Kongres Europeistyki


Intencją polskiego środowiska naukowego, które z inicjatywy Pana prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego podjęło decyzję aby raz na trzy lata organizowany był Kongres Europeistyki, było żeby wydarzenia te stanowiły rodzaj zjazdów naukowców z uczelni z Polski i gości z zagranicy. Aby były okazją do podsumowania danego etapu rozwoju studiów europejskich, a także integracji środowiska naukowego osób zajmujących się problematyką europejską. Jak zatem wynika z przedstawionych faktów, kongresy powinny stanowić swego rodzaju cezurę na drodze rozwoju studiów europejskich w Polsce. Kongres będzie wydarzeniem przechodnim, organizowanym przez wybrany wcześniej ośrodek akademicki.

28.11.2016

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Państwo w Unii Europejskiej

Decyzją środowiska polskich naukowców, zajmujących się problematyką europejską, organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Januszowi Ruszkowskiemu, Dyrektorowi Instytutu, wyboru na gospodarza tego Wydarzenia, co świadczy niewątpliwie o wadze Instytutu, dla środowiska badaczy problematyki europejskiej, jak i jego Dyrektora.

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadcze

Polskie środowisko naukowców zajmujących się badaniem problematyki europejskiej organizuje w dniach 18-20 września I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń. Głównym organizatorem jest Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.