Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich powołał do życia
Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń (OASiS)

 

OASiS poprzez aktywność analityczną, ekspercką i szkoleniową włącza się w debatę dotyczącą kwestii istotnych dla charakteru i przebiegu integracji europejskiej, a także dla spraw związanych z miejscem, rolą i interesami Polski w Europie i świecie.


OASiS tworzy bazę danych osób reprezentujących środowiska akademickie i eksperckie, które dysponują pogłębioną wiedzą specjalistyczną we wszystkich obszarach szeroko rozumianej integracji europejskiej. Aktywność Ośrodka obejmuje cztery sfery.


Sfera analityczna i studialna:

  • prowadzenie działalności analitycznej i eksperckiej poświęconej aktualnym i przyszłym problemom związanym z procesami przekształcania się Unii Europejskiej oraz miejscem Polski w Europie.

 

Sfera edukacyjna i szkoleniowa:

  • przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej oraz tradycjach i kulturze Europy, a także wychowanie w szacunku dla różnych tradycji kulturowych.

 

Sfera informacyjna:

  • upowszechnianie wiedzy i informacji dotyczących europejskich procesów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich.

 

Sfera integracji międzyśrodowiskowej:

  • inicjowanie i organizowanie różnych form kontaktów krajowych i międzynarodowych, a także spotkań i dyskusji ekspertów zajmujących się procesami integracji europejskiej.

 

Koordynatorem prac OASiS jest dr hab. Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zapraszamy do współpracy

(w tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza)!

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza służącego stworzeniu bazy danych osób reprezentujących środowiska akademickie i eksperckie, które dysponują indywidualną wiedzą specjalistyczną w zakresie szeroko rozumianej integracji europejskiej.