedłużony i mija 15 czerwca 2018 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Ponadto Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwie w III edycji Konkursu PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń również mija 15 czerwca 2018 r. Nagroda pieniężna wynosi także 2000 zł.

Przypominamy, iż celem konkursów PTSE jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich w szczególności metodologii badań europejskich, historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu europejskiego.

Poniże regulaminy konkursów.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE monografia
[pobierz] 0.1 MB konkurs-ptse---doktorat

26.03.2018

Uprzejmie informujmy, iż Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza IV edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2018 roku. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Ponadto Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwie w III edycji Konkursu PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich z 2017 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija również 15 maja 2018 r. Nagroda pieniężna wynosi również 2000 zł.

Celem konkursów PTSE jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich w szczególności metodologii badań europejskich, historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu europejskiego.

Regulaminy konkursów w poniższych plikach.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE monografia
[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE doktorat

23.02.2018

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Europa napięć – prawnomiędzynarodowe aspekty ruchów separatystycznych”. Inicjatorem Wydarzenia jest Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa działające głównie przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku w sali A3 w Collegium Iuridiucum II przy ulicy Lipowej 4 w Warszawie. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich objęło Patronat nad Wydarzeniem.

Konferencja składać się będzie z kilku paneli poświęconych analizie bieżącej sytuacji geopolitycznej w kontekście ruchów separatystycznych w różnych częściach Europy. Prelekcje wygłoszą specjaliści i naukowcy z zakresu prawa oraz stosunków międzynarodowych. Głównymi adresatami Wydarzenia są studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą mogli zaprezentować swoje referaty.

23.02.2018

Zapraszamy na coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z cyklu "Wyzwania rozwojowe Polski w Europie" zatytułowaną: "Racja stanu Polski w Europie", która odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21, w dniach 28-29 maja 2018 roku (poniedziałek-wtorek).

Szczegółowe informacje w poniższym pliku.

[pobierz] 1.2 MB Racja stanu Polski w Europie 2018

11.11.2017

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Migration Crisis as a Challenge for Democracy", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa.

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/events/151691275439229/159097071365316/?notif_t=plan_mall_activity&notif_id=1510324924559169

23.10.2017

[pobierz] 0.6 MB Konferencja - Program

16.09.2017

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję EU-ASEAN. Models of Integration, której współorganizatorem jest m.in. Oddział Lubelski PTSE.

 

Poniżej Program Konferencji.

[pobierz] 0.3 MB EU-ASEAN

08.09.2017

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani dr Joanna Dyduch z Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę pt. Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego.

Serdecznie gratulujemy.

 

Monografią, która zdaniem Komisji Konkursowej zasłużyła na wyróżnienie jest książka autorstwa Pana dr. Jana Grzymskiego z Uczelni Łazarskiego pt. Powrót do Europy – Polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej.

Również serdecznie gratulujemy.

 

Raz jeszcze uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły swoje monografie na Konkurs.

08.09.2017

05.09.2017

 

Mam zaszczyt poinformować Państwa, iż Konkurs PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich wygrał dr Przemysław Tacik z UJ. Praca nosi tytuł Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Model teoretyczny a sposoby i konsekwencje jego realizacji. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Wszystkim osobom, które zgłosiły swoje prace w tym roku bardzo dziękujemy.

 

Nagroda ma zostać wręczona na Kongresie Europeistyki w Szczecinie 26.09.2017 r. ok. godziny 11:00 w Auli Wydziału Humanistycznego USz (ul. Krakowska 71/79).

 30.08.2017

Zachęcamy do zakupu publikacji "Integracja europejska. Główne obszary badawcze" pod red. naukową K.A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego oraz P. Stawarza. Książka jest efektem I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Składa się z kilkudziesięciu artykułów jego uczestników, zgrupowanych w 9 częściach, odpowiadających najistotniejszym obszarom badawczym, procesów integracyjnych zachodzących w Europie.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze Spisem treści oraz Recenzją, zamieszczoną w Czasopiśmie Naukowym "Studia Europejskie" 2016, nr 4.

 

Koszt publikacji "Integracja europejska. Główne obszary badawcze" zakupionej od PTSE, to 80 zł.

 

W celu zakupu książki należy wpłacić wskazaną kwotę na konto nr:

56203000451110000003998310

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

W rubryce "Tytuł przelewu" prosimy wpisać "Opłata za publikację po I OKE", oraz imię i nazwisko kupującego.

Potwierdzenie przelewu prosimy wysłać na adres e-mail: pstawarz9@wp.pl w treści e-maila wskazując czy chcą Państwo odebrać publikację osobiście, czy otrzymać pocztą - wówczas prosimy o podanie adresu korespondencyjnego.

13.07.2017

 

Zarząd Główny PTSE podjął decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2018. Wniosek tworzony będzie w ramach Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE - OASiS (dawniej Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń - CAES).

 

Zarząd i Koordynator działalności OASiS - dr hab. Piotr Tosiek, zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie do 15 września 2017 r. propozycji dotyczących tematyki wniosku, a także o aktywne włączenie się w prace zespołu przygotowującego projekt.

 

Korespondencję prosimy kierować na jeden z dwóch adresów:
(1) piotr.tosiek@umcs.edu.pl,
(2) oasis.ptse@gmail.com.

Poniżej pismo ws. grantu NCN z większą ilością informacji.

[pobierz] 0.3 MB OASiS pismo do czlonkow PTSE w sprawie grantu NCN

19.05.2017

19.05.2017

Zapraszamy na Konferencję naukowa z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI W EUROPIE PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ oraz Dialog Obywatelski z udziałem dr MARKA PRAWDY, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które odbędą się 30 maja 2017 roku (wtorek), 10:00-17:45 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, sala I/18 przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21,

kontakt: kubickirad@wp.pl
WSTĘP WOLNY

Szczegóły w poniższym pliku:

[pobierz] 1.5 MB Program Konferencji UJK

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza III edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs dotyczy osób, które obroniły swoje prace w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE doktorat

02.04.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zaprasza do uczestnictwa w II edycji Konkursu na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.

[pobierz] 0.1 MB Konkurs PTSE monografia

13.03.2017

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej, która odbędzie się 24.03.2017 r. w godz. 10:00 – 17:00 na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Organizatorzy: Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE oraz Ośrodek Analiz Politologicznych UW
 • Partner Wydarzenia: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Konferencja z udziałem dr. Marka Prawdy (Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) i prof. Krzysztofa Szczerskiego (Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP)

 • Panele:

- Rozwój integracji europejskiej z perspektywy Traktatów Rzymskich

- Cele traktatowe integracji europejskiej

- Racja stanu Polski a perspektywa przeobrażeń UE – okrągły stół

W panelach wystąpią profesorowie: Jan Barcz, Wiesław Bokajło, Paweł J. Borkowski, Zbigniew Czachór, Jacek Czaputowicz, Wojciech Gagatek, Tomasz G. Grosse, Janusz Ruszkowski, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Artur Nowak-Far, Konstanty A. Wojtaszczyk i Katarzyna Żukrowska oraz reprezentanci głównych opcji politycznych.

Podczas Wydarzenia zostanie wręczona nagroda Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich 2015 r.

Wstęp wolny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.03.2017 r. na adres mailowy: konferencjaie@gmail.com

Dla uczestników przewidujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji pokonferencyjnej.

[pobierz] 0.3 MB Program Traktaty Rzymskie
[pobierz] 0.8 MB Plakat Konferencji

18.02.2017

11.01.2017

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w corocznym wydarzeniu organizowanym przez Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich przy współpracy z Komisją Europejską i Team Europe. Będzie to debata deliberatywna połączona z warsztatami dla młodych badaczy pt. „Reload Europe”. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2017 r.

 

Dwugodzinna debata zgromadzi ekspertów z ośrodków akademickich, think-thanków, administracji publicznej oraz z innych podmiotów, zaangażowanych w dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi związanych m.in. z poprawą życia ludzi w obszarach pobudzania inwestycji i zatrudnienia, zarządzania migracją oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i zwalczania terroryzmu – priorytetami działania Unii Europejskiej na 2017 rok. Debata ma na celu zachęcenie do przemyśleń i wyrażania swoich sugestii dotyczących współczesnych problemów Unii Europejskiej, zwłaszcza kwestii przeszłości/przyszłości Europy w rocznicowe obchody 60 lat od podpisania Traktatów Rzymskich.

 

Uzupełnieniem debaty będzie towarzyszący jej warsztat dla młodych badaczy. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do udziału w jego panelach. W utworzonych na podstawie zgłoszeń panelach tematycznych odbywać się będzie dyskusja skoncentrowana na aspekcie teoretycznym i metodologicznym oraz związanym z warsztatem badacza, służąca ugruntowaniu umiejętności i kompetencji. W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania podczas warsztatów zostaną utworzone panele w jęz. polskim lub angielskim. Przedmiotem debaty deliberatywnej oraz warsztatów dla młodych badaczy będą m.in.:

 • przekształcenia systemu Unii Europejskiej w kierunku tworzenia nowych idei i wprowadzenia ich do praktyki życia gospodarczego i społecznego,
 • innowacyjne działania podejmowane przez UE,
 • rola państw członkowskich w kształtowaniu unijnej polityki innowacyjnej,
 • wpływ europeizacji, regionalizacji i globalizacji na realizację celów UE,
 • procesy dezintegracyjne a przyszłość UE,
 • kryzys migracyjny i zwalczanie terroryzmu.

 

Osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających tytuł oraz krótki opis problemu badawczego poprzez formularz on-line do dnia 31 stycznia 2017 r. Opłata dla przyjętych uczestników wynosi 100,- zł (dla członków PTSE 80,- zł). Wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres: zpie.ie@gmail.com.
Z wyrazami szacunku

 

                           (-) dr hab. Marta Witkowska                                                (-) prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich, IE WNPiSM UW                  Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW
                             członek TEAM EUROPE                                                              Prezes Polskiego Towarzystwa
                                                                                                                                      Studiów Europejskich

02.12.2016

Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich pragną zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową „Przyszłość integracji europejskiej”.

Konferencja odbędzie się 18 stycznia 2017 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej (ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, Budynek C) w godzinach 9:30– 15:00.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.przyszlosc.ue@gmail.com do dnia 15 stycznia 2017 r. ​

Pobierz Zaproszenie i Program

30.11.2016

Decyzją środowiska polskich naukowców, zajmujących się problematyką europejską, organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Januszowi Ruszkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu, wyboru na gospodarza tego Wydarzenia, co świadczy niewątpliwie o wadze Instytutu, dla środowiska badaczy problematyki europejskiej, jak i jego Dyrektora.

 

Bardzo dziękujemy za podjęcie się tego dużego wyzwania i życzymy powodzenia!

 

Poniżej przekazujemy Zaproszenie od Pana prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego, Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, na II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

 

Unia Europejska nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie.
Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także pozycję państwa członkowskiego w tej jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zamierzamy poruszyć podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem przewodnim, wokół którego będą toczyć się obrady jest „Państwo w Unii Europejskiej”.
Chciałbym tą drogą zwrócić się do Państwa z prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia oraz o podzielenie się swoimi ustaleniami naukowymi. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Szczecinie.

 

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 • Rejestracja paneli trwa do 15 stycznia 2017 roku.
 • W okresie między 1 lutego a 15 maja 2017 roku otwarta będzie rejestracja uczestników i możliwość zgłaszania referatów do paneli.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu znajdują się na oficjalnej stronie Wydarzenia

18.11.2016

W związku z powołaniem przez Zarząd Główny PTSE Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń (CAES) zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi CEAS (w zakładce CEAS PTSE) oraz nawiązania współpracy. W tym celu zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online, znajdującego się w powyższej zakładce, co umożliwi stworzenie bazy danych osób reprezentujących środowiska akademickie i eksperckie, które dysponują indywidualną wiedzą specjalistyczną w zakresie szeroko rozumianej integracji europejskiej.

01.11.2016

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość? organizowaną przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, przy współpracy z Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w dniu 16 listopada 2016 r.
Celem Konferencji jest diagnoza obecnych stosunków niemiecko-polskich, oraz perspektywy ich rozwoju w płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i europejskim.
Udział w Wydarzeniu, dla słuchaczy jest bezpłatny. Każdy uczestnik Konferencji może brać udział w dyskusji, zadając pytania w ostatniej części panelu.
Zgłoszenia (zawierające afiliację oraz stopień/tytuł naukowy) prosimy nadsyłać na adres e-mail: pstawarz9@wp.pl

 

Zaproszenie i Program znajdują się w poniższych plikach:

[pobierz] 0.6 MB Zaproszenie
[pobierz] 0.4 MB Program Konferencji

13.10.2016

Informujemy, że działalność rozpoczął think tank Centrum Analiz, Ekspertyz i Szkoleń Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, który jest współorganizatorem Debaty eksperckiej Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość? przygotowywanej wraz z Instytutem Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickim Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 16 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje w zakładce Aktualności.

11.10.2016

Z wielką radością informujemy, że konkurs na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wygrała Pani Małgorzata Michalewska-Pawlak za książkę "Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej".

Komisja Konkursowa wyróżniła także książkę Pani Agnieszki Grzelak "Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego".

02.07.2016

[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie i Program

07.06.2016

07.05.2016

Serdecznie zapraszamy na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej". Równocześnie zapraszamy na w VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne, które są organizowane pod patronatem PTSE i prosimy o przekazanie informacji (zainteresowanym doktorantom oraz habilitantom) o możliwości uczestniczenia.

Oba wydarzenia odbędą się w Centrum Naukowo-Konferencyjnym Leonardo da Vinci koło Kielc.

- Warsztaty - 21-22 czerwca 2016

- Konferencja - 22-23 czerwca 2016

Koszt udziału w Warsztatach dla doktorantów wynosi 250 zł a habilitantów 350 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://konferencjakkep.weebly.com/

Poniżej formularz zgłoszeniowy i zaproszenie na Warsztaty.

W razie pytań prosimy o kontakt: konferencjakkep@gmail.com

[pobierz] 0.1 MB Formularz
[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie

04.05.2016

[pobierz] 0.3 MB Zaproszenie - Konf.

04.05.2016

15.04.2016

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w siódmych Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2016 r.

Szczegóły w poniższym pliku.

[pobierz] 0.1 MB Zaproszenie

14.04.2016

 

 

EU Legitimacy in Time of Crisis:

How to Overcome the Legitimacy and Democracy Deficit of the EU?

 

International Conference
Warsaw, June 20–21, 2016

 

CALL FOR PAPERS

The conference is organised within the Jean Monnet Network MoreEU: More Europe to Overcome the Crisis, constituted by the Scuola Superiore Sant’Anna; the University of Warsaw; CEU-San Pablo University; Nova Universidad de Lisboa; and Notre Europe – Jacques Delors Institute;

in partnership with: The Research Committee 14: Ethnicity and Politics, IPSA; The Collaborative Research Network on Euroscepcticism, UACES; and The Polish Association of European Studies (PTSE).

The conference is to be held at the Institute of European Studies, University of Warsaw on June 20-21, 2016.

More information

14.04.2016

Department of Law and European Institutions of the Institute of European Studies, University of Warsaw in cooperation with Polish Association of European Studies (PTSE) have the pleasure to invite you to the workshop titled: Overtaking crisis: How can we do it?, which is going to be organised on the 21th of June, 2016. The workshop will take place at the University of Warsaw.

[pobierz] 0.8 MB Invitation workshop

14.04.2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i PTSE serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Polityki europejskie w dobie kryzysu". Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2016 r. (środa) w godz. 10.00-14.00 w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Na konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

Zarządzanie gospodarcze w UE i Unia Gospodarczo-Walutowa,

Polityka spójności, polityka rolna, polityka innowacyjna UE,

Polityka zagraniczna i polityka obronna,

Polityka energetyczna i klimatyczna,

Polityka migracyjna i polityka społeczna UE.

Wystąpią m.in.: prof. A. Nowak-Far, prof. M. Cichocki, prof. A. Dylus, prof. K. Żukrowska, prof. J. Czaputowicz, prof. T.G. Grosse i dr hab. P. Borkowski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8.05.2016 r. na adres e-mail: ptse.zarzad@gmail.com . W tytule należy wpisać hasło: „Konferencja 11 maja”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączniku znajduje się zaproszenie i harmonogram wydarzenia.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Wiśniewska-Grzelak

Sekretarz PTSE

[pobierz] 0.5 MB Zaproszenie - Konferencja 11 maja 2016

31.03.2016

Zarząd Główny PTSE zaprasza do uczestnictwa w Konkursie na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich wydaną po raz pierwszy w 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2016 r. Zwycięzca otrzyma 2000 zł.

Poniżej plik zawierający Regulamin.

[pobierz] 0.2 MB Regulamin Konkursu PTSE na najlepszą monografię...

31.03.2016

Komisja Konkursowa odwołuje Konkurs.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs dotyczy osób, które obroniły swoje prace w 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2016 r. Nagroda pieniężna wynosi 2000 zł.

Poniżej plik zawierający Regulamin.

[pobierz] 0.3 MB Regulamin Konkursu PTSE na najlepszą pracę dok...

17.02.2016

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zmieniło logo.

Poniżej zamieszczona została prezentacja nowego logo PTSE.

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zjeździe Delegatów PTSE, który odbędzie się 4 lutego 2016 r. w Słubicach o 14:30 w Collegium Polonicum.

Poniżej znajduje się proponowany porządek posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów PTSE:

 

Porządek posiedzenia
Walnego Zjazdu Delegatów PTSE 4.02.2015 r.

 

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa PTSE prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego.
4. Zmiany statutowe.
5. Rozszerzenie składu Zarządu Głównego PTSE.
6. Przedstawienie przez Zarząd Główny planowanych działań PTSE w roku 2016.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
8. Regulamin wydatkowania środków na cele statutowe.
9. Sekcje naukowe PTSE.
10. Konkurs PTSE na najlepszą pracę doktorską z zakresu europeistyki w 2015 r.
11. Konkurs PTSE na najlepszą monografię z zakresu europeistyki w 2015 r.
12. Konkurs o nagrodę im. Józefa Retingera za najlepszą książkę anglojęzyczną w dziedzinie europeistyki organizowany przez Instytut Europeistyki UJ oraz Krakowski Oddział PTSE.
13. Czasopismo naukowe PTSE.
14. Członkostwo PTSE w UACES.
15. Wniosek PTSE do programu Jean Monnet.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

07.07.2015

Informujemy, że wakacyjny numer Newslettera PTSE ukaże się we wrześniu 2015 r.

06.07.2015

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich został dr Adam Kirpsza, autor pracy pt. „Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego”. Praca uzyskała łącznie 69 punktów. Recenzenci podkreślali m.in. bardzo wysoki poziom merytoryczny pracy, starannie przemyślane założenia badawcze, wykorzystanie bardzo obszernego materiału empirycznego i analityczno-problemowy charakter narracji.
Zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkie prace uzyskały bardzo pozytywne oceny ze strony recenzentów.
Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej “Europa - mit, marzenie, rzeczywistość, czy projekt wspólnoty” odbywającej się w dniach 18 – 19 września.

30.06.2015

Szanowni Państwo,
Z uwagi na przedłużającą się procedurę recenzji prac złożonych w konkursie PTSE na najlepszą pracę doktorską uprzejmie informujemy, że wyniki ww. konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny..

13.06.2015

W dniu 11 czerwca br. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z Konferencji.

Otwarcie Konferencji
Panel ekspercki
Pozostałe panele
Organizatorzy i uczestnicy Konferencji

13.06.2015

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z obrad nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTSE, który miał miejsce 11 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Otwarcie obrad nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTSE oraz jego uczestnicy

04.06.2015

W dniu 1 czerwca br. na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce Walne Zgromadzenie Odziału Warszawskiego PTSE.

Podczas zebrania uzupełniono skład organów OW PTSE.
Nowym skarbnikiem został dr hab. Piotr Wawrzyk (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski), a członkiem Sądu Koleżeńskiego - mgr Marta Dobrzycka (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Podczas zjazdu wybrano również 14 Delegatów OW PTSE na Walny Zjazd PTSE, który odbędzie się 19 września 2015 roku we Wrocławiu.

Delegatami PTSE OW na Zjazd zostali:

 • Paweł Borkowski
 • Piotr Burgoński
 • Aleksandra Daniluk
 • Marta Dobrzycka
 • Grażyna Gadomska
 • Wojciech Gagatek
 • Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Kamil Ławniczak
 • Marta Rojewska
 • Ewa Stasiak-Jazurkiewicz
 • Paweł Stawarz
 • Piotr Wawrzyk
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • Łukasz Zamęcki

18.05.2015

Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w oparciu o §49 ust. 2 Statutu PTSE zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego na dzień 1 czerwca 2015 r. na godz. 16.45 w sali 101 w budynku przy ul. Nowy Świat 67. W sytuacji braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin planowany jest na godzinę 17.00 tego samego dnia.


Proponowany program Walnego Zgromadzenia Oddziału Warszawskiego:


   1. Otwarcie obrad i powitanie zgromadzonych.
   2. Oświadczenie Prezesa w sprawie prawomocności obrad.
   3. Zatwierdzenie porządku obrad.
   4. Wybór Prezydium obrad: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
   5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności:
       a) sprawy członkowskie,
       b) składki,
       c) informacja nt. podjętych działań.
   6. Wybór komisji skrutacyjnej.
   7. Zmiany w składzie Zarządu Oddziału.
   8. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego.
   9. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTSE.
   10. Wolne wnioski.
   11. Zakończenie obrad.

 

                                                                                   PREZES
                                                                         Zarządu O/Warszawa

                                                                       dr hab. Marta Witkowska

[pobierz] 0.4 MB Walne-Zgromadzenie-Oddzialu_czerwiec-2015

Walne Zgromadzenie Oddzialu czerwiec-2015

 

16.05.2015

Niedawno ukazał się w PDF I nr Newslettera PTSE. Kolejne numery będą ukazywać się pierwszego dnia, każdego miesiąca. Będą one jednak dostarczane jedynie tym osobom (już w tradycyjnej wersji), które subskrybują kolejne wydania za pośrednictwem okna rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej PTSE (po prawej stronie) na podany przez Państwa adres mailowy (po podaniu adresu konieczne jest też potwierdzenie subskrypcji otwierając automatycznie wygenerowanego maila, który zostanie przesłany na podany przez Państwa adres mailowy i klikając na zamieszczony w nim link). Nie trzeba zamawiać Newslettera co miesiąc, wystarczy jedno zamówienie - kolejne wydania będą wysyłany do momentu Państwa rezygnacji - za pośrednictwem tego samego okna rejestracji. Zapraszamy też Państwa do nadsyłania informacji, w celu zamieszczenia ich w kolejnych wydaniach (na adres e-mail: newsletter.ptse@gmail.com)

Więcej informacji o Newsletterze (oraz informacje do jakich działów można nadsyłać wiadomości) a także I i kolejne jego numery do pobrania znajdują się w zakładce Newsletter

 

 

Zespół ds. Newslettera
dr hab. Marta Witkowska
mgr Marta Rojewska
dr Kamil Ławniczak
mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak
mgr Iwona Miedzińska
mgr Aleksandra Kułaga
mgr Michał Szczegielniak
mgr Paweł Stawarz

08.05.2015

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zmieniło logo.

 

Poniżej zamieszczona została prezentacja nowego wzoru.

03.05.2015

Ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, przy Katedrze Studiów Europejskich UWr. zaprasza wszystkie Oddziały PTSE na ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, które odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, we Wrocławiu, przy ulicy Koszarowej 3. Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 17 września 2015 r.

 

Program (UWAGA ZMIANY!):

 

 • 14.00-14.30 - Otwarcie zebrania i powitanie Delegatów, wystąpienie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • 14.30-14.45 - Wybór Prezydium (Przewodniczącego Zebrania, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dwóch Sekretarzy) i zatwierdzenie porządku obrad
 • 14.45-15.15 - Sprawozdanie i informacje dotychczasowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dotyczące kwestii organizacyjnych, finansowych, merytorycznych, dokonań programowych etc.
 • 15.15-15.30 - Przerwa na kawę i dyskusję w kuluarach
 • 15.30-16.30 - Wybory: wybór komisji skrutacyjnej; wybór nowych władz Towarzystwa:

     Zarządu Głównego,

     Głównej Komisji Rewizyjnej,

     Rady Naukowej,

     Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 • 16.30-17.30 - Prezentacja założeń programu PTSE na kolejną kadencję i pożegnanie kandydatów

 

O ewentualnych dalszych zmianach poinformujemy przy okazji Walnego Zjazdu PTSE w Warszawie 11 czerwca.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy Zarządy poszczególnych Oddziałów PTSE o przesłanie do końca czerwca 2015r. listy kandydatów-delegatów do wiadomości:

 • Prezesa Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTSE - dr hab. Pawła Turczyńskiego,

e-mail pawel.turczynski@uni.wroc.pl, tel. 695 424 989

 • Sekretarza Wrocławskiego Oddziału PTSE - dr hab. Krystyny Rogaczewskiej,

e-mail krystyna.rogaczewska@uni.wroc.pl, tel. 607 339 495

02.05.2015

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTSE za rok 2014 Zarząd Główny PTSE zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów na 11 czerwca (czwartek) br. na godzinę 13.00. Zjazd odbędzie się w Instytucie Europeistyki UW. Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie.
Jest to Walny Zjazd Delegatów oznacza to, że zgodnie ze Statutem PTSE powinniście Państwo wybrać w swoich Oddziałach delegatów uwzględniając zasadę – „Dwóch delegatów przypada na każdych dziesięciu członków Oddziału, zaczęta dziesiątka liczy się za całą.” Delegaci Ci, będą reprezentować Oddziały także w trakcie Walnego Zjazdu zaplanowanego na 19 września br. we Wrocławiu, gdzie wybierane będą władze PTSE.
W trakcie czerwcowego Zjazdu Instytut Europeistyki UW organizować będzie konferencję zamykającą realizację projektu finansowanego ze środków NCN „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania”. Konferencja odbywać się będzie bezpośrednio przed Walnym Zjazdem. Serdecznie Państwa na nią zapraszamy.

 

Z poważaniem,
Prezes PTSE
Sekretarz PTSE

[pobierz] 0.2 MB PTSE---Walny-Zjazd

Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

12.O4.2015

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy”.

 

Data: 11 czerwca 2015 r., godz. 10:00-18:30
Miejsce: Sala im. S. Czarnowskiego, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3

 

Cel i tematyka konferencji
Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, w szczególności doktorantów i doktorów, prowadzących badania związane z szeroko rozumianą problematyką europejską. Przedmiotem dyskusji będą wyzwania stojące przed współczesną Europą, ich określenie oraz opracowanie metodologii ich badania. Konferencja ma przyczynić się do ożywienia debaty związanej z wyzwaniami i zagrożeniami dla Europy, które w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej są kwestiami niezwykle istotnymi, wymagającymi podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań.

 

Konferencję rozpocznie panel plenarny, w którym będą uczestniczyć zaproszeni eksperci. W ich gronie znajdą się m.in.: prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Mikołaj Cześnik (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz dr hab. Piotr Broda-Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Do udziału w dyskusji w panelach tematycznych zapraszamy młodych naukowców, którzy zaprezentują podejmowane w badaniach zagadnienia istotne dla współczesnej Europy z perspektywy:
• politycznej,
• gospodarczej,
• społecznej i kulturowej.

 

Formularz rejestracyjny
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line do 15 kwietnia 2015 r.: https://docs.google.com/forms/d/1RdSPqyrsuY_6K-b9sS2nUyjCLNOTu4-h3WRcpTqlQaw/viewform

 

Opłata konferencyjna
Koszt udziału w konferencji wynosi 100 PLN, dla członków PTSE 80 PLN.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu oraz transportu.
Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do 30 kwietnia 2015 r., po uprzednim potwierdzeniu mailowym przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów.

 

Uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza
Organizatorzy przewidują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konferencji dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze wolnego słuchacza proszone są o przesłanie informacji drogą mailową do Organizatorów na adres: konferencja.ptse@gmail.com (bez wypełniania formularza).

 

Dane kontaktowe
E-mail: konferencja.ptse@gmail.com

 

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Warszawski Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Współorganizatorzy
Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego
Współudział członków Team Europe – ekspertów Komisji Europejskiej w Polsce

 

Rada Naukowa
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego)
prof. dr hab. Ewa Latoszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. dr hab. Mikołaj Cześnik (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski)

 

Komitet Organizacyjny
dr hab. Marta Witkowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Marta Jas-Koziarkiewicz – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr Jan Misiuna – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Aleksandra Daniluk – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Marta Dobrzycka – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Aleksandra Kułaga – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Marta Rojewska – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Małgorzata Smutek – członek Komitetu Organizacyjnego

 

Zobacz profil Konferencji: https://www.facebook.com/events/797864910299573/

oraz informacje o Konferencji w poniższym pliku.

[pobierz] 0.3 MB Konferencja-Wyzwania-dla-Europy

12.04.2015

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich ogłasza Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji w poniższych dokumentach.

[pobierz] 0.4 MB zaproszenie---konkurs-ptse-na-najl
[pobierz] 0.4 MB regulamin-konkursu-ptse-
[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszeniowy---konkurs-ptse
y>